*alt_site_homepage_image*
lt

Baltijos Taryba

Baltijos Taryba

Lietuva koordinuos Baltijos šalių bendradarbiavimą  2024 metais. Pirmininkaujanti šalis koordinuoja bendrą Baltijos šalių veiklą Baltijos ministrų taryboje ir Baltijos asamblėjoje. Pirmininkavimas Baltijos šalių bendradarbiavime vykdomas rotaciniu būdu, kiekvienai Baltijos valstybei pradedant pirmininkavimą nuo naujų kalendorinių metų.

Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis pristatydamas Lietuvos prioritetus 2023 m. lapkričio 24 d. vykusioje Baltijos taryboje Taline pažymėjo, kad Ukrainos pergalė – egzistencinis klausimas ne tik Baltijos valstybėms, bet ir Vakarams, o parama kovojančiai Ukrainai turi būti svarbiausias prioritetas artimiausiu laikotarpiu.  

„2024 metais ir toliau privalėsime daug laiko ir pastangų skirti krizių suvaldymui, jų pasekmių ir padarinių prevencijai. Bet galimi ir blogesni scenarijai, kurie gali tiesiogiai paveikti Baltijos valstybių saugumą. Šiandien jie nebeatrodo nerealūs. Šią akimirką taisyklėmis grįsta tvarka yra ginama Ukrainoje. Todėl Ukrainos pergalė – egzistencinis klausimas ne tik Baltijos valstybėms, bet ir Vakarams, o mūsų parama kovojančiai Ukrainai yra svarbiausias prioritetas artimiausiu laikotarpiu“, – sakė Lietuvos diplomatijos vadovas G. Landsbergis.

Lietuvos užsienio reikalų ministras taip pat pažymėjo, kad privaloma tęsti spaudimą Rusijai sankcijomis ir išlikti aktyviais ES sankcijų politikos kūrėjais. Baltijos šalys dėl savo geografinės padėties yra pavyzdys apsaugant ES išorines sienas, todėl vieningas regioninis sankcijų įgyvendinimas ir konkrečios sustiprintos kontrolės priemonės kovoje prieš sankcijų apėjimą išlieka esminiu Baltijos šalių bendradarbiavimo prioritetu. Baltijos šalių bendradarbiavimo koordinavimo metu Lietuva taip pat skirs prioritetinį dėmesį regioniniam saugumui, įskaitant kritinės infrastruktūros saugumą bei regioninio junglumo stiprinimą.

 

Estijos, Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimas susidaro iš tam tikrų šių šalių trišalio bendradarbiavimo formatų:    

Baltijos Ministrų Taryba (BMT) - Estijos, Latvijos ir Lietuvos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo institucija.

Ji vykdo tokius uždavinius:

 • skatina platų ir išsamų bendradarbiavimą įvairiais aktualiais bendradarbiavimo klausimais (saugumas, gynyba, ekonomika, kultūra, mokslas ir t.t.);
 • atkreipia dėmesį į atitinkamų priemonių poreikį, jas rengia ir įgyvendina;
 • vykdo pagal pasirašytus susitarimus jai priskirtus uždavinius.

Baltijos Ministrų Tarybą sudaro:

 • Ministrų Pirmininkų Taryba, susidedanti iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos vyriausybių vadovų;
 • Bendradarbiavimo Taryba, susidedanti iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos užsienio reikalų ministrų;
 • Sekretoriatas, susidedantis iš pareigūnų, atsakingų už Baltijos valstybių bendradarbiavimą Estijos, Latvijos ir Lietuvos užsienio reikalų ministerijose;
 • Aukštesniųjų pareigūnų komitetai, kuriuos sudaro po vieną aukštesnįjį pareigūną iš kiekvienos valstybės ir ekspertai, dirbantys tam tikroje bendradarbiavimo srityje.

Baltijos Asamblėja (BA) - Lietuvos, Latvijos ir Estijos parlamentų bendradarbiavimo organizacija, įsteigta 1991 m. lapkričio 8 d. ir veikianti pagal 1993 m. spalio 31 d. įsigaliojusius Statutus.

Baltijos Ministrų Tarybos ir Baltijos Asamblėjos bendradarbiavimą numato Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikos susitarimas dėl Baltijos parlamentų ir vyriausybių bendradarbiavimo , pasirašytas Taline 1994 m. birželio 13 d. 2003 m. lapkričio 28 dieną Vilniuje buvo pasirašytas šį Susitarimą papildantis Protokolas, kuriame nustatyta Baltijos Tarybos rengimo tvarka.

Baltijos Taryba yra Baltijos Ministrų Tarybos ir Baltijos Asamblėjos kasmetinis bendras pasitarimas, kurį sudaro:

 • Baltijos Asamblėjos sesija,
 • Baltijos Asamblėjos Prezidiumo ir Baltijos Ministrų Tarybos Bendradarbiavimo tarybos posėdis,
 • Baltijos Ministrų Tarybos Bendradarbiavimo tarybos posėdis
 • Bendradarbiavimo Tarybos pirmininko ataskaita Baltijos Asamblėjos sesijai apie Baltijos šalių bendradarbiavimą per praėjusius metus, veiklą, susijusią su Baltijos Asamblėjos nutarimais, priimtais per ataskaitinius metus, ir tolesnio bendradarbiavimo planus.