*alt_site_homepage_image*
lt

Žurnalistų akreditacija

Žurnalistų akreditacija

Informuojame, kad nuo 2018 m. liepos 4 d. įsigalioja nauja užsienio valstybių žurnalistų akreditavimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje tvarka.

Akreditacija vykdoma tik elektroniniu būdu, užpildžius akreditavimo anketą ministerijos interneto svetainėje. Asmeniškai pateikti, paštu ar el. paštu atsiųsti akreditacijos prašymai nebus nagrinėjami.

Prašymai dėl naujos akreditacijos išdavimo priimami likus ne daugiau nei 4 mėn. iki galiojančios akreditacijos pabaigos. Anksčiau pateikti prašymai bus pradėti nagrinėti laikantis šio termino. 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje akredituojami užsienio valstybių žurnalistai, kurie profesionaliai renka, rengia ir teikia medžiagą užsienio valstybės viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui pagal sutartį su juo ir (ar) yra užsienio valstybių žurnalistų profesinės organizacijos nariai.

Ministerijoje akredituojami užsienio valstybių žurnalistai, kurių tikslas yra nuolat informuoti visuomenę apie įvykius Lietuvos Respublikoje. Kartu su akreditavimo anketa užsienio valstybės žurnalistai turės pateikti per paskutinius 12 mėnesių parengtų publikacijų ir (ar) reportažų apie Lietuvos Respubliką sąrašą arba apžvalgą, arba jų kopijas. Jei akreditacijos prašoma pirmą kartą, pateikiamas akreditacijos laikotarpiu planuojamų parengti publikacijų ir (ar) reportažų temų sąrašas.

Akreditacija suteikiama ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui. Konkretus akreditacijos laikotarpis nustatomas atsižvelgiant į užsienio valstybės žurnalisto akreditacijos tikslus, jo sutarčių dėl medžiagos rengimo ir teikimo su užsienio valstybės viešosios informacijos rengėju ir (ar) skleidėju terminus ir į kompetentingų Lietuvos Respublikos institucijų pateiktą informaciją.

Anketa ir prie jos pateikiami dokumentai akreditacijai gauti pildomi lietuvių arba anglų kalbomis. Jei pateikiamų dokumentų originalo kalba yra kita, būtina pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jų vertimą į lietuvių arba anglų kalbą.

Sprendimas dėl akreditavimo priimamas per 30 darbo dienų nuo visų nurodytų dokumentų gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dar 20 darbo dienų, kai kyla pagrįstų abejonių dėl užsienio valstybės akreditacijos tikslo ir prašoma pateikti papildomą informaciją ar dokumentus.

Apie sprendimą dėl akreditacijos išdavimo būsite informuoti el. paštu. Negavus el. laiško, informuojančio apie sprendimą dėl akreditacijos per aukščiau nurodytą terminą, prašome apie tai informuoti el. paštu accreditation@urm.lt.

Akreditavimo prašantis asmuo, elektroniniu būdu patvirtindamas duomenis apie save ir atstovaujamą organizaciją, įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo, kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, patvirtina sutinkantis, kad pateikti duomenys būtų tikrinami šią teisę turinčių kompetentingų Lietuvos Respublikos valstybės institucijų, tvarkomi ir saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, ir patvirtina pateikiamų duomenų tikrumą ir teisingumą.

Atsiimdamas akreditavimo kortelę, užsienio valstybės žurnalistas privalo pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, akreditacijai gauti elektroniniu būdu pateiktų dokumentų originalus ir grąžinti ankstesnę akreditacijos kortelę (jei buvo anksčiau išduota).

Su nauju Užsienio valstybių žurnalistų akreditavimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje tvarkos aprašu galite susipažinti čia.

Pildyti akreditavimo anketą