*alt_site_homepage_image*
lt

Įsidarbinimo galimybės NATO

Įsidarbinimo galimybės NATO

NATO siūlo įsidarbinimo galimybes įvairiose organizacijos veikimo srityse. Dirbti galima bet kurioje NATO agentūroje, įsikūrusiose įvairiose NATO valstybėse narėse. Informaciją apie šiuo metu skelbiamas laisvas darbo vietas bei pagrindiniais pareigybėms keliamais reikalavimais galite rasti NATO interneto svetainėje. Norint kandidatuoti į laisvą darbo vietą tam tikroje NATO agentūrose reikia patikrinti konkrečiai dominančios agentūros interneto puslapį, išsamiai susipažinti su pateikiama naujausia informacija apie laisvas darbo vietas bei atrankos ir priėmimo sąlygas.

Pretenduojant į NATO tarptautinio personalo, tarptautinio karinio personalo ar NATO Komunikacijų ir informacijos agentūros (įsikūrusios Briuselyje) skelbiamoms laisvos pareigoms užimti, paraiškos teikiamos internetu bendroje personalo atrankos sistemoje.

Laikinieji darbuotojai taip pat gali būti įdarbinami atlikti įvairioms labai specializuotoms arba laikinoms užduotims atlikti. Darbo prašymo formą, kurią galite rasti NATO interneto svetainėje, kartu su gyvenimo aprašymu reikia siųsti adresu interimstaff@hq.nato.int. Jūsų duomenys bus patalpinti duomenų bazėje, iš kurios, esant poreikiui, bus pasirinktas žmogus specialiai užduočiai atlikti. Pretendentams keliami reikalavimai:

  • būti NATO šalies pilietis;
  • labai gerai mokėti vieną iš oficialių NATO kalbų (anglų arba prancūzų);
  • turėti saugumo patikros pažymą, išduotą nacionalinės valdžios.

Kandidatai pretenduojantys į laisvai samdomo vertėjų pozicijas privalo sugebėti versti iš dviejų oficialių NATO kalbų (anglų ir prancūzų). Susitikimuose su šalimis partnerėmis reikalingi vertėjai, galintys versti ukrainiečių/anglų, arabų/anglų, rusų/anglų bei dari/anglų kalbomis. Kandidatai, pretenduojantys į laisvai samdomo vertėjo pareigas, privalo turėti konferencijų vertimo diplomą bei  saugumo patikros pažymą, išduotą nacionalinės valdžios. Kandidatai prašymo formą turi siųsti adresu interpretation@hq.nato.int.

Daugiau informacijos apie įsidarbinimo galimybes NATO bei jos agentūros rasite NATO interneto portale.