*alt_site_homepage_image*
lt

Prekybos apsaugos priemonės

Prekybos apsaugos priemonės

Prekybos apsaugos priemonės taikomos iš trečiųjų valstybių į ES importuojamiems produktams, siekiant atkurti teisingas ir sąžiningas laisvos prekybos sąlygas. Vadovaujantis Pasaulio prekybos organizacijos nustatytomis taisyklėmis, galimos antidempingo, kompensacinės (antisubsidinės) ir rinkos apsaugos (protekcinės) priemonės.

Prekybos apsaugos tyrimai pradedami gavus pramonės atstovų skundą arba tyrimą atliekančios institucijos (Europos Komisijos) iniciatyva. Didžiąja dauguma atvejų tyrimai pradedami pagal ES gamintojų ar juos jungiančių asocijuotų verslo struktūrų pateiktus skundus. Skundo pateikėjai turi atstovauti reikšmingai ES gamintojų daliai.

Antidempingo priemonės

Dempingas pasireiškia, kada trečiųjų (ne ES) valstybių gamintojai parduoda prekes į Europos Sąjungą (ES) mažesnėmis kainomis negu vidaus rinkoje arba mažesnėmis kainomis už gamybos sąnaudas.

Jei Europos Komisija, atlikusi tyrimą, nustato dempingą, ji gali ištaisyti ES gamintojams dempingo keliamą žalą įvesdama antidempingo priemones.

Dažniausiai šios priemonės yra antidempingo muitai, kurie nustatomi importuojamam iš atitinkamos šalies produktui. Laikinosios antidempingo priemonės gali būti taikomos iki 6 mėnesių, o jei Europos Komisijos tęsiamas tyrimas patvirtina muitų reikalingumą – patvirtinamos galutinės antidempingo priemonės 5 metams.

Antisubsidijų/kompensacinės priemonės

Subsidijavimas pasireiškia, kai trečiosios valstybės teikia finansinę paramą savo įmonėms gaminant arba eksportuojant prekes.

Atlikusi tyrimą, Europos Komisija gali neutralizuoti subsidijų, iškreipiančių padėtį ES rinkoje ir darančių žalą ES bendrovėms poveikį, nustatydama subsidijuojamiems produktams importo muitus. Laikinosios antisubsidinės priemonės gali būti taikomos iki 4 mėnesių, o jei Europos Komisijos tęsiamas tyrimas patvirtina priemonių reikalingumą - galutinės priemonės patvirtinamos 5 metams.

Rinkos apsaugos/protekcinės priemonės

Skirtingai nuo antidempingo ir antisubsidiniu, rinkos apsaugos priemonės (angl. safeguard measures) neskirtos spręsti nesąžiningos prekybos atvejų. Jos yra susijusios su produktų importu, kuris išauga taip staigiai ir tokiais kiekiais, kad pagrįstai negalima tikėtis, jog ES gamintojai prisitaikys prie pasikeitusios prekybos situacijos. Tokiais atvejais Pasaulio prekybos organizacijos ir ES taisyklės leidžia taikyti trumpalaikes priemones (dažniausiai kvotas arba muitus), skirtas sureguliuoti importą, taip ES įmonėms suteikiant laiko prisitaikyti prie nenumatytų pokyčių.

Rinkos apsaugos priemonės paprastai taikomos konkrečių produktų importui iš visų ne ES valstybių. Laikinosios apsaugos priemonės gali trukti iki 200 dienų, galutinės priemonės – iki 4 metų. Jei priemonė taikoma ilgiau negu 3 metus, jos turi būti peržiūrimos laikotarpio viduryje ir gali būti pratęstos iki 8 metų.

Naudingos nuorodos apie ES prekybos apsaugos priemones:

Kilus klausimų, galite kreiptis el. paštu prekybos.apsauga@urm.lt