*alt_site_homepage_image*
lt

Užsienio reikalų ministerija 2016 m. rems 45 užsienio lietuvių organizacijų projektus

Užsienio reikalų ministerija 2016 m. rems 45 užsienio lietuvių organizacijų projektus

Užsienio reikalų ministerijoje birželio 2 dieną vykusiame Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos komisijos posėdyje paskirstyta parama užsienio lietuvių bendruomenių, organizacijų ir ugdymo įstaigų 2016 metų veiklos projektams.

Komisiją sudaro Užsienio reikalų, Švietimo ir mokslo, Kultūros ministerijų ir Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovai. Komisija svarstė 107 projektų paraiškas. Nutarta visiškai arba iš dalies finansuoti 45 projektus 26 pasaulio šalyse.

Stambiausi šių metų bendruomenių projektai – Pasaulio lietuvių bendruomenės  kraštų pirmininkų ir jaunimo sąjungų suvažiavimas, JAV lietuvių bendruomenės XV Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė, Europos lituanistinių mokyklų sąskrydis „Draugystės tiltas 2016“.

Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos konkursas vykdomas įgyvendinant Ryšių su užsienio lietuviais politikos formavimo ir įgyvendinimo programą, kuria siekiama padėti užsienio lietuviams puoselėti tautiškumą ir bendruomeniškumą, išlaikyti lietuvišką tapatybę, stiprinti organizacinius gebėjimus, skatinti užsienio lietuvių įsitraukimą į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.

Parama užsienio lietuvių organizacijų veiklai numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 m. programoje. Užsienio reikalų ministerijos koordinuojamą programą įgyvendina 13 valstybės institucijų ir įstaigų.

Užsienio lietuvių organizacijų projektai, kuriems skirtas finansavimas 2016 m.