*alt_site_homepage_image*
lt

Praktikos ir stažuotės tarptautinėse organizacijose

Praktikos ir stažuotės tarptautinėse organizacijose

JT praktikų sistema

Siekiant karjeros JT, praktika vienoje su ja susijusių institucijų gali pagilinti žinias, padėti užmegzti svarbius ryšius bei atskleisti tokių organizacijų darbo pobūdį. JT Biuro praktikų ir stažuočių sistema yra skirta studentams, kurie:

  • studijuoja magistro studijose, joms prilygintose ar aukštesnėse arba yra paskutiniojo bakalauro studijų kurso studentai (tuo laikotarpiu, kai teikia paraišką praktikai ar stažuotei);
  • yra pabaigę studijas ne vėliau nei prieš vienerius metus;

Stažuotės ir praktikos yra neapmokamos ir kitaip nefinansuojamos JT, todėl labai svarbu siunčiančios institucijos (universiteto) ar kitų specialių programų finansinė pagalba.

Praktikos, kaip ir kiti darbo pasiūlymai, skelbiami JT Inspira sistemoje, kurioje galima rasti tiek pačios JT, tiek daugelio kitų agentūrų skelbimus. Susidomėję studentai turėtų ieškoti informacijos čia. Praktikos galimybes kai kuriose JT institucijose vis dar galima rasti tik jų pačių tinklapyje. Verta prisiminti, jog galima rasti praktikos galimybių ne tik Niujorke ar Ženevoje, bet ir daugybėje kitų pasaulio vietų.

Studentai, kurie yra atrinkti atlikti praktiką JT Biure privalo patys pasirūpinti medicininiu draudimu ir pateikti pažymą apie savo sveikatos būklę.

NATO praktikų sistema

NATO suteikia galimybę jauniems žmonėms atlikti praktiką, kuri gali būti NATO finansuojama arba finansuojama kitomis lėšomis. Konkursas į NATO finansuojamą praktiką skelbiamas kartą per metus, pavasarį, o praktikos pradžia numatoma kovo ir rugsėjo mėnesiai. Praktika trunka šešis mėnesius.  Tiems, kurie pretenduoja į praktiką, finansuojama kitomis lėšomis, gali teikti paraišką visus metus internetu. Tam tikros NATO agentūros turi savo praktikos programas ir priima prašymus tiesiogiai. Pretendentai turi atitikti šiuos kriterijus:

  • būti ne jaunesnis nei 21 metų amžiaus;
  • asmuo privalo būti NATO šalies pilietis;
  • asmuo turi būti universiteto studentas (baigęs ne mažiau kaip du studijų kursus) arba yra pabaigę studijas ne vėliau nei prieš vienerius metus;
  • labai gerai mokėti vieną iš oficialių NATO kalbų (anglų arba prancūzų).

Atrinkti asmenys turi turėti saugumo patikros pažymą, išduotą nacionalinės valdžios bei sveikatos draudimą. Daugiau informacijos apie galimybę atlikti praktiką NATO galite rasti NATO interneto svetainėje.

Daugiau informacijos apie įsidarbinimo galimybes NATO bei jos agentūros rasite NATO interneto portale.

Stažuotės ES institucijose

Kasmet daugiau kaip 1000 asmenų turi galimybę pagilinti savo profesinius įgūdžius bei žinias apie ES ir tobulintis dalyvaudami ES stažuotojų programose. Stažuotes rengia Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretoriatas, Europos Komisija, Europos Teisingumo Teismas, Europos išorinių veiksmų tarnyba, Europos Audito Rūmai, bei Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ir Regionų komitetas.

Visi stažuotojai turi turėti bakalauro diplomą; jiems skiriamos į žemesniosios administratorių kategorijos pareigūnų užduotys,  mokamas atlyginimas

Stažuotojų atranką tiesiogiai vykdo atskiros ES institucijos ir agentūros*. Paraiškos paprastai teikiamos internetu, tačiau kartais reikalaujama ir popierinių paraiškos formų. Paprastai paraiškų teikimo laikotarpis būna nuo keturių iki devynių mėnesių prieš stažuotės pradžią, paraiškas reikia pateikti laiku. Visiems atrinktiems stažuotojams mokamas darbo užmokestis.

Naudingos nuorodos:

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/TraineeshipComplet.aspx

stažuotes ES delegacijose visame pasaulyje kandidatus  atrenka Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija