*alt_site_homepage_image*
lt

2017 m.

2017 m.

 • BY 16 ENI FI 01 17 (BY/01)
  Baltarusijos Nacionalinio banko stiprinimas
  Projektą įgyvendina Vokietijos, Lietuvos ir Lenkijos konsorciumas. Lietuvą atstovauja Lietuvos Bankas.
   Pranešimas spaudai
 • AZ/14/ENI/OT/01/17 (AZ/49)
  Parama stiprinant Azerbaidžano aukštojo mokslo sistemą
  Projektą įgyvendina Prancūzijos (vyresnioji partnerė)-Lietuvos-Latvijos konsorciumas. Lietuvą atstovauja  Švietimo ir mokslo ministerija, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras bei Europos socialinio fondo agentūra.
  Pranešimas spaudai
 • GE/14/ENI/EC/02/17(GE29) 
  Techninės ir statybos priežiūros agentūros (TCSA) gebėjimų stiprinimas plėtojant rinkos priežiūros sistemą Sakartvele
  Projektą įgyvendina Lietuva  (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba), vadovaujant Jungtinei Karalystei.
  Pranešimas spaudai
 • MK 14 IPA JH 01 17
  Tolesnis gebėjimų tirti nusikaltimo vietą vystymas Šiaurės Makedonijoje
  Projektą įgyvendina Lietuva (Policijos departamentas) kartu su Latvija kaip jaunesniąja partnere. 
  Apie projektą spaudoje.
 • TR 15 IPA JH 04 17
  Turkijos žandarmerijos vadavietės Moterų ir vaikų reikalų skyrių organizacinių gebėjimų stiprinimas
  Projektą įgyvendina Policijos departamentas, Lietuvos teisės institutas  ir Centrinė projektų valdymo agentūra.
  Pranešimas spaudai  
  Apie projektą skaitykite taip pat čia
 • JO/13/ENPI/JH/1/17 (JO/28)
  Jordanijos Viešojo saugumo direktorato / Sienų ir apgyvendinimo departamento gebėjimų stiprinimas
  Lietuvos vadovaujamame projekte su Suomija, kaip jaunesniąja partnere, dalyvauja Lietuvos Policijos departamentas, Valstybinė sienų apsaugos tarnyba ir Centrinė projektų valdymo agentūra.
   Pranešimas spaudai
 • MK 13 IPA EN 02 17
  Gebėjimų efektyviai įgyvendinti acquis gamtos apsaugos srityje stiprinimas Šiaurės Makedonijoje
  Austrijai vadovaujant projektą kaip jaunesnieji partneriai įgyvendina Lietuvos Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.
  Pranešimas spaudai
 • MD 13 ENPI FI 07 17 (MD/19)
  Parama Moldovos muitinės tarnybos modernizavimui pagal Asociacijos susitarimo reikalavimus
  Lietuvai vadovaujant kartu su italais kaip jaunesniaisiais partneriais projektą įgyvendina Muitinės departamentas ir Centrinė projektų valdymo agentūra.
   Pranešimas spaudai
 • MD 13 ENPI JH 05 17 (MD/21)
  Parama Moldovos  teisėsaugos institucijų gebėjimų stiprinimui korupcijos nusikaltimų prevencijos ir tyrimo srityje
  Lietuva vadovauja projekto įgyvendinimui kartu su jaunesniais partneriais iš Rumunijos ir Suomijos.  
  Projektą įgyvendina Specialiųjų tyrimų tarnyba, Vidaus reikalų ministerija, Policijos ir Muitinės Departamentų Imuniteto valdybos, Generalinė prokuratūra, projektą administruos Centrinė projektų valdymo agentūra.
  Pranešimas spaudai

 

 • MK 13 IPA JH 01 17
  Muitinės administracijos veiklos ir institucinių gebėjimų stiprinimas Šiaurės Makedonijoje
  Muitinės departamentas įgyvendina projektą kaip jaunesnieji Austrijos partneriai.
   
 • AZ 13 ENP SO 02 16 (AZ/47)
  Parama diegiant privalomo sveikatos draudimo sistemą Azerbaidžane
  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos projektą įgyvendina kaip jaunesnieji Prancūzijos partneriai.
  Pranešimas spaudai

 

 • KS 15 IPA JH 04 16
  Parama civilinės registracijos ir dokumentų saugumui Kosove
  Lietuvos Respublikos Registrų centras šį ES Dvynių projektą įgyvendina kaip jaunesnieji Nyderlandų  partneriai.
  Pranešimas spaudai
 • GE/27
  Pagalbos teikimas Sakartvelo nacionalinei ryšių komisijai (GNCC) vystant jos elektroninių ryšių reguliavimo sistemą ir gebėjimus atsižvelgiant į ES reguliavimo sistemą
  Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba ir Centrinė projektų valdymo agentūra šį ES Dvynių projektą įgyvendina kaip lyderiai su Vokietija ir Lenkija kaip jaunesniaisiais projekto partneriais.
  Pranešimas spaudai

 

 • SR 15 IPA JH 01 17 TWL
  Gebėjimų įgyvendinti Nacionalinę kriminalinės žvalgybos sistemą stiprinimas Serbijoje.
  Trumpalaikių dvynių projektą įgyvendina Lietuva/Lietuvos kriminalinės policijos biuras.