*alt_site_homepage_image*
lt

Parama studijoms, kursams ir akademinei veiklai

Parama studijoms, kursams ir akademinei veiklai

 


„Study in Lithuania“

Švietimo mainų paramos fondo projekto „Study in Lithuania“ interneto svetainėje galima rasti išsamios informacijos apie Lietuvos aukštąsias mokyklas, studijų programas, stipendijų galimybes.

SUSIDOMĖJOTE?

Informacijos ieškokite www.studyin.lt


Parama studijoms, kursams ir akademinei veiklai

Papildomi balai stojantiesiems studijuoti Lietuvoje

Užsienio lietuviai kviečiami studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose!

Stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas užsienyje įgijusiems išsilavinimą lietuviams pridedama papildomų balų:

 • 1 balas – visiems užsienio lietuviams;
 • dar 1 balas – baigusiems šias lietuviškas bendrojo ugdymo mokyklas užsienyje: 
  • Vasario 16-osios gimnaziją (Vokietijoje);
  • Punsko Kovo 11-osios licėjų (Lenkijoje);
  • Maskvos Jurgio Baltrušaičio mokyklą (Rusijoje);
  • Rygos lietuvių vidurinę mokyklą (Latvijoje);
  • Pelesos ir Rimdžiūnų vidurines mokyklas (Baltarusijoje);
  • Briuselio II Europos mokyklą.

KAM SKIRTA?

 • Užsienio lietuviams (jais laikomi Lietuvos Respublikos piliečiai, ne mažiau kaip 3 metus gyvenantys užsienyje, ir lietuvių kilmės užsieniečiai, jų vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai).

KADA? KAIP? KUR?

 • Priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas prasideda birželio 1 d.
 • Prašymų registracija tęsiasi beveik du mėnesius.
 • Tiek Lietuvoje, tiek užsienyje įgijusiems išsilavinimą asmenims priėmimas į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas Lietuvoje vykdomas bendra tvarka.
 • Priėmimą vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendram priėmimui organizuoti (www.lamabpo.lt).
 • Į magistrantūros studijas priėmimą vykdo Lietuvos aukštosios mokyklos, į doktorantūros studijas – Lietuvos aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai.

SUSIDOMĖJOTE?


Valstybinio studijų fondo parama užsienio lietuviams

Konkurso būdu skiriama parama užsienio lietuviams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Užsienio lietuviams gali būti skiriamos dvi paramos rūšys:

 • stipendija – mokama kas mėnesį, jos dydis yra 159,25 Eur
 • socialinė išmoka – vienkartinė išmoka, skiriama vieną kartą per semestrą, atsižvelgiant į pretenduojančio asmens socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur)

KAM SKIRTA?

 • Užsienio lietuviams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose.
 • Pretendentams, kurie paskutinę sesiją išlaikė be akademinių skolų (išskyrus studentams, pretenduojantiems gauti tik socialinę išmoką).
 • SVARBU! Parama nėra skiriama studentams, studijuojantiems kalbas tų šalių, iš kurių atvyko.

KADA? KAIP? KUR?

 • Pavasario semestrui paraiškos teikiamos nuo sausio 23 d. iki vasario 20 d. Rudens semestrui – nuo rugpjūčio 28 d. iki rugsėjo 30 d.
 • Siekiantys gauti paramą turėtų užsiregistruoti Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti paraišką.
 • Kreipiantis dėl paramos pirmą kartą reikia pateikti lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba dokumentus, patvirtinančius, kad ne mažiau kaip 3 metus gyventa užsienyje, o atvykus į Lietuvos Respubliką pradėta mokytis 8–12 klasėse.
 • Norintys gauti socialinę išmoką turėtų pateikti dokumentus, patvirtinančius socialinę užsienio lietuvių šeimos padėtį.

SUSIDOMĖJOTE?


Lietuvių kalbos ir kultūros kursai

Užsienio lietuviai (jais laikomi Lietuvos Respublikos piliečiai, ne mažiau kaip 3 metus gyvenantys užsienyje, ir lietuvių kilmės užsieniečiai, jų vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai) turi galimybę gauti valstybės paramą lietuvių kalbos ir kultūros kursams, kuriuos organizuoja Lietuvos mokslo ir studijų institucijos.

Skiriama parama:

 • Stipendijos dydis – 825 Eur (15 BSI). Stipendija neskiriama, jei dalyvaujama nuotoliniu būdu;
 • Apmokama kursų kaina.
 • Kelionės, apgyvendinimo ir kitas išlaidas apmoka pats stipendijos gavėjas.

REIKALAVIMAI

 • Užsienio lietuviai, pretenduojantys į gauti valstybės paramą, turi:
  • Mokėti lietuvių kalbą ne aukštesniu nei C1 kalbos lygiu;
  • Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
   • būti krašto lietuvių bendruomenės veikėjas;
   • būti užsienio valstybės mokslo ir studijų institucijos studentas, dėstytojas ar mokslo darbuotojas.

KADA? KAIP? KUR?

 • Konkursą vykdo ir kandidatų atranką organizuoja Švietimo mainų paramos fondo patvirtintos Lietuvos mokslo ir studijų institucijos. Kvietimai skelbiami organizuojančių Lietuvos mokslo ir studijų institucijų interneto svetainėse. Taip pat kvietimas skelbiamas  https://studyin.lt/learn-lithuanian/;
 • Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas kiekvienais metais sausio-vasario mėn. – tų metų vasarai, rugsėjo-spalio mėnesį – ateinančiai žiemai;
 • Dokumentų pateikimo terminas varijuoja priklausomai nuo kursus organizuojančios Lietuvos mokslo ir studijų institucijos.

SUSIDOMĖJOTE?


Lituanistinės vieno arba dviejų semestrų studijos (angl. short-term studies)

Užsienio lietuviams yra sudarytos galimybės mokytis lietuvių kalbos, lietuvių filologijos, lingvistikos, literatūros, istorijos, etnologijos, folkloro, kultūrologijos ir pan. Lietuvos aukštosiose mokyklose. Siūlomos 1 semestro (5 mėn.) arba 2 semestrų (10 mėn.) studijos pasirinktame Lietuvos universitete.

Skiriama parama lituanistinėms studijoms:

 • Stipendijos dydis – 825 Eur/mėn. (15 BSI);
 • Apmokama studijų kaina;
 • Kelionės, apgyvendinimo ir kitas išlaidas apmoka pats stipendijos gavėjas.

KAM SKIRTA?

 • Užsienio lietuviams, kai užsienio lietuviais laikomi Lietuvos Respublikos piliečiai, ne mažiau kaip 3 metus gyvenantys užsienyje, ir lietuvių kilmės užsieniečiai, jų vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, pretenduojantis gauti valstybės paramą lituanistinėms studijoms, turi:
  • turėti Lietuvos aukštosios mokyklos sutikimą priimti studijuoti;
  • atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
   • būti krašto lietuvių bendruomenės veikėjas;
   • būti užsienio valstybės mokslo ir studijų institucijos studentas, dėstytojas ar mokslo darbuotojas.
 • Mokantiems lietuvių kalbą ne žemesniu nei pažengusio kalbos vartotojo lygiu B2;
 • Užsienio valstybės mokslo ir studijų institucijos studentams.

KADA? KAIP? KUR?

 • Konkursą vykdo ir kandidatų atranką organizuoja Švietimo mainų paramos fondas;
 • Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas kiekvienais metais sausio-vasario mėn. – kitiems mokslo metams: https://studyin.lt/scholarships/lithuanian-short-term-studies/;
 • Dokumentų pateikimo terminas – balandžio-gegužės mėnesį.

SUSIDOMĖJOTE?


Dalinės vieno arba dviejų semestrų studijos (angl. short-term studies)

Lietuvių kilmės užsieniečiams yra sudarytos galimybės mokytis visų sričių (išskyrus lituanistines studijas) dalinėse studijose Lietuvos aukštosiose mokyklose. Siūlomos 1 semestro (5 mėn.) arba 2 semestrų (10 mėn.) studijos pasirinktame Lietuvos universitete.

Skiriama parama dalinėms studijoms:

 • Stipendijos dydis – 550 Eur/mėn. (10 BSI) pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentams, 1100 Eur/mėn. (20 BSI) trečiosios pakopos studentams;
 • Apmokama studijų kaina;
 • Kelionės, apgyvendinimo ir kitas išlaidas apmoka pats stipendijos gavėjas.

REIKALAVIMAI

 • Būti lietuvių kilmės užsieniečiu, kuris nėra ES valstybės narės ar kitos Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės pilietis;
 • Turėti Lietuvos aukštosios mokyklos sutikimą priimti studijuoti;
 • Gerai (ne žemesniu nei pažengusio kalbos vartotojo lygiu B2) mokėti lietuvių kalbą arba kitą kalbą, kuria vyks studijos;
 • Būti užsienio valstybės mokslo ir studijų institucijos studentas;

KADA? KAIP? KUR?

 • Konkursą vykdo ir kandidatų atranką organizuoja Švietimo mainų paramos fondas;
 • Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas kiekvienais metais sausio-vasario mėn. – kitiems mokslo metams  https://studyin.lt/scholarships/short-term-studies/;
 • Dokumentų pateikimo terminas – balandžio-gegužės mėnesį.

SUSIDOMĖJOTE?


Parama antrosios pakopos nuolatinės studijų formos studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose

Lietuvių kilmės užsieniečiai gali pretenduoti į valstybinę stipendiją antrosios pakopos nuolatinės studijų formos studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Skiriama parama dalinėms studijoms:

 • Stipendijos dydis – 550 Eur/mėn. (10 BSI);
 • Apmokama studijų kaina;
 • Kelionės, apgyvendinimo ir kitas išlaidas apmoka pats stipendijos gavėjas.

REIKALAVIMAI

 • Užsienio šalies pilietis, pretenduojantis gauti valstybės paramą magistrantūros studijoms Lietuvoje:
  • Turi būti ne ES valstybės narės ar kitos Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės pilietybę turintis lietuvių kilmės užsienietis;
  • Turi turėti Lietuvos aukštosios mokyklos patvirtinimą, kad jis yra priimtas studijuoti;
  • Turi nebūti gavęs šio tipo paramos anksčiau;
  • Turi  gerai mokėti lietuvių kalbą arba kitą kalbą, kuria vyks studijos;
  • Turi nebūti įgijęs magistro kvalifikacinio laipsnio.

KADA? KAIP? KUR?

SUSIDOMĖJOTE?


Intensyvūs kursai lituanistinio švietimo vykdytojams

Parama skiriama užsienio lietuviams (jais laikomi Lietuvos Respublikos piliečiai, ne mažiau kaip 3 metus gyvenantys užsienyje, ir lietuvių kilmės užsieniečiai, jų vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai), dirbantiems lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje. Studijų trukmė – 15 kalendorinių dienų.

Skiriama parama:

 • Stipendijos dydis – 412,5 Eur (7,5 BSI). Stipendija neskiriama, jei studijuojama nuotoliniu būdu;
 • Apmokama kursų kaina;
 • Kelionės, apgyvendinimo ir kitas išlaidas apmoka pats stipendijos gavėjas.

REIKALAVIMAI

Užsienio lietuviai, pretenduojantys į gauti valstybės paramą, turi:

 • Dirbti lituanistinio švietimo įstaigoje užsienyje mokytoju ar dėstytoju;
 • Lietuvių kalbą mokėti ne žemesniu nei pažengusio kalbos vartotojo lygiu (B1).

KADA? KAIP? KUR?

 • Konkursą vykdo ir kandidatų atranką organizuoja Švietimo mainų paramos fondo patvirtintos Lietuvos mokslo ir studijų institucijos. Kvietimai skelbiami organizuojančių Lietuvos mokslo ir studijų institucijų interneto svetainėse. Taip pat kvietimas skelbiamas  www.stipendijos.lt;
 • Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas kiekvienais metais sausio-vasario mėn. – tų metų vasarai;
 • Dokumentų pateikimo terminas varijuoja priklausomai nuo studijas organizuojančios Lietuvos mokslo ir studijų institucijos.

SUSIDOMĖJOTE?

 • Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas www.stipendijos.lt
 • Paraiškos teikiamos kursus organizuojančioms Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms.
 • Kilus klausimų, kviečiame kreiptis el. paštu stipendijos@smpf.lt

Užsienio valstybių dėstytojų vizitai Lietuvos aukštosiose mokyklose

Lietuvos aukštosios mokyklos turi galimybę gauti valstybės paramą  trumpalaikiams dėstymo vizitams ir pasikviesti dėstyti pagal aukštosios mokyklos vykdomas studijų programas, studijų programos dalykus ar modulius užsienio lietuvius (jais laikomi Lietuvos Respublikos piliečiai, ne mažiau kaip 3 metus gyvenantys užsienyje, ir lietuvių kilmės užsieniečiai, jų vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai).

Skiriama parama:

 • 165-440 Eur už vieną dėstymo dieną;
 • Parama gali būti naudojama darbo užmokesčiui, kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms padengti.

REIKALAVIMAI

 • Paraišką teikia Lietuvos aukštoji mokykla, kuri susiderino dėstymo vizitą su užsienio lietuviu dėstytoju.
 • Dėstymo vizito trukmė – 10-15 dėstymo studentams dienų.

KADA? KAIP? KUR?

 • Konkursą vykdo ir atranką organizuoja Švietimo mainų paramos fondas. Kvietimas skelbiamas  www.stipendijos.lt;
 • Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas kiekvienais metais rugsėjo-spalio mėnesiais;

SUSIDOMĖJOTE?

 • Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas www.stipendijos.lt
 • Dėl galimo vizito reikia tartis su dominančia Lietuvos aukštąja mokykla, kuri teiks paraišką dėl vizito finansavimo.
 • Kilus klausimų, kviečiame kreiptis el. paštu [email protected]

Valstybės remiamos paskolos

Valstybinis studijų fondas teikia galimybę studentams gauti valstybės remiamą paskolą:

 • studijų kainai sumokėti. Paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius metus mokamos studijų kainos ar jos dalies;
 • gyvenimo išlaidoms;
 • dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

KAM SKIRTA?

 • Valstybės remiamą paskolą gali gauti mokslo ir studijų institucijų trumposios, pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studentai, doktorantai, rezidentai, profesinių studijų studentai:
  • Lietuvos Respublikos piliečiai arba užsienio valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, turintys teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, turintys Lietuvos aukštosios mokyklos studento statusą.
 • Valstybės remiamos paskolos į užsienį studijuoti išvykusiems asmenims neteikiamos, nebent vykstant dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis (pvz., ERASMUS programa).

SUSIDOMĖJOTE?

Grįžti prie temų pasirinkimo>> 


Parama akademinei veiklai Lietuvoje

Mariaus Jakulio Jason fondo parama (grantai) akademinei veiklai Lietuvoje

Mariau Jakulio Jason fondas siekia prisidėti prie konkurencingų atlyginimų steigimo užsienyje doktorantūrą baigusiems Lietuvos Respublikos ar užsienio piliečiams, kurie nori savo akademinę karjerą tęsti Lietuvoje ir dalintis žiniomis su lietuvių studentais. Nepriklausomos komisijos atrinktiems tyrėjams fondas iki trejų metų kas mėnesį skirs papildomą atlygį, priklausantį nuo universiteto atlyginimo dydžio.

KAM SKIRTA?

 • Turintiems bent 4 metų gyvenimo ir mokslinio darbo užsienyje patirties, atlikusiems tyrimus kartu su kitų šalių mokslininkais, taip pat autoriams, publikavusiems straipsnių prestižiniuose, tarptautiniuose cituojamuose žurnaluose.
 • Užsienyje gyvenantiems tyrėjams, kuriems subsidijos akivaizdžiai suteiktų papildomų galimybių grįžti dirbti Lietuvoje. Kandidatuodamas tyrėjas gali būti jau grįžęs į Lietuvą, bet ne anksčiau nei prieš 5 mėn.
 • Tyrėjams, išreiškusiems aiškų norą savo žiniomis dalintis su studentais, dėstyti, kurti žinių centrą, prisidėti prie mokslo ir verslo bendradarbiavimo, dalyvauti seminaruose ar rašyti straipsnius žiniasklaidoje.
 • Dėl savo darbo pasiekimų ir vertybių mokslo bendruomenėje gerbiamiems kandidatams, kuriems artima Mariaus Jakulio Jason fondo vizija – aktyviai prisidėti prie Lietuvos kūrimo.

KADA? KAIP? KUR?

SUSIDOMĖJOTE?


Mokslo finansavimas

Lietuvos mokslo taryba yra pagrindinė mokslinius tyrimus finansuojanti institucija, vykdanti valstybės mokslo konkursinį finansavimą.

 • Kasmet skelbiama apie 30 paraiškų konkursų vidutiniškai pagal 40 įvairios apimties nacionalinių, tarptautinių, Europos Komisijos, Europos Sąjungos fondų investicijų priemonių, skirtų finansuoti mokslinius tyrimus ir su mokslu susijusias veiklas, svarbias tyrėjų karjerai ir pasiektų rezultatų sklaidai – apie finansavimo šaltinius.
 • Paraiškų konkursai anonsuojami ir kvietimai teikti paraiškas skelbiami kalendoriniame kvietimų plane.
 • Pateikti projektai ir konkursus laimėjusių bei finansuotų projektų ataskaitos yra konkursinio finansavimo objektai, teikiami, vertinami ir administruojami elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt.
 • Informacija apie gautas paraiškas, vykdytus ir vykdomus projektus skelbiama sąvade spektras.lmt.lt.
 • Konkursinius objektus vertinusių ekspertų sąrašai skelbiami kas dveji metai, Europos Sąjungos fondų investicijų lėšomis finansuotuose vertinimuose dalyvavę ekspertai – po kiekvieno konkurso.

SUSIDOMĖJOTE?

Grįžti prie temų pasirinkimo>>


Parama studijoms užsienyje su galimybe žinias pritaikyti Lietuvoje

Konkursas „Kitas 100“

Konkursas „Kitas100“ skirtas remti išvykstančiuosius studijuoti ar jau studijuojančius geriausiose pasaulio aukštosiose mokyklose ir ketinančius grįžti į Lietuvą pritaikyti įgytos kvalifikacijos.

ATRANKOS SĄLYGOS

 • Įstojusiems ar gavusiems kvietimą studijuoti bei studijuojantiems užsienio aukštosiose mokyklose.
 • Pretendentai turi būti Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiai, dirbantys arba turintys teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariai, taip pat kitų užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, turintys teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
 • Pretendentų aukštoji mokykla turi atitikti vieną iš šių sąlygų:
  • būti tarp pirmų 50 aukštųjų mokyklų bent pagal vieną iš trijų pasaulinių reitingų (Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU));
  • aukštoji mokykla dėl savo specifikos nėra reitinguojama aukščiau nurodytuose reitinguose ir vykdo tik meno studijų krypčių grupės programas. Šių aukštųjų mokyklų vertinimą pasauliniu lygiu atlieka ekspertai. Jei aukštoji mokykla įvertinama kaip patenkanti tarp geriausių pasaulio aukštųjų mokyklų, joje studijuojantis asmuo turi teisę gauti paramą.
 • Paramą gavę asmenys įsipareigoja per 5 metų laikotarpį  nuo aukštojo mokslo kvalifikacijos užsienyje įgijimo ne trumpiau kaip 3 metus eiti pareigas, kurioms reikalinga aukštojo mokslo kvalifikacija, Lietuvos Respublikoje arba Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose, specialiosiose misijose arba tarptautinėse organizacijose, kurių narė yra Lietuvos Respublika, pagal darbo sutartį arba darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu.

SUSIDOMĖJOTE?


Mariaus Jakulio Jason fondo stipendijų konkursas

Mariaus Jakulio Jason fondas sukurtas teikti finansinę paramą gabiems verslo kūrėjams, akademikams ir studentams, kurie gali ir nori prisidėti prie Lietuvos ekonomikos augimo.

Mariaus Jakulio Jason fondas kasmet skiria paramą siekiantiems magistro studijų geriausiuose pasaulio universitetuose, ketinantiems grįžti į Lietuvą pritaikyti savo žinių.

ATRANKOS SĄLYGOS

 • Programos dalyvis turi būti įstojęs į magistrantūros studijas viename iš pirmų 50 universitetų pagal Times Higher Education, QS World University ar ARWU reitingą.
 • Stipendiją gavęs dalyvis įsipareigoja baigęs studijas grįžti dirbti Lietuvoje ne mažiau 3 metus (galimas atidėjimas ir tarpiniai išvykimai).
 • Stipendijos gavėjas sutinka dalintis savo istorija apie studijas ir patirtį, kuri gali būti viešinama.

SUSIDOMĖJOTE?


Lietuvių fondo stipendijos

Lietuvių fondas yra JAV Ilinojaus valstijoje įregistruota pelno nesiekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas yra išlaikyti ir remti lietuvišką kultūrą, švietimą, lietuviškos veiklos centrus Jungtinėse Amerikos Valstijose, Lietuvoje ir visame pasaulyje. Lietuvių fondas, prisidėdamas prie būsimų lietuvių bendruomenės vadovų ugdymo, siekia užtikrinti lietuviškosios kultūros ir tradicijų tęstinumą.

Fondas savo paramą skiria tiems studentams, kurie savanorišku darbu ir veikla tarnauja lietuvių ir gyvenamojo krašto bendruomenei.

KAM SKIRTA?

 • Lietuvių kilmės studentams, studijuojantiems nuolatinių studijų programoje (angl. full-time) bei siekiantiems bakalauro, magistro ar daktaro laipsnio šia pirmumo tvarka: 
  • JAV piliečiams ir JAV gyventojams, turintiems „žaliąją kortelę“, bakalauro, magistro ar doktorantūros studijų studentams.
  • Lietuvos Respublikos piliečiams, magistrantūros ar doktorantūros studijų studentams, studijuojantiems Lietuvos universitetuose.
  • Lietuvos Respublikos piliečiams, magistrantūros ar doktorantūros studijų studentams, besimokantiems JAV (su studento viza) ar kitų šalių universitetuose.
  • Išimties tvarka, Lietuvos Respublikos studentams, siekiantiems bakalauro laipsnio Lietuvoje.
 • Ypatingas dėmesys skiriamas aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems lietuvių kalbą, literatūrą, tautosaką, Lietuvos istoriją, taip pat atliekantiems mokslinius tyrimus šiose srityse.

KADA? KAIP? KUR?

 • Užtenka užpildyti vieną bendrą prašymą Lietuvių fondo interneto svetainėje.

SUSIDOMĖJOTE?


Vlado Jurgučio premija

Vlado Jurgučio premija (10 tūkst. Eur) skiriama siekiant pažymėti reikšmingiausius per pastaruosius penkerius metus Lietuvos ekonomistų arba su Lietuvos mokslo  institucijomis susijusių užsienio šalių ekonomistų mokslinės veiklos rezultatus – publikuotus mokslinius straipsnius, išleistas mokslo monografijas arba kitas knygas.

Pretendentais gauti premiją gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, lietuvių kilmės asmenys arba su Lietuvos mokslo institucijomis susiję užsienio valstybių piliečiai.

SUSIDOMĖJOTE?


Lietuvos banko premija už ekonomikos srities disertaciją

Lietuvos banko premija už ekonomikos srities disertaciją (5 tūkst. Eur) skiriama siekiant apdovanoti geriausių disertacijų, parengtų iš ekonomikos arba su ja susijusios srities ir apgintų per paskutinius dvejus metus (iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d.), autorius. 

Pretendentais gauti premiją gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, lietuvių kilmės asmenys arba su Lietuvos mokslo institucijomis susiję užsienio valstybių piliečiai.

SUSIDOMĖJOTE?


Grįžti prie temų pasirinkimo>>