*alt_site_homepage_image*
lt

Rytų partnerystė

Rytų partnerystė

Rytų partnerystė – stiprūs kartu

Lietuva aktyviai padeda kitoms Rytų Europos valstybėms jų integracijos kelyje. Šešios jų – Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Sakartvelas, Moldova ir Ukraina – savo siekius įgyvendina dvišaliai ir per Rytų partnerystės politiką (angl. – Eastern Partnership).

Geri kaimyniniai santykiai su Rytų partnerėmis ir visapusiška parama joms įgyvendinant plačias politines, ekonomines ir socialines reformas – nuoseklus Lietuvos užsienio politikos prioritetas.

Oficialiai pradėta 2009 metų gegužės 7 d. Prahoje vykusiame pirmajame Rytų partnerystės Viršūnių susitikime ir atitinkamai sustiprinta vėliau vykusiuose viršūnių susitikimuose: Varšuvoje (2011 m. rugsėjo 27–28 d.), Vilniuje (2013 m. lapkričio 28–29 d.), Rygoje (2015 m. gegužės 21–22 d.), Briuselyje (2017 m. lapkričio 24 d. ir 2020 m. birželio 18 d.), šiuo metu Rytų partnerystė yra visaverte ES politika, kurios tikslas – ES ir jos Rytinių partnerių politinė asociacija ir ekonominė integracija. Kiekviena iš parnterių yra laisva pasirinkti savo santykių su ES ambicijos lygį ir juose siekiamus tikslus. Lietuva aktyviai palaiko ambicingiausias partneres ir jų siekį ateityje tapti pilnateisėmis ES narėmis.

Bendradarbiavimas Rytų partnerystės rėmuose vykdomas dvišaliu ir daugiašaliu formatais. Dvišaliai santykiai – tai santykiai tarp ES ir konkrečios Rytų partnerės. Daugiašalis bendradarbiavimas - apima ES institucijas, visas 6 partneres ir 27 ES valstybes nares.

 


 

Daugiau informacijos Europos išorinių veiksmų tarnybos svetainėje