*alt_site_homepage_image*
lt

Įsidarbinimas Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje

Įsidarbinimas Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje

Tai nėra karjeros galimybes siūlanti organizaciją, tačiau jos veikla yra paremta darbuotojų rotacija organizacijos viduje. OSCE darbuotojai dirba pagal terminuotą darbo sutartį organizacijos sekretoriate ir jos institucijose, taip pat ribotas skaičius darbuotojų (administravimo srityje) dirba organizacijos misijose (daugiausiai pareigas užima deleguoti nacionaliniai ekspertai). Organizacija taip pat įdarbina laikinus darbuotojus bei konsultantus specializuotoms užduotims atlikti. Daugiau informacijos apie darbą OSCE galite rasti Tarnybos nuostatose bei Elgesio kodekse.

Pretendentai, norintys įsidarbinti OSCE, turi turėti OSCE šalies pilietybę ir atitikti visus skelbiamai laisvai pareigybei keliamus reikalavimus. Paraiškos formą galima užpildyti internetu. Tiems, kuriems kyla sunkumų su OSCE interneto sistema, galima užpildytą paraiškos formą siųsti nurodytu elektroniniu pašto adresu, kuriuos galite rasti OSCE interneto svetainėje. Informaciją pretenduojantiems į pareigybes skirtas deleguotiems nacionaliniams ekspertams galite rasti čia. Tuo tarpu kandidatams, norintiems užimti konsultanto pareigas, nėra taikomi geografiniai apribojimai. Kandidatai yra įtraukiami į konsultantų sąrašą nurodant turimas kompetencijas.

Atrankos procedūra yra paremta šalių narių geografinio atstovavimo principu. Personalo atrankai įtakos neturi daryti rasės, lyties ar religijos aspektas. Be to, organizacija skatina lyčių lygybę. Pareigūnas, sulaukę 65 metų, išeina į pensiją. Tuo tarpu pareigūno paskyrimo į postą amžiaus riba yra 63 metai.  Deleguotiems nacionaliniams ekspertams amžiaus riba nenustatyta.

Atrankos procedūra:

 • Laisvos pareigybės paskelbimas;
 • Paraiškų teikimas;
 • Paraiškų vertinimas ir kandidatų, atitinkančių pareigybei keliamiems reikalavimas, sąrašo sudarymas;
 • Susisiekimas su kandidatais, kurie bus pakviesti į interviu pokalbį;
 • Jeigu potencialių kandidatų skaičius yra didelis, gali būti suorganizuotas interviu pokalbis arba testas siekiant sumažinti potencialių kandidatų sąrašą;
 • Interviu pokalbis ir egzaminas raštu atrinktiems kandidatams (dažniausiai 4-5 kandidatai);
 • Jeigu reikia, naudojami kiti vertinimo metodai;
 • Darbo rekomendacijų bei kvalifikacijos tikrinimas;
 • Atrenkamas kandidatas;
 • Visi kandidatai, dalyvavę interviu pokalbyje, informuojami apie atrankos rezultatus per 2-3 savaites nuo interviu pokalbio;
 • Darbo pasiūlymas atrinktam kandidatui;
 • Visi konkurse dalyvavę pretendentai informuojami apie atrankos rezultatus.

Absolventai ar nesenai baigę studijas ne vėliau nei prieš vienerius metus turi galimybę pagilinti savo profesinius įgūdžius ir žinias apie organizaciją dalyvaudami stažuočių programoje, kuri trunka nuo 2 iki 6 mėnesių. Praktikos yra neapmokamos, tačiau atrinkti kandidatai, kurie nėra nuolatiniai gyventojai stažuotei paskirtoje šalyje, gali gauti dalinį kompensavimą gyvenimo išlaidoms padengti. Kandidatai turi užpildyti paraiškos formą internete, bei parašyti esė tipo motyvacinį laišką. Su atrinktais kandidatais bus susisiekta telefonu interviu pokalbiui. Daugiau informacijos apie praktikos galimybes OSCE galite rasti organizacijos interneto portale.

Taip pat yra  vykdoma jaunųjų  profesionalų programa, skirta jaunuoliams esantiems iki 30 metų ir nesenai baigusiems studijas. Informacija apie laisvas pareigybes yra skelbiama prieš 3-4 mėnesius nuo darbo pradžios OSCE interneto puslapyje.

Apie kitas įsidarbinimo OSCE galimybes bei atrankos procedūrą galite rasti OSCE interneto svetainėje.