*alt_site_homepage_image*
lt

ES reikalų koordinavimas Lietuvoje

ES reikalų koordinavimas Lietuvoje

Strateginius Lietuvos ES politikos klausimus, Lietuvos Respublikos pozicijas dėl pasiūlymų priimti ES teisės aktus ar kitus ES dokumentus koordinuoja Vyriausybės Europos Sąjungos komisija (VESK). Ją sudaro visų ministerijų viceministrai, atsakingi už ES politiką, Vyriausybės vicekancleris ir Lietuvos nuolatinis atstovas ES. VESK svarsto Lietuvos pozicijas prieš ES Tarybos susitikimus ir kitus su ES darbotvarke susijusius klausimus. Šias pozicijas vėliau ministrai tvirtina Vyriausybės pasitarime. Atsakingi ministrai pristato pozicijas Seimo Europos reikalų arba Užsienio reikalų komitetuose. Tuomet suteikiamas galutinis mandatas ministrams pristatyti Lietuvos pozicijas ES institucijose.

Lietuvos institucijoms Europos Komisijos pasiūlymai dėl naujų ES iniciatyvų siunčiami per Lietuvos narystės Europos Sąjungoje sistemą (LINESIS). Atsakingos institucijos rengia Lietuvos pozicijas šiems naujų iniciatyvų projektams, atitinkamų darbo grupių, o vėliau ir COREPER bei ES Tarybos posėdžiams. Už Lietuvos pozicijų koordinavimą yra atsakinga Užsienio reikalų ministerija. Ministerijose už kiekvieną ES Tarybą paskirtas atsakingas ES reikalų koordinatorius, o koordinuotai Lietuvos narystės Europos Sąjungoje komunikacijai sukurtas ministerijų ES komunikatorių tinklas.

Detali informacija apie ES reikalų koordinavimą Lietuvoje išdėstyta 2004 m. sausio 9 d. LR Vyriausybės nutarime Nr. 21 “Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo”.