*alt_site_homepage_image*
lt

Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai

Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai

Vystomojo bendradarbiavimo politika – tai visų išsivysčiusių šalių neatskiriama užsienio politikos dalis, kuria siekiama įgyvendinti Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m., užtikrinti taiką, skatinti ekonominį augimą bei socialinį stabilumą pasaulyje, mažinti skirtumus tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių bei integruoti besivystančias šalis į pasaulio ekonomiką.

Lietuva, tapusi Europos Sąjungos nare, tapo tarptautinės donorų bendruomenės dalimi – iš šalies pagalbos gavėjos tapo šalimi donore. Lietuvos dvišalio vystomojo bendradarbiavimo prioritetas yra ES Rytų partnerystės valstybės (Ukraina, Moldova, Sakartvelas, Armėnija, Azerbaidžanas), Baltarusijos žmonės, migracijos kilmės ir tranzito šalys. Ypatingas dėmesys skiriamas vystomajam bendradarbiavimui su Sakartvelu, Moldova ir Ukraina. Lietuva dalyvauja ES, JT, EBPO ir kitų tarptautinių organizacijų vystomojo bendradarbiavimo politikoje, teikia daugiašalę paramą vystymuisi, mokėdama privalomus ir savanoriškus įnašus ir įmokas į Europos plėtros fondą, kitus vystomojo bendradarbiavimo fondus ir tarptautines organizacijas, ir teikia humanitarinę pagalbą.

Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo departamentas yra atsakingas už Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą bei koordinavimą.

Siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymu, buvo patvirtintos Vystomojo bendradarbiavimo strateginės kryptys 2022-2025 metams.