*alt_site_homepage_image*
lt

Ministerija

Ministerija

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos misija – diplomatinėmis priemonėmis užtikrinti valstybės suverenitetą ir saugumą, tvarią ilgalaikę valstybės raidą ir piliečių gerovę, ginti teisėtus Lietuvos piliečių interesus užsienyje, prisidėti prie eksporto skatinimo ir investicijų į šalį pritraukimo.

Veiklos kontekstas

Užsienio reikalų ministerija įgyvendina valstybės užsienio politiką. Ji veikia atsižvelgdama į valstybės ir jos piliečių interesus ir yra neatsiejama nuo tarptautinės geopolitinės aplinkos, Lietuvos prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų.

Lietuvos Respublikos Prezidentas sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus ir kartu su Vyriausybe vykdo užsienio politiką. Strateginiams užsienio politikos tikslams įgyvendinti didelę reikšmę turi pagrindinių politinių partijų susitarimai dėl užsienio, saugumo ir gynybos politikos strateginių gairių. Įgyvendindama strateginius veiklos tikslus, ministerija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir ministerijos strateginiu planu.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos struktūriniai padaliniai

 • Strateginio valdymo ir analizės departamentas
 • Vidaus audito skyrius
 • Personalo vadybos ir delegavimo departamentas
 • Europos Sąjungos departamentas
 • Pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai grupė
 • Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamentas
 • Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamentas
 • Globalios Lietuvos departamentas
 • Europos dvišalio ir regioninio bendradarbiavimo grupė
 • Rytų kaimynystės politikos departamentas
 • Transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo politikos departamentas
 • Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamentas
 • Vystomojo bendradarbiavimo departamentas
 • Tarptautinės teisės grupė
 • Veiklos valdymo ir teisinių klausimų grupė
 • Išorinių ekonominių santykių ir ekonominio saugumo politikos departamentas
 • Konsulinis departamentas
 • Informacinių technologijų departamentas
 • Finansų departamentas
 • Sankcijų grupė
 • Administracinis departamentas
 • Globalių reikalų grupė
 • Indijos ir Ramiojo vandenynų regiono grupė

Diplomatinių atstovybių tinklas

Per 25-erius nepriklausomybės metus Lietuva užmezgė diplomatinius santykius su 181 valstybe, iš jų 179 yra Jungtinių Tautų Organizacijos narės.

Pasaulyje veikia 58 Lietuvos diplomatinės atstovybės: 39 ambasados, 8 generaliniai konsulatai, 3 konsulatai, ambasados skyrius, taip pat 7 atstovybės prie tarptautinių organizacijų.

Lietuvoje veikia 33 valstybių diplomatinės atstovybės, 2 valstybių ambasadų skyriai ir 11 tarptautinių organizacijų atstovybių.

Mūsų šalyje yra šių tarptautinių organizacijų atstovybės: Europos Komisijos, Europos Parlamento, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, Pasaulio banko, Šiaurės investicijų banko, Tarptautinės finansų korporacijos atstovybė Vilniuje, Pasaulio Sveikatos Organizacijos biuras Lietuvoje, Šiaurės Ministrų Tarybos biuras Lietuvoje, NATO Energetinio saugumo kompetencijos centras (NATO ESKC), Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras, Europos lyčių lygybės institutas.

Ministerijos įsteigti apdovanojimai

 • Nuo 2003 m. teikiamas Užsienio reikalų ministerijos apdovanojimo medalis „Už nuopelnus Lietuvos Respublikos diplomatinėje tarnyboje“.
 • 2007–2009 m. buvo teikiamas garbės ženklas „Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė“.
 • Nuo 2010 m. teikiami Užsienio reikalų ministerijos apdovanojimo medalio „Už nuopelnus Lietuvos diplomatijai“ Aukso, Sidabro ir Bronzos kryžiai.
 • Nuo 2010 m. teikiamas Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklas „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“.
 • Nuo 2019 m. teikiamas Užsienio reikalų ministerijos apdovanojimas garbės ženklas „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“: Aukso Vytis ir medalis.

Diplomatinę tarnybą reglamentuojantys teisės aktai