*alt_site_homepage_image*
lt

Europos Sąjungos taikomų muitų suspendavimas

Europos Sąjungos taikomų muitų suspendavimas

Muitų suspendavimo ir kvotų instrumentas leidžia importuoti žaliavas, pusgaminius ar sudedamąsias dalis, kurių ES ir Turkijos įmonės gamina nepakankamą kiekį ir kurios naudojamos tolimesnėje gamyboje. Muito suspendavimas ar kvota negali būti suteikta galutinio vartojimo produktui.

Muito suspendavimas taikomas visam importuojamos prekės kiekiui. Tuo atveju, jei ES yra gaminama prekė, kuriai prašoma suspenduoti muitą, tačiau šis kiekis nėra pakankamas, gali būti suteikta bemuitė importo kvota ribotam kiekiui šios prekės ar dalinis muito suspendavimas.

Komponentui pritaikytas muito suspendavimas ar kvota galioja 5 metus, nebent ES viduje padidėja to komponento gamybos apimtys. Tokiu atveju taikomos priemonės gali būti peržiūrėtos. Priemonės automatiškai peržiūrimos praėjus 5 metų laikotarpiui.

Kas gali pateikti prašymą dėl muito suspendavimo ar kvotos?

Pateikti prašymą gali bet kuri ES įsikūrusi įmonė ar jos atstovai. Kai muito suspendavimas ar kvota yra suteikiama, jais gali pasinaudoti bet kuris ES importuotojas.

Prašymo kriterijai

 • Komponentas (žaliava, pusgaminis, ar sudedamoji dalis), kuriam prašoma suspenduoti muitą, nėra gaminamas ES, ar gaminamas kiekis yra nepakankamas (kvotos atveju).
 • Importuojamas komponentas naudojamas tolimesnei gamybai.
 • Numatomas importo muito sutaupymas sudaro nemažiau nei 15 000 EUR. (šios ribos gali siekti keli importuotojai).
 • Komponentui netaikomi patentai.

Kaip pateikti prašymą

Įmonė, norėdama pateikti prašymą dėl muitų tarifo suspendavimo ar tarifinės kvotos, turėtų užpildyti prašymo formą ir pateikti ją URM Išorinių ekonominių santykių departamentui (el. p.  suspendavimas@urm.lt). Rengiant prašymą, rekomenduojama pasikonsultuoti nurodytu el. paštu arba su Muitinės departamento Tarifų skyriumi (tel. (8 5) 232 7483, el. p. zydre.bartaskiene@lrmuitine.lt).

Pateikti prašymai ir galimybės juos patenkinti bus nagrinėjami Europos Komisijos Ekonominių tarifų klausimų darbo grupėje (ETKG). Prašymai turi būti pateikiami anglų kalba, tačiau, esant poreikiui, pirminis prašymo variantas su LR institucijomis gali būti derinamas lietuvių kalba.

Šiuo metu svarstomi prašymai ir galiojančios priemonės

Su teikiamais muitų suspendavimo ir kvotos prašymais, šiuo metu nagrinėjamais ETKG, galima susipažinti ES Komisijos tinklalapyje, arba atsisiuntus prašymų sąrašą.

Šiuo metu taikomos muito suspendavimo priemonės įvardintos ES Tarybos Reglamente Nr. 1387/2013.

Šiuo metu taikomos autonominės tarifinės kvotos įvardintos ES Tarybos Reglamente Nr. 1388/2013.

Prieštaravimai

Tuo atveju, jei ES veikianti įmonė gamina komponentą, kuriam pateiktas prašymas suspenduoti muitą ar suteikti kvotą arba priemonės atitinkamam komponentui jau yra įsigaliojusios, įmonė gali pateikti prieštaravimą. Tuomet prašymai gali būti atmesti arba suteiktos priemonės atšauktos.

Teikiant prieštaravimą, reikia užpildyti prieštaravimo formą ir pateikti ją el. paštu suspendavimas@urm.lt.

Aktualūs terminai

Kiekvienais metais ETKG rengia du raundus (pavasario ir rudens), kuriuose svarstomi pateikiami prašymai.

Naujus prašymus dėl muito suspendavimo ar kvotos reikia pateikti:

 • iki vasario 15 d., (pavasario raundui);
 • iki rugpjūčio 15 d., (rudens raundui).

Prašymus padidinti esamą kvotą galima teikti bet kada.

Prieštaravimus naujiems prašymams reikia pateikti iki antro ETKG posėdžio, tai yra:

 • iki einamųjų metų birželio (pavasario raunde);
 • iki einamųjų metų gruodžio (rudens raunde).

Prieštaravimus galiojančioms priemonėms reikia pateikti iki pirmo ETKG posėdžio, tai yra:

 • iki einamųjų metų gegužės (pavasario raunde);
 • iki einamųjų metų lapkričio (rudens raunde).

Patvirtintų priemonių įsigaliojimas:

 • pavasario raunde patvirtinti prašymai įsigalioja nuo kitų metų sausio 1 d.;
 • rudens raunde patvirtinti prašymai įsigalioja nuo kitų metų liepos 1 d.

Daugiau informacijos