*alt_site_homepage_image*
lt

Įsidarbinimas Jungtinių Tautų Organizacijoje

Įsidarbinimas Jungtinių Tautų Organizacijoje

Jungtinių Tautų (JT) sistemos agentūros turi bendrą įdarbinimo bei praktikų atlikimo sistemą. Taip pat turi Jaunųjų profesionalų programą, skirtą jauniems, į startines karjeros pozicijas JT sistemoje taikantiems asmenims. Papildomai kasmet rengiami mėnesio trukmės seminarai aukštojo mokslo magistrantams, siekiantiems pažinti JT struktūrą ir veiklą (Absolventų studijų programa). JT darbuotojai yra pavaldūs Generaliniam Sekretoriui nuo kurio priklauso pareigų ir vietos paskyrimas. Vadovaujantis JT Chartija, svarbiausias veiksnys skiriant, perkeliant ir paaukštinant darbuotojus yra aukščiausio kompetencijos ir visos organizacijos veiklos efektyvumo lygio užtikrinimas. Įdarbinant pabrėžiama geografinės įvairovės svarba, siekiama, kad personalas būtų iš kuo įvairesnių regionų. Personalo atrankai įtakos neturi daryti rasės, lyties ar religijos aspektas. Apie laisvas darbo vietas yra pranešama reguliariai UN Career interneto svetainėje.

Visos šios darbo, praktikos ir mokslo JT sistemoje galimybės grindžiamos griežta atranka ir egzaminavimu. Paraiškos teikiamos internetu, personalo atrankos sistemoje Inspira, toliau dalyvaujama keliuose atrankos ir egzaminų etapuose bei interviu. Atrinkti pretendentai, kuriems nebuvo pasiūlytas darbas užimti tam tikrą pareigybę, yra įtraukiamas į sąrašą.  Daugiau informacijos apie darbuotojų atranką galite rasti personalo atrankos vadove.

Kandidatai pretenduojantys į vertėjų pozicijas, privalo sugebėti versti bent iš dviejų (iš viso yra šešios) oficialių JT kalbų (arabų, kinų, anglų, prancūzų, rusų ir ispanų). Kandidatai pretenduojantys į sinchroninio vertimo pareigas privalo sugebėti įgarsinti vienu metu į vieną iš šešių oficialių kalbų ir turi visiškai iš klausos suprasti bent dvi kitas oficialias Jungtinių Tautų kalbas.

Darbas taikos palaikymo misijose yra sudėtingas ir dinamiškas, tačiau labai prasmingas ir dažnai tai yra patirtis keičianti gyvenimą. Pastaruoju metu buvo išplėsta įgūdžių ir profesinių sričių įvairovė norintiems dalyvauti misijose. Tarp naujų sričių galima paminėti civilinę administraciją, politinius klausimus, humanitarinę pagalbą, žmogaus teises, teisinius ir teisminius klausimus. Vis dar plečiamos ir įvairinamos Taikos palaikymo operacijų departamento darbuotojų kvalifikacijos.

JT darbuotojai skirstomi į:

 • Professional and higher categories - Profesionalai/Specialistai ir aukštesnės kategorijos - direktoriai (P ir D);
 • General Service and related categories (G, TC, S, PIA, LT) – Darbuotojai dirbantys administracinį, sekretoriaus, kanceliarinį ir techninį darbus;
 • National Professional Officers (NO) – Nacionaliniai profesionalai/pareigūnai;
 • Field Service (FS) – Darbuotojai dirbantys JT misijose;
 • Senior Appointments (SG, DSG, USG and ASG) – Aukščiausi postai: Generalinis Sekretorius, jo pavaduotojas, departamento ir biuro vadovai.

Daugiau informacijos apie pareigybių lygius bei kategorijas galite rasti UN Career interneto svetainėje.

Norint kandidatuoti į laisvą darbo ar praktikos vietą specializuotose JT agentūrose patartina patikrinti konkrečiai dominančios organizacijos interneto puslapį, išsamiai susipažinti su pateikiama naujausia informacija apie laisvas darbo ar praktikos vietas bei atrankos ir priėmimo sąlygas.

Jaunųjų profesionalų programa

JT ieško aukštos kvalifikacijos kandidatų, kurie yra pasirengę pradėti profesinę karjerą tarptautiniame lygmenyje. Jaunųjų profesionalų programa leidžia jauniems talentams dalyvauti nacionalinėje atrankoje į P1-P2 lygio pozicijas, kurią laimėjusiųjų kandidatūros pateikiamos JT galutinei atrankai. Tai yra vienas paprasčiausių būdų lietuviams pradėti karjerą JT. Pradinio lygmens jaunesniojo profesionalo pozicijoms užimti pagrindinis kriterijus yra egzamino rezultatai. Kad būtų leidžiama laikyti egzaminą, kandidatas turi atitikti šiuos kriterijus:

 • privalo turėti bent pirmo lygio universitetinį išsilavinimą atitinkamoje profesinėje grupėje, kurios keičiasi priklausomai nuo konkurso metų;
 • būti ne vyresnis nei 32 metų amžiaus;
 • turėti aukščiausią anglų arba prancūzų kalbos lygį;
 • turi turėti pilietybę šalies, kuri nurodyta kaip galinti dalyvauti konkurse. Šalis patenka į sąrašą kai, pagal JT, yra nepakankamai reprezentuojama pagal tarptautinių tarnautojų skaičių JT Sekretoriate.

Egzaminas laikomas kandidatui artimiausiame egzaminavimo centre. Pats egzaminas vyksta anglų kalba, jo trukmė 4.5 valandos ir jį sudaro trijų tipų užduotys: pateikto teksto apibendrinimas (text summarize), 50 testinių klausimų su vienu pasirinkimu (multiple choice questions) ir 13 atviro tipo klausimų, iš kurių keturi klausimai turi būti atsakyti plačiai (iki keturių puslapių), likusieji klausimai reikalauja trumpesnių atsakymų (iki dviejų puslapių). Kitas atrankos etapas – egzaminas žodžiu – į jį patenka keli procentai visų dalyvavusiųjų rašytiniame egzamine. Iš 4 000 – 5 000 egzaminą laikančiųjų paprastai pasirenkama iki šimto, kartu skaičiuojant visas sritis, kurie yra kviečiami į interviu. Galutiniame sąraše žmonės išlieka dvejus metus. Per tą laiką negavus darbo pasiūlymo jiems tenka visą procesą pradėti iš naujo. Per šį laikotarpį iš sąrašo pasirenkama tik apie 15–30 žmonių. Besidalindami patirtimi, jau laikiusieji egzaminą, akcentavo, jog nors dalyvauti šioje programoje ir atrankoje į ją, nereikalaujama darbo patirties, tačiau akivaizdu, kad ankstesnė darbo patirtis duoda didžiulį pranašumą norint išlaikyti visus egzamino etapus, taip pat, sėkmės atveju ir patekus į galutinį sąrašą, darbą gauna pirmiausia tie, kurie turi ankstesnės patirties.

Daugiau informacijos apie Jaunųjų profesionalų programą galite rasti UN Career interneto portale.

Papildomi praktiniai patarimai siekiantiems dalyvauti atrankose laisvoms darbo vietoms JT užimti:

 • Įvertinti savo atitikimą pareigybei ar stažuotei keliamiems kriterijams – reikia atitikti visus kriterijus.
 • Įvertinti galimybę karjerą pradėti nuo dalyvavimo JT misijoje (field missions), nes ten būna mažesni konkursai. Tai padeda kandidatui ateityje aplikuojant į JT agentūrų būstines. Be to, misijose įgaunama vertinga patirtis. Tačiau atrankos į misijas vyksta Niujorke (Department of Field Support).
 • Esant galimybei ir nuosekliai planuojant karjerą tarptautinėse organizacijoje rekomenduojama  įgyti darbo patirties, nes yra nustatyti darbo patirties reikalavimai aplikuojant į atitinkamo lygio pareigybes: P1-2 lygio pareigybei yra  1-2 metai, P3 pareigybei – 5 metai.
 • Išsamiai ir tvarkingai užpildyti aplikavimo formas bei skirti didelį dėmesį motyvacijos išdėstymui – tai pagrindiniai charakterizuojantys dokumentai, pagal kuriuos pretendentai atrenkami pirmame etape.
 • Nuosekliai ir kryptingai ruoštis egzaminams, domėtis organizacija, į kurią pretenduojama, bei susipažinti su bendra JT sistema.
 • CV ir motyvacinių laiškų rengimo, pasiruošimo bendriems ir kompetencijos testams klausimais galima kreiptis patarimo į UNOG Žmogiškųjų išteklių valdymo tarnybą (The Human Resources Management Service).
 • Atnaujinti kalbų žinias ir pasirūpinti kalbų mokėjimo sertifikatais.
 • Pagal galimybes pasikonsultuoti su konkursuose jau dalyvavusiais asmenimis.
 • Naudojantis turimais kontaktais organizacijoje taip pat verta pasidomėti ir galimybėmis dirbti pagal laikinus kontraktus, tačiau šiuo atveju reikia tiesiogiai kalbėtis su konkrečiu dominančiu organizacijos departamentu, nes viešai skelbiamos tik ilgesnės, nei 3 mėn. Trukmės vakansijos, o būna daug trumpesnių.
 • Radus galimybę, iš anksto pasitarti su LT atstovybėmis prie JT

Daugiau informacijos apie galimybes įsidarbinti JT ir darbuotojų atranką galite rasti UN Career interneto svetainėje.

Naudingos nuorodos: