*alt_site_homepage_image*
lt

Užsienio reikalų ministerija 2015 m. rems 67 užsienio lietuvių organizacijų projektus

Užsienio reikalų ministerija 2015 m. rems 67 užsienio lietuvių organizacijų projektus

Užsienio reikalų ministerijoje vasario 6 dieną vykusiame Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos komisijos posėdyje paskirstyta parama užsienio lietuvių bendruomenių, organizacijų ir ugdymo įstaigų 2015 metų veiklos projektams.

Komisiją sudaro Užsienio reikalų, Švietimo ir mokslo, Kultūros ministerijų ir Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovai. Nutarta visiškai arba iš dalies finansuoti 67 projektus. Šių metų konkurso naujovė – užsienio lietuvių organizacijos galėjo pretenduoti į didesnį finansavimą, jei projektą įgyvendina kelios organizacijos kartu.

Stambiausi šių metų bendruomenių projektai – Pasaulio lietuvių bendruomenės XV Seimas, Europos lietuvių jaunimo sąjungų suvažiavimas, lituanistinis sąskrydis „Draugystės tiltas 2015“.

Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos konkursas vykdomas įgyvendinant Ryšių su užsienio lietuviais politikos formavimo ir įgyvendinimo programą, kuria siekiama padėti užsienio lietuviams puoselėti tautiškumą ir bendruomeniškumą, išlaikyti lietuvišką tapatybę, stiprinti organizacinius gebėjimus, skatinti užsienio lietuvių įsitraukimą į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.

Parama užsienio lietuvių organizacijų veiklai numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 m. programoje. Užsienio reikalų ministerijos koordinuojamą programą įgyvendina 13 valstybės institucijų ir įstaigų.

Užsienio lietuvių organizacijų projektai, kuriems skirtas finansavimas 2015 m.