*alt_site_homepage_image*
pl
G. Landsbergis w Waszyngtonie: „Jedynie nasze odważne kroki w celu przyspieszenia akcesji Ukrainy do NATO ochronią ukraińskie dzieci przed śmiercionośnymi pociskami” Dodano 2024-07-12 Po raz drugi na szczeblu Głów Państw odbyło się w Waszyngtonie posiedzenie Rady NATO-Ukraina, ustanowionej na szczycie NATO w Wilnie w 2023 r. Udział w spotkaniu przedstawicieli Rady wziął prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
G. Landsbergis spotkał się z przewodniczącą ETPC O'Leary: „Poczucie bezkarności pozwala Rosji grozić litewskim sędziom, politykom i aktywnym przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego” Dodano 2024-06-26 25 czerwca litewski minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis spotkał się w Strasburgu z Siofrą O'Leary, przewodniczącą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) .
G. Landsbergis na spotkaniu ministrów UE: „Europa potrzebuje strategii zwycięstwa Ukrainy” Dodano 2024-06-25 Na posiedzeniu unijnej Rady do Spraw Zagranicznych (FAC) w Luksemburgu litewski minister spraw zagranicznych i jego unijni odpowiednicy zatwierdzili 14. pakiet sankcji wobec Rosji, omówili organizowanie wsparcia dla Ukrainy i dyskutowali o tym, jak rozładować sytuację na Bliskim Wschodzie, w Sakartwelo oraz w innych regionach.
G. Landsbergis w Strasburgu: Nasze słowa potępienia i pogróżki nie robią na reżimie kremlowskim żadnego wrażenia, musimy aktywnie działać i nie dać się zastraszyć Dodano 2024-06-25 Dzisiaj, 25 czerwca, w Strasburgu minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis, który przewodniczy Komitetowi Ministrów Rady Europy, wygłosił przemówienie podczas sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i odpowiedział na pytania członków Zgromadzenia.
G. Landsbergis: Musimy jak najszybciej zacząć wykorzystywać nadzwyczajne dochody od zamrożonych aktywów rosyjskich na potrzeby wojskowe Ukrainy Dodano 2024-05-27 Minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis uczestniczył w Brukseli w posiedzeniu unijnej Rady do Spraw Zagranicznych (FAC), gdzie omawiane były kwestie związane z agresją Rosji przeciwko Ukrainie i sytuacją na Bliskim Wschodzie.
Landsbergis spotkał się z prezydent Sakartwelo: europejska przyszłość należy do Kartwelów i nikt nie ma prawa jej odbierać Dodano 2024-05-15 15 maja minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis, wraz z ministrami z krajów bałtyckich i Islandii, odwiedził Sakartwelo, gdzie spotkał się z panią prezydent Salome Zurabiszwili. Minister powiedział na spotkaniu, że ustawa o „zagranicznych wpływach”, która została przyjęta wbrew woli społeczeństwa obywatelskiego Sakartwelo i pomimo wyraźnych apeli społeczności międzynarodowej, nie jest zgodna z...
Litwa dołącza do Rady Wykonawczej Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) Dodano 2024-05-10 12 maja Litwa rozpoczyna pracę w Radzie Wykonawczej Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW). Litwa została wybrana na to ważne stanowisko na lata 2024-2026 w listopadzie ubiegłego roku podczas dorocznej Konferencji Państw Stron Konwencji o zakazie broni chemicznej.
Wilno - Spotkanie Grupy Roboczej ws. powołania Specjalnego Trybunału ds. agresji Rosji na Ukrainę Dodano 2024-05-10 10 maja w Ministerstwie Spraw Zagranicznych spotkała się Grupa Robocza ekspertów ds. prawa międzynarodowego, aby omówić utworzenie Specjalnego Trybunału ds. agresji Rosji na Ukrainę. Jest to już dziewiąte spotkanie tej grupy, po raz pierwszy w Wilnie. Zadaniem Grupy Roboczej ekspertów ds. prawa międzynarodowego, która została powołana po tym, jak Rosja rozpoczęła nieuzasadnioną, zakrojoną na szeroką skalę inwazję...
Pomoc humanitarna Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla krajów dotkniętych klęskami żywiołowymi Dodano 2023-10-23  W odpowiedzi na prośby o pomoc międzynarodową w związku z bolesnymi konsekwencjami klęsk żywiołowych oraz w ramach solidarności z dotkniętymi krajami Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy udzieliło 18 października pomocy humanitarnej Maroku, Libii i Słowenii.
Dodano 2023-10-05 W dniu 3 października minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis wziął udział w Warszawskim Forum Bezpieczeństwa, na którym podczas dyskusji ministrów ogłosił stanowisko „Spojrzenie na Wschód: zmiany strategii bezpieczeństwa w Europie Zachodniej“ (Looking East: Change of Security Strategies in Western Europe).
Dodano 2023-10-04 Minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis bierze udział w nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej (UE), które odbywa się w dniu 2. października w Kijowie.
Dodano 2023-09-19 Po uznaniu podczas 45. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, odbywającej się obecnie w stolicy Arabii Saudyjskiej Rijadzie, szczególnego znaczenia architektury modernistycznej w Kownie Komitet Światowego Dziedzictwa w drodze konsensusu wyraził zgodę na wniesienie zgłoszenia Litwy „Modernistyczne Kowno: architektura optymizmu, 1919-1939 r.” na listę światowego dziedzictwa.
Dodano 2023-09-13 11 września minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis spotkał się z rezydującymi i akredytowanymi na Litwie ambasadorami krajów Unii Europejskiej (UE), aby omówić najaktualniejsze kwestie polityki zagranicznej UE.
Dodano 2023-08-11 Trzy lata temu, 9 sierpnia 2020 r., Aleksander Łukaszenka ogłosił się zwycięzcą nielegalnych wyborów prezydenckich na Białorusi, zaprzeczając tym samym demokratycznym aspiracjom społeczeństwa tego kraju. W trzecią rocznicę pokojowych protestów Białorusinów przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim, ministrowie spraw zagranicznych krajów bałtyckich i Polski wydali wspólne oświadczenie, w którym potępiają masowe...
Dodano 2023-07-31 18 lipca wiceminister spraw zagranicznych Jovita Neliupšienė wręczyła „Gwiazdę Dyplomacji Litwy” Maciejowi Popowskiemu, dyrektorowi generalnemu Dyrekcji Generalnej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (DG ECHO) Komisji Europejskiej, za jego silne wsparcie dla Ukrainy i Mołdawii.
Dodano 2023-06-28 26 czerwca w Luksemburgu minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis wziął udział w Radzie do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej (UE).
Dodano 2023-05-23 Dziś, 22 maja, minister spraw zagranicznych G. Landsbergis spotkał się w Brukseli z wiceprezesem KE W. Dąbrowskim i komisarzem J. Urpilainen.
Dodano 2023-05-08 W dniu 4 maja minister spraw zagranicznych i nowy ambasador Polski w Litwie Konstanty Radziwiłł omówili praktyczne aspekty realizacji strategicznego partnerstwa między obu krajami – perspektywy sytuacji bezpieczeństwa w regionie, dwustronnej współpracy i wsparcia dla Ukrainy.
Dodano 2023-05-02 27 kwietnia odbyło się seminarium zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspólnie z Ambasadą RP w Wilnie, poświęcone zacieśnieniu współpracy między państwami Inicjatywy Trójmorza (dalej - 3M) w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.
Dodano 2023-04-27 24 kwietnia w Luksemburgu minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis uczestniczył w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej (UE), podczas którego ministrowie omówili agresję Rosji przeciwko Ukrainie oraz plan działań UE w sprawie geopolitycznych konsekwencji agresji.
Dodano 2023-04-21 19 kwietnia wiceminister spraw zagranicznych Jovita Neliupšienė i Szymon Szynkowski vel Sęk, minister ds. Unii Europejskiej w Kancelarii Rządu RP, dyskutowali w Warszawie o najaktualniejszych kwestiach na agendzie UE. W ramach konsultacji skoordynowano stanowiska dotyczące rynku wewnętrznego i konkurencyjności UE, energetyki, cyfryzacji, przeciwdziałania migracji, zmiany klimatu i innych kwestii.