*alt_site_homepage_image*
lt

Užsienio lietuvių organizacijų veiklos projektų finansavimas

Užsienio lietuvių organizacijų veiklos projektų finansavimas

Užsienio reikalų ministerija 2021 m. rems 37 užsienio lietuvių organizacijų projektus

Užsienio reikalų ministerijoje vasario 12 dieną vykusiame Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos komisijos posėdyje paskirstyta parama užsienio lietuvių bendruomenių, organizacijų ir ugdymo įstaigų 2021 metų veiklos projektams.

Komisiją sudaro Užsienio reikalų ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų, Seimo Užsienio reikalų komiteto ir Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovai. Komisija svarstė 55 projektų paraiškas. Nutarta visiškai arba iš dalies finansuoti 37 projektus 19 pasaulio šalių.

Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos konkursas vykdomas įgyvendinant Ryšių su užsienio lietuviais politikos formavimo ir įgyvendinimo programą, kuria siekiama padėti užsienio lietuviams puoselėti tautiškumą ir bendruomeniškumą, išlaikyti lietuvišką tapatybę, stiprinti organizacinius gebėjimus, skatinti užsienio lietuvių įsitraukimą į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.

Parama užsienio lietuvių organizacijų veiklai numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2012–2021 m. programoje. Užsienio reikalų ministerijos koordinuojamą programą įgyvendina 21 valstybės institucija ir įstaiga.

Užsienio lietuvių organizacijų projektai, kuriems skirtas finansavimas 2021 m.

 


Kvietimas teikti paraiškas Užsienio lietuvių organizacijų projektų konkursui

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą „Globali Lietuva“, Užsienio reikalų ministerija kviečia užsienio lietuvių organizacijas teikti projektų paraiškas 2021 metams.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Užsienio lietuvių organizacijų projektų rėmimo tvarkos aprašu.

Užsienio lietuvių organizacijų (jų įgaliotų padalinių, užsienio lietuvių ugdymo ir kultūros įstaigų) siūlomų projektų veiklos turi atitikti Užsienio lietuvių organizacijų projektų rėmimo tvarkos aprašo pagrindinius projekto reikalavimus, t. y. bent vieną iš šių krypčių:

 • užsienio lietuvių organizacinių gebėjimų ir bendruomeniškumo stiprinimas;
 • lietuviškos tapatybės puoselėjimas;
 • Lietuvos ir užsienio lietuvių organizacijos ar įstaigos matomumo buvimo šalyje stiprinimas;
 • užsienio lietuvių įtraukimas į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.

Prioritetas teikiamas:

 • užsienio lietuvių organizacijos veiklos kokybinį augimą skatinantiems projektams;
 • papildomus finansavimo šaltinius turintiems projektams;
 • projektams, kurie dėl veiklos pobūdžio nėra finansuotini iš kitų ,,Globalios Lietuvos“ programą įgyvendinančių institucijų lėšų (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos kultūros tarybos, Jaunimo reikalų departamento, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo ir kt.);
 • projektams, kurių veikloje dalyvauja kelios užsienio lietuvių organizacijos.

Teikiant projektų paraiškas, rekomenduojame atsižvelgti į galimai pandeminę situaciją ir atitinkamai planuoti veiklas, numatant galimybę organizuoti jas nuotoliniu būdu.  Vertindama projektus, komisija atsižvelgia į projekto atitiktis veiklos krypčių ir turinio reikalavimams, projekto tikslų realumą, projekto uždavinių aiškumą, aktualumą, vykdytojo kvalifikaciją ir patirtį, projekto aprašyme pateiktą laiko, finansinių ir žmogiškųjų išteklių planavimo racionalumą, projekto sąmatos tikslumą, realumą ir pagrįstumą, projekto rezultatų išliekamąją vertę.

Paraiškų pateikimo tvarka:

 • paraiškos priimamos iki 2020 m. gruodžio 15 d. Vėliau gautos paraiškos nebus priimamos;
 • URM Užsienio lietuvių departamentui pateikiama elektroninė pasirašytos paraiškos kopija:
 • elektroninė paraiškos kopija, tai yra visų tvarkos aprašo 17-19 punktuose išvardintų dokumentų kopijos (paraiška su visais priedais) PDF formatu, turi būti pateiktos elektroniniu paštu adresu: uloprojektai@urm.lt iki 2020 m. gruodžio 15 d. įskaitytinai.
 • URM Užsienio lietuvių departamentas patvirtina paraiškos gavimą elektronine žinute teikėjo paraiškoje nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu.

Paraiškos formą rasite čia.

Konsultacijos paraiškų teikimo klausimais teikiamos elektroninio pašto adresu: uloprojektai@urm.lt.

Atkreipiame dėmesį, kad organizacijų, kurios nustatyta tvarka neatsiskaitė už ankstesniais metais projektams vykdyti skirtas lėšas, pateikti projektai nesvarstomi.

 

 • Užsienio reikalų ministerija 2020 m. rems 48 užsienio lietuvių organizacijų projektus
  Užsienio reikalų ministerijoje vasario 5 dieną vykusiame Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos komisijos posėdyje paskirstyta parama užsienio lietuvių bendruomenių, organizacijų ir ugdymo įstaigų 2020 metų veiklos projektams.

  Komisiją sudaro Užsienio reikalų ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų, Seimo Užsienio reikalų komiteto, Lietuvos kultūros tarybos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovai. Komisija svarstė 76 projektų paraiškas. Nutarta visiškai arba iš dalies finansuoti 48 projektus 21 pasaulio šalyje.

  Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos konkursas vykdomas įgyvendinant Ryšių su užsienio lietuviais politikos formavimo ir įgyvendinimo programą, kuria siekiama padėti užsienio lietuviams puoselėti tautiškumą ir bendruomeniškumą, išlaikyti lietuvišką tapatybę, stiprinti organizacinius gebėjimus, skatinti užsienio lietuvių įsitraukimą į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.

  Parama užsienio lietuvių organizacijų veiklai numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 m. programoje. Užsienio reikalų ministerijos koordinuojamą programą įgyvendina 14 valstybės institucijų ir įstaigų.


 • KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS UŽSIENIO LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ KONKURSUI
  Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą „Globali Lietuva“, Užsienio reikalų ministerija kviečia užsienio lietuvių organizacijas teikti projektų paraiškas 2020 metams.

  Konkursas vykdomas vadovaujantis Užsienio lietuvių organizacijų projektų rėmimo tvarkos aprašu.

  Užsienio lietuvių organizacijų (jų įgaliotų padalinių, užsienio lietuvių ugdymo ir kultūros įstaigų) siūlomų projektų veiklos turi atitikti Užsienio lietuvių organizacijų projektų rėmimo tvarkos aprašo pagrindinius projekto reikalavimus, t. y. bent vieną iš šių krypčių:
  • užsienio lietuvių organizacinių gebėjimų ir bendruomeniškumo stiprinimas;
  • lietuviškos tapatybės puoselėjimas;
  • Lietuvos ir užsienio lietuvių organizacijos ar įstaigos matomumo buvimo šalyje stiprinimas;
  • užsienio lietuvių įtraukimas į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.

  Prioritetas teikiamas:
  • projektams, kuriais numatoma vykdyti pilietinio aktyvumo skatinimo veiklas, rengiantis artėjantiems 2020 metų Seimo rinkimams Lietuvoje;
  • Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti skirtoms veikloms;
  • užsienio lietuvių organizacijos veiklos kokybinį augimą skatinantiems projektams;
  • papildomus finansavimo šaltinius turintiems projektams;
  • projektams, kurie dėl veiklos pobūdžio nėra finansuotini iš kitų ,,Globalios Lietuvos“ programą įgyvendinančių institucijų lėšų (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos kultūros tarybos, Jaunimo reikalų departamento, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo ir kt.);
  • projektams, kurių veikloje dalyvauja kelios užsienio lietuvių organizacijos.

  Vertindama projektus, komisija atsižvelgia į projekto atitiktis veiklos krypčių ir turinio reikalavimams, projekto tikslų realumą, projekto uždavinių aiškumą, aktualumą, vykdytojo kvalifikaciją ir patirtį, projekto aprašyme pateiktą laiko, finansinių ir žmogiškųjų išteklių planavimo racionalumą, projekto sąmatos tikslumą, realumą ir pagrįstumą, projekto rezultatų išliekamąją vertę.

  Paraiškų pateikimo tvarka:
  • paraiškos priimamos iki 2019 m. gruodžio 15 d. Vėliau gautos paraiškos nebus priimamos;
  • URM Užsienio lietuvių departamentui pateikiamos elektroninė pasirašytos paraiškos kopija ir paraiškos originalas:
   • elektroninė paraiškos kopija, tai yra visų tvarkos aprašo 17-19 punktuose išvardintų dokumentų kopijos (paraiška su visais priedais) PDF formatu, turi būti pateiktos elektroniniu paštu adresu: uloprojektai@urm.lt iki 2019 m. gruodžio 15 d. įskaitytinai;
   • dokumentai, sutvarkyti pagal tvarkos aprašo 17-19 punktų nuostatas, iki 2019 m. gruodžio 15 d. įskaitytinai turi būti pateikti arba išsiųsti registruotu paštu adresu Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentui, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius, Lietuva (Lithuania). Ant voko turi būti užrašyta “Užsienio lietuvių organizacijų projektų konkursui”).
  • RM Užsienio lietuvių departamentas patvirtina paraiškos gavimą elektronine žinute teikėjo paraiškoje nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu.

  Paraiškos formą rasite čia.

  Konsultacijos paraiškų teikimo klausimais teikiamos elektroninio pašto adresu:
  uloprojektai@urm.lt

  Atkreipiame dėmesį, kad organizacijų, kurios nustatyta tvarka neatsiskaitė už ankstesniais metais projektams vykdyti skirtas lėšas, pateikti projektai nesvarstomi.

 • Užsienio reikalų ministerija 2019 m. rems 59 užsienio lietuvių organizacijų projektus
  Užsienio reikalų ministerijoje vasario 1 dieną vykusiame Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos komisijos posėdyje paskirstyta parama užsienio lietuvių bendruomenių, organizacijų ir ugdymo įstaigų 2019 metų veiklos projektams.

  Komisiją sudaro Užsienio reikalų ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų, Seimo Užsienio reikalų komiteto, Lietuvos kultūros tarybos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovai. Komisija svarstė 96 projektų paraiškas. Nutarta visiškai arba iš dalies finansuoti 59 projektus 28 pasaulio šalyse.

  Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos konkursas vykdomas įgyvendinant Ryšių su užsienio lietuviais politikos formavimo ir įgyvendinimo programą, kuria siekiama padėti užsienio lietuviams puoselėti tautiškumą ir bendruomeniškumą, išlaikyti lietuvišką tapatybę, stiprinti organizacinius gebėjimus, skatinti užsienio lietuvių įsitraukimą į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.

  Parama užsienio lietuvių organizacijų veiklai numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 m. programoje. Užsienio reikalų ministerijos koordinuojamą programą įgyvendina 14 valstybės institucijų ir įstaigų.
   

 • Kvietimas teikti paraiškas užsienio lietuvių organizacijų projektų konkursui 2019
  Prioritetas teikiamas
  • projektams, kuriais numatoma vykdyti pilietinio aktyvumo skatinimo veiklas rengiantis artėjantiems 2019 metų rinkimams ir referendumui Lietuvoje;
  • tikslingai Pasaulio lietuvių metams paminėti skirtoms veikloms, kurios nėra tęstinės ir vykdomos išskirtinai paskelbtiems metams pažymėti;
  • užsienio lietuvių organizacijos veiklos kokybinį augimą skatinantiems projektams;
  • papildomus finansavimo šaltinius turintiems projektams, kai numatytas projekto vykdytojo ir rėmėjų (gyvenamosios šalies institucijų, nevyriausybinių organizacijų, įvairių tarptautinių fondų, kt.) indėlis į projektą (projekto administravimu, lėšomis, suteikiamomis patalpomis, įranga, kt.);
  • projektams, kurie dėl veiklos pobūdžio nėra finansuotini iš kitų ,,Globalios Lietuvos“ programą įgyvendinančių institucijų lėšų (Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos kultūros tarybos, Jaunimo reikalų departamento, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo ir kt.);
  • projektams, kurių veikloje dalyvauja kelios užsienio lietuvių organizacijos.

  Vertindama projektus komisija atsižvelgia į projekto atitiktis veiklos krypčių ir turinio reikalavimams, projekto tikslų realumą, projekto uždavinių aiškumą, aktualumą, vykdytojo kvalifikaciją ir patirtį, projekto aprašyme pateiktą laiko, finansinių ir žmogiškųjų išteklių planavimo racionalumą, projekto sąmatos tikslumą, realumą ir pagrįstumą, projekto rezultatų išliekamąją vertę.

  Paraiškų pateikimo tvarka

  Paraiškos priimamos iki 2018 m. gruodžio 17 d. Vėliau gautos paraiškos nebus priimamos;

  URM Užsienio lietuvių departamentui pateikiamos elektroninė pasirašytos paraiškos kopija ir paraiškos originalas:
  • elektroninė paraiškos kopija, tai yra visų tvarkos aprašo 17-19 punktuose išvardintų dokumentų kopijos (paraiška su visais priedais) PDF formatu, turi būti pateiktos elektroniniu paštu adresu: uloprojektai@urm.lt iki 2018 m. gruodžio 17 d. įskaitytinai;
  • dokumentai, sutvarkyti pagal tvarkos aprašo 17-19 punktų nuostatas, iki 2018 m. gruodžio 17 d. įskaitytinai turi būti pateikti arba išsiųsti registruotu paštu adresu Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentui, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius, Lietuva (Lithuania). Ant voko turi būti užrašyta “Užsienio lietuvių organizacijų projektų konkursui”).

  URM Užsienio lietuvių departamentas patvirtina paraiškos gavimą elektronine žinute teikėjo paraiškoje nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu.

  Paraiškos formą rasite čia.

  Konsultacijos paraiškų teikimo klausimais teikiamos elektroninio pašto adresu: uloprojektai@urm.lt

  Atkreipiame dėmesį, kad organizacijų, kurios nustatyta tvarka neatsiskaitė už ankstesniais metais projektams vykdyti skirtas lėšas, pateikti projektai nesvarstomi.

 • Užsienio reikalų ministerija 2018 m. rems 57 užsienio lietuvių organizacijų projektus
  Užsienio reikalų ministerijoje sausio 30 dieną vykusiame Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos komisijos posėdyje paskirstyta parama užsienio lietuvių bendruomenių, organizacijų ir ugdymo įstaigų 2018 metų veiklos projektams.

  Komisiją sudaro Užsienio reikalų, Švietimo ir mokslo, Kultūros ministerijų, Seimo Užsienio reikalų komiteto ir Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovai. Komisija svarstė 88 projektų paraiškas. Nutarta visiškai arba iš dalies finansuoti 57 projektus 26 pasaulio šalyse.

  Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos konkursas vykdomas įgyvendinant Ryšių su užsienio lietuviais politikos formavimo ir įgyvendinimo programą, kuria siekiama padėti užsienio lietuviams puoselėti tautiškumą ir bendruomeniškumą, išlaikyti lietuvišką tapatybę, stiprinti organizacinius gebėjimus, skatinti užsienio lietuvių įsitraukimą į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.

  Parama užsienio lietuvių organizacijų veiklai numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 m. programoje. Užsienio reikalų ministerijos koordinuojamą programą įgyvendina 14 valstybės institucijų ir įstaigų.

  Užsienio lietuvių organizacijų projektai, kuriems skirtas finansavimas 2018 m.

 • Kvietimas teikti paraiškas užsienio lietuvių organizacijų projektų konkursui 2018
  Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą „Globali Lietuva“, Užsienio reikalų ministerija kviečia užsienio lietuvių organizacijas teikti projektų paraiškas 2018 metams.

  Konkursas vykdomas pagal Užsienio lietuvių organizacijų projektų rėmimo tvarkos aprašą.

  Užsienio lietuvių organizacijų (jų įgaliotų padalinių, užsienio lietuvių ugdymo ir kultūros įstaigų) siūlomų projektų veiklos turi atitikti Užsienio lietuvių organizacijų projektų rėmimo tvarkos aprašo pagrindinius projekto reikalavimus, t. y. bent vieną iš šių krypčių:
   
  • užsienio lietuvių organizacinių gebėjimų ir bendruomeniškumo stiprinimas;
  • lietuviškos tapatybės puoselėjimas;
  • Lietuvos ir užsienio lietuvių organizacijos ar įstaigos matomumo buvimo šalyje stiprinimas;
  • užsienio lietuvių žiniasklaidos rėmimas;
  • užsienio lietuvių įtraukimas į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.

  Prioritetas teikiamas
   
  • projektams, kuriais numatoma vykdyti Šimtmečio minėjimo programoje numatytą Lietuvos dovanų teikimą pasauliui atspindinčias veiklas, Lietuvą ir jos pasiekimus užsienio šalyse pristatančius renginius;
  • papildomus finansavimo šaltinius turintiems projektams, kai numatytas projekto vykdytojo ir rėmėjų (gyvenamosios šalies institucijų, nevyriausybinių organizacijų, įvairių tarptautinių fondų, kt.) indėlis į projektą (projekto administravimu, lėšomis, suteikiamomis patalpomis, įranga, kt.);
  • projektams, kurie dėl veiklos pobūdžio nėra finansuotini iš kitų ,,Globalios Lietuvos“ programą įgyvendinančių institucijų lėšų (Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos kultūros tarybos, Jaunimo reikalų departamento, kt.);
  • projektams, kurių veikloje dalyvauja kelios užsienio lietuvių organizacijos.

  Vertindama projektus komisija atsižvelgia į projekto atitiktis veiklos krypčių ir turinio reikalavimams, projekto tikslų realumą, projekto uždavinių aiškumą, aktualumą, vykdytojo kvalifikaciją ir patirtį, projekto aprašyme pateiktą laiko, finansinių ir žmogiškųjų išteklių planavimo racionalumą, projekto sąmatos tikslumą, realumą ir pagrįstumą, projekto rezultatų išliekamąją vertę.

  Paraiškų pateikimo tvarka
   
  • paraiškos priimamos iki 2017 m. gruodžio 15 d. Vėliau gautos paraiškos nebus priimamos;
  • URM Užsienio lietuvių departamentui pateikiamos elektroninė pasirašytos paraiškos kopija ir paraiškos originalas:
   • elektroninė paraiškos kopija, tai yra visų tvarkos aprašo 17-19 punktuose išvardintų dokumentų kopijos (paraiška su visais priedais) PDF formatu, turi būti pateiktos elektroniniu paštu adresu: uloprojektai@urm.lt iki 2017 m. gruodžio 15 d. įskaitytinai;
   • dokumentai, sutvarkyti pagal tvarkos aprašo 17-19 punktų nuostatas, iki 2017 m. gruodžio 15 d. įskaitytinai turi būti pateikti arba išsiųsti registruotu paštu adresu Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentui, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius, Lietuva (Lithuania). Ant voko turi būti užrašyta “Užsienio lietuvių organizacijų projektų konkursui”).

  URM Užsienio lietuvių departamentas patvirtina paraiškos gavimą elektronine žinute teikėjo paraiškoje nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu.

  Paraiškos formą rasite čia.

  Konsultacijos paraiškų teikimo klausimais teikiamos elektroninio pašto adresu: uloprojektai@urm.lt

  Atkreipiame dėmesį, kad organizacijų, kurios nustatyta tvarka neatsiskaitė už ankstesniais metais projektui vykdyti skirtas lėšas, pateikti projektai nesvarstomi.

 • Užsienio reikalų ministerija 2017 m. rems 48 užsienio lietuvių organizacijų projektus
  Užsienio reikalų ministerijoje vasario 21 dieną vykusiame Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos komisijos posėdyje paskirstyta parama užsienio lietuvių bendruomenių, organizacijų ir ugdymo įstaigų 2017 metų veiklos projektams.

  Komisiją sudaro Užsienio reikalų, Švietimo ir mokslo, Kultūros ministerijų, Seimo Užsienio reikalų komiteto ir Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovai. Komisija svarstė 88 projektų paraiškas. Nutarta visiškai arba iš dalies finansuoti 48 projektus 22 pasaulio šalyse.

  Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos konkursas vykdomas įgyvendinant Ryšių su užsienio lietuviais politikos formavimo ir įgyvendinimo programą, kuria siekiama padėti užsienio lietuviams puoselėti tautiškumą ir bendruomeniškumą, išlaikyti lietuvišką tapatybę, stiprinti organizacinius gebėjimus, skatinti užsienio lietuvių įsitraukimą į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.

  Parama užsienio lietuvių organizacijų veiklai numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 m. programoje. Užsienio reikalų ministerijos koordinuojamą programą įgyvendina 14 valstybės institucijų ir įstaigų.

  Užsienio lietuvių organizacijų projektai, kuriems skirtas finansavimas 2017 m.

 • Kvietimas teikti paraiškas užsienio lietuvių organizacijų projektų konkursui 2017
  Užsienio reikalų ministerija skelbia užsienio lietuvių organizacijų 2017 m. projektų atranką ir kviečia teikti projektų paraiškas. Konkursas vykdomas pagal Užsienio lietuvių organizacijų projektų rėmimo tvarkos aprašą.

  Užsienio lietuvių organizacijų (jų įgaliotų padalinių, užsienio lietuvių ugdymo ir kultūros įstaigų) projektuose numatoma veikla turi atitikti bent vieną iš šių krypčių:
  • užsienio lietuvių organizacinių gebėjimų ir bendruomeniškumo stiprinimas,
  • lietuviškos tapatybės puoselėjimas,
  • Lietuvos ir užsienio lietuvių organizacijos ar įstaigos matomumo buvimo šalyje stiprinimas,
  • užsienio lietuvių žiniasklaidos rėmimas,
  • užsienio lietuvių įtraukimas į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.
  Projektų turiniui keliami reikalavimai
   
  • projekto aktualumas,
  • naujų iniciatyvų, užsienio lietuvių ir jų organizacijų bendradarbiavimo skatinimas;
  • projekto tęstinumo ir išliekamosios vertės užtikrinimas,
  • bendros Lietuvos ir užsienio lietuvių organizacijos/-jų kultūrinės ir visuomeninės veiklos skatinimas,
  • informacijos apie Lietuvą sklaida,
  • aktyvios veiklos, kuriant teigiamą Lietuvos įvaizdį užsienyje, skatinimas.

  Prioritetas teikiamas
   
  • papildomus finansavimo šaltinius turintiems projektams, kai numatytas projekto vykdytojo ir rėmėjų (gyvenamosios šalies institucijų, nevyriausybinių organizacijų, įvairių tarptautinių fondų, kt.) indėlis į projektą (projekto administravimu, piniginėmis lėšomis, suteikiamomis patalpomis, įranga, kt.);
  • projektams, kurių veikloje dalyvauja kelios užsienio lietuvių organizacijos;
  • projektams, kurie dėl veiklos pobūdžio nėra finansuotini iš kitų "Globalios Lietuvos" programą įgyvendinančių institucijų lėšų.

  Vertindama projektus komisija atsižvelgia į projekto atitiktis veiklos krypčių ir turinio reikalavimams, projekto tikslų realumą, projekto uždavinių aiškumą, aktualumą, vykdytojo kvalifikaciją ir patirtį, projekto aprašyme pateiktą laiko, finansinių ir žmogiškųjų išteklių planavimo racionalumą, projekto sąmatos tikslumą, realumą ir pagrįstumą, projekto rezultatų išliekamąją vertę ir galimą projekto tęstinumą.

  Organizacijų, kurios nustatyta tvarka neatsiskaitė už ankstesniais metais projektui vykdyti skirtas lėšas, pateikti projektai nesvarstomi.

  Paraiškų pateikimo tvarka
   
  • paraiškos priimamos iki 2016 m. gruodžio 15 d. Vėliau gautos paraiškos nebus priimamos;
  • URM Užsienio lietuvių departamentui pateikiamos elektroninė pasirašytos paraiškos kopija ir paraiškos originalas:
   • elektroninė paraiškos kopija, tai yra visų tvarkos aprašo 17-19 punktuose išvardintų dokumentų kopijos (paraiška su visais priedais) PDF formatu, turi būti pateiktos elektroniniu paštu adresuuloprojektai@urm.lt iki 2016 m. gruodžio 15 d. įskaitytinai.
   • dokumentai, sutvarkyti pagal tvarkos aprašo 17-19 punktų nuostatas, iki 2016 m. gruodžio 15 d. įskaitytinai turi būti pateikti arba išsiųsti registruotu paštu adresu Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentui, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius, Lietuva (Lithuania). Ant voko turi būti užrašyta “Užsienio lietuvių organizacijų projektų konkursui”);

  URM Užsienio lietuvių departamentas patvirtina paraiškos gavimą elektronine žinute teikėjo paraiškoje nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu.

  Paraiškos formą rasite čia.

  Konsultacijos paraiškų teikimo klausimais teikiamos elektroninio pašto adresu uloprojektai@urm.lt

 • Užsienio reikalų ministerija 2016 m. rems 45 užsienio lietuvių organizacijų projektus
  Užsienio reikalų ministerijoje birželio 2 dieną vykusiame Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos komisijos posėdyje paskirstyta parama užsienio lietuvių bendruomenių, organizacijų ir ugdymo įstaigų 2016 metų veiklos projektams.

  Komisiją sudaro Užsienio reikalų, Švietimo ir mokslo, Kultūros ministerijų ir Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovai. Komisija svarstė 107 projektų paraiškas. Nutarta visiškai arba iš dalies finansuoti 45 projektus 26 pasaulio šalyse.

  Stambiausi šių metų bendruomenių projektai – Pasaulio lietuvių bendruomenės  kraštų pirmininkų ir jaunimo sąjungų suvažiavimas, JAV lietuvių bendruomenės XV Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė, Europos lituanistinių mokyklų sąskrydis „Draugystės tiltas 2016“.

  Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos konkursas vykdomas įgyvendinant Ryšių su užsienio lietuviais politikos formavimo ir įgyvendinimo programą, kuria siekiama padėti užsienio lietuviams puoselėti tautiškumą ir bendruomeniškumą, išlaikyti lietuvišką tapatybę, stiprinti organizacinius gebėjimus, skatinti užsienio lietuvių įsitraukimą į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.

  Parama užsienio lietuvių organizacijų veiklai numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 m. programoje. Užsienio reikalų ministerijos koordinuojamą programą įgyvendina 13 valstybės institucijų ir įstaigų.

  Užsienio lietuvių organizacijų projektai, kuriems skirtas finansavimas 2016 m.

 • Kvietimas teikti paraiškas Užsienio lietuvių organizacijų projektų konkursui 2016
  Užsienio reikalų ministerija skelbia užsienio lietuvių organizacijų 2016 m. projektų atranką ir kviečia teikti projektų paraiškas. Konkursas vykdomas pagal Užsienio lietuvių organizacijų projektų rėmimo tvarkos aprašą.

  Užsienio lietuvių organizacijų (jų padalinių, užsienio lietuvių ugdymo ir kultūros įstaigų) projektuose numatoma veikla turi atitikti bent vieną iš šių krypčių:
   
  • užsienio lietuvių organizacinių gebėjimų ir bendruomeniškumo stiprinimas,
  • lietuviškos tapatybės puoselėjimas,
  • Lietuvos ir užsienio lietuvių organizacijos ar įstaigos matomumo buvimo šalyje stiprinimas,
  • užsienio lietuvių žiniasklaidos rėmimas,
  • užsienio lietuvių įtraukimas į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.

  Projektų turiniui keliami reikalavimai
   
  • projekto aktualumas,
  • projekto išliekamosios vertės užtikrinimas,
  • bendros Lietuvos ir užsienio lietuvių organizacijos/-jų kultūrinės ir visuomeninės veiklos skatinimas,
  • informacijos apie Lietuvą sklaida,
  • aktyvios veiklos, kuriant teigiamą Lietuvos įvaizdį užsienyje, skatinimas.

  Projekte turi būti numatytas projekto vykdytojo ir rėmėjų (gyvenamosios šalies institucijų, nevyriausybinių organizacijų, įvairių tarptautinių fondų, kt.) indėlis į projektą (projekto administravimu, piniginėmis lėšomis, suteikiamomis patalpomis, įranga, kt.).

  Mažiausia prašomos paramos projekto įgyvendinimui vertė – 300 Eur (trys šimtai eurų), didžiausia – 5000 Eur (penki tūkstančiai eurų).

  Vertindama projektus komisija atsižvelgia į projekto atitiktis veiklos krypčių ir turinio reikalavimams, projekto tikslų realumą, projekto uždavinių aiškumą, aktualumą, vykdytojo kvalifikaciją ir patirtį, projekto aprašyme pateiktą laiko, finansinių ir žmogiškųjų išteklių planavimo racionalumą, projekto sąmatos tikslumą, realumą ir pagrįstumą, projekto rezultatų išliekamąją vertę ir galimą projekto tęstinumą.

  Organizacijų, kurios nustatyta tvarka neatsiskaitė už ankstesniais metais projektui vykdyti skirtas lėšas, pateikti projektai nesvarstomi.

  Paraiškų pateikimo tvarka
   
  • paraiškos priimamos nuo 2016 m. kovo 18 d. iki 2016 m. balandžio 22 d. Vėliau gautos paraiškos nebus priimamos;
  • URM Užsienio lietuvių departamentui pateikiamas paraiškos originalas ir elektroninė pasirašytos paraiškos kopija:
   • dokumentai, sutvarkyti pagal tvarkos aprašo 17-19 punktų nuostatas, iki 2016 m. balandžio 22 d. įskaitytinai turi būti pateikti arba išsiųsti registruotu paštu adresu Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentui, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius, Lietuva (Lithuania). Ant voko turi būti užrašyta “Užsienio lietuvių organizacijų projektų konkursui”);
   • elektroninė paraiškos kopija, tai yra visų tvarkos aprašo 17-19 punktuose išvardintų dokumentų kopijos PDF formatu, turi būti pateiktos elektroniniu paštu adresu lietuviai@urm.lt iki 2016 m. balandžio 22 d. įskaitytinai.

  URM Užsienio lietuvių departamentas patvirtina paraiškos gavimą elektronine žinute teikėjo paraiškoje nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu.

  Paraiškos formą rasite čia.

  Konsultacijos paraiškų teikimo klausimais teikiamos elektroninio pašto adresu lietuviai@urm.lt.

 • Užsienio reikalų ministerija 2015 m. rems 67 užsienio lietuvių organizacijų projektus
  Užsienio reikalų ministerijoje vasario 6 dieną vykusiame Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos komisijos posėdyje paskirstyta parama užsienio lietuvių bendruomenių, organizacijų ir ugdymo įstaigų 2015 metų veiklos projektams.

  Komisiją sudaro Užsienio reikalų, Švietimo ir mokslo, Kultūros ministerijų ir Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovai. Nutarta visiškai arba iš dalies finansuoti 67 projektus. Šių metų konkurso naujovė – užsienio lietuvių organizacijos galėjo pretenduoti į didesnį finansavimą, jei projektą įgyvendina kelios organizacijos kartu.

  Stambiausi šių metų bendruomenių projektai – Pasaulio lietuvių bendruomenės XV Seimas, Europos lietuvių jaunimo sąjungų suvažiavimas, lituanistinis sąskrydis „Draugystės tiltas 2015“.

  Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos konkursas vykdomas įgyvendinant Ryšių su užsienio lietuviais politikos formavimo ir įgyvendinimo programą, kuria siekiama padėti užsienio lietuviams puoselėti tautiškumą ir bendruomeniškumą, išlaikyti lietuvišką tapatybę, stiprinti organizacinius gebėjimus, skatinti užsienio lietuvių įsitraukimą į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.

  Parama užsienio lietuvių organizacijų veiklai numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 m. programoje. Užsienio reikalų ministerijos koordinuojamą programą įgyvendina 13 valstybės institucijų ir įstaigų.

  Užsienio lietuvių organizacijų projektai, kuriems skirtas finansavimas 2015 m.