*alt_site_homepage_image*
lt

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos konvencijos

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos konvencijos

 1. Konvencija dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius
  Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions
  Priimta 1997-11-21.
  Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2017-07-15.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2017 m. balandžio 20 d. įstatymu Nr. XIII-305.
  Skelbtas TAR, 2017-06-30, i. k. 2017-11183.
 2. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos konvencija
  Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development
  Paryžius, 1960-12-14.
  Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2018-07-05.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2018 m. birželio 28 d. įstatymu Nr. XIII-1324.
  Skelbtas TAR, 2018-10-09, i. k. 2018-15985.

  2.1. Susitarimas dėl Lietuvos Respublikos prisijungimo prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos konvencijos sąlygų
  Agreement on the Terms of Accession of the Republic of Lithuania to the Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development
  Paryžius, 2018-05-30.
  Įsigaliojo 2018-07-05.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2018 m. birželio 28 d. įstatymu Nr. XIII-1324.
  Skelbtas TAR, 2018-10-09, i. k. 2018-15986.

 3. Daugiašalė konvencija, kuria įgyvendinamos su mokesčių sutartimis susijusios priemonės, skirtos užkirsti kelią mokesčių bazės erozijai ir pelno perkėlimui
  Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting
  Paryžius, 2016-11-24.
  Įsigaliojo 2019-01-01.
  Lietuvos Respublikos vardu pasirašyta 2017-06-07.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2018 m. birželio 14 d. įstatymu Nr. XIII-1271 su išlygomis ir pareiškimais.
  Skelbta TAR, 2018-10-10, i. k. 2018-16002.

 4. Susitarimas dėl tarptautinės energetikos programos (iš dalies pakeistas 2018 m. vasario 17 d.)
  Agreement on an International Energy Program (As amended 17 February 2018)
  Accord relatif a un programme international de l’energie (Tel qu’amendé au 17 février 2018)
  Übereinkommen über ein internationales Energieprogramm (In der Fassung vom 17. Februar 2018)
  Paryžius, 1974-11-18.
  Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2022-02-20.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2021 m. gruodžio 23 d. įstatymu Nr. XIV-819.
  Skelbtas TAR, 2022-01-25, i. k. 2022-01117.