*alt_site_homepage_image*
lt

Stažuotės, profesinio tobulinimo galimybės ir pažintinės programos

Stažuotės, profesinio tobulinimo galimybės ir pažintinės programos

 

Stažuotės


Tautos fondo parama stažuotėms Lietuvoje

Tautos fondas kviečia jaunuosius Lietuvos diasporos atstovus, studijuojančius tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, teikti paraiškas dalyvauti Tautos fondo stažuotėje ir gauti stipendiją.

Tautos fondas – lietuvių išeivijos labdaros organizacija, siekianti skatinti demokratijos raidą Lietuvoje, lietuvių tautos savitumo išsaugojimą, jaunimo išsilavinimą ir ugdyti tautinį sąmoningumą.

KAM SKIRTA?

 • Lietuvos aukštųjų mokyklų vientisųjų studijų ir pirmosios pakopos (bakalauro) studijų studentams ar užsienyje studijuojantiems asmenims.
 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.

KADA? KAIP? KUR?

 • Mėnesinės stipendijos dydis yra 540 eurų.
 • Galima pretenduoti į ne daugiau kaip dvi pozicijos.

SUSIDOMĖJOTE?


Vasaros stažuočių ir modernios Lietuvos pažinimo programa „Bring Together Lithuania“

„Bring Together Lithuania“ programa suteikia galimybę jauniesiems Lietuvos diasporos atstovams 6 vasaros savaites stažuotis Lietuvoje įsikūrusiose lyderiaujančiose įmonėse, startuoliuose, viešajame sektoriuje ir organizacijose, užmegzti asmeninius ir profesinius ryšius. Dalyviai turi galimybę susitikti ir kurti ryšius su išskirtiniais Lietuvos verslo, inovacijų, politikos ir visuomenės lyderiais.

KAM SKIRTA PROGRAMA?

 • Lietuvos diasporos jaunimo atstovams, gimusiems ir (ar) užaugusiems užsienyje, arba gyvenantiems 6 ir daugiau metų už Lietuvos ribų.
 • Studijuojantiems arba baigusiems bakalauro ar magistro studijų programas (18‒29 metų amžiaus).
 • Lietuvių kalbos žinios – privalumas.

SUSIDOMĖJOTE?

 • 2024 metų programos vyks nuo birželio 8 d. iki liepos 19 d.
 • Daugiau informacijos galima rasti www.bringtogether.lt

Lietuvių išeivijos studentų stažuotės (LISS) programa

Lietuvių išeivijos studentų stažuotės (LISS) programa – 5 savaičių trukmės JAV lietuvių bendruomenės vykdoma programa Lietuvoje, suteikianti studentams galimybę stažuotis pagal savo pasirinktą profesiją, patobulinti lietuvių kalbos žinias ir susipažinti su Lietuvos kasdieniu bei kultūriniu gyvenimu ir šiose srityse vykstančiais pokyčiais.

LISS programa taip pat numato intensyvią kultūrinę programą. Jaunuoliai atranda kuriančią, atvirą, aukštųjų technologijų plėtra garsėjančią Lietuvą. Studentai lankosi biomedicinos, lazerių įmonėse, aukštųjų technologijų mokslo centruose, diskutuoja su įvairiais aukštą pridėtinę vertę kuriančiais verslo ir mokslo atstovais.

Programos dalyviai, sėkmingai užbaigę stažuotę, gali savo gyvenimo aprašymą papildyti darbo Lietuvoje (tarptautine) patirtimi, taip pat gauna 5 universitetinius kreditus, nes JAV lietuvių bendruomenė bendradarbiauja su Lietuvos universitetais: nuo 2010 m. – su Vytauto Didžiojo universitetu, 2017 m. – su Vilniaus universitetu ir Vilniaus Gedimino technikos universitetu.

KAM SKIRTA PROGRAMA?

 • JAV ir Kanados lietuvių kilmės bakalauro ir magistro laipsnių studentams (18–26 metų amžiaus).
 • Privalumu laikomi faktai, kad studentas yra lankęs šeštadienines lietuvių kalbos pamokėles arba yra aktyvus JAV lietuvių bendruomenės narys.

SUSIDOMĖJOTE?


Lietuvos ambasadoriaus JAV fondo ateities lyderiams stažuotė Lietuvoje

Atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio proga įsteigto Lietuvos ambasadoriaus JAV fondo ateities lyderiams tikslas – ugdyti lietuvių kilmės profesionalus, kurie prisidėtų prie strateginių Lietuvos ir JAV ryšių stiprinimo.

Stažuotės metu jaunieji lyderiai supažindinami su Lietuvos politine sistema, susitinka su Prezidentūros, Seimo, Vyriausybės, ministerijų ir kitų institucijų atstovais, gilinasi į Lietuvos vidaus ir užsienio politikos aktualijas, diasporos vaidmenį atstovaujant Lietuvos interesams pasaulyje.

KAM SKIRTA?

 • Konkurse gali dalyvauti visi JAV lietuviai studentai. Pirmenybė teikiama politikos mokslų, diplomatijos, viešosios administracijos ir tarptautinių santykių programų studentams, bet paraiškas gali teikti visi gabūs ir iniciatyvūs studentai.
 • Kandidatai stažuotei laimėti atrenkami iš studentų, pateikusių paraiškas Lietuvių fondo stipendijai gauti ir nurodytoje paraiškos skiltyje pažymėję, kad nori dalyvauti šiame konkurse.
 • Kandidatai stažuotei laimėti atrenkami atsižvelgiant į studijų rezultatus, mokslinės veiklos pasiekimus bei įsitraukimą ir aktyvumą visuomeninėje veikloje.

SUSIDOMĖJOTE?

Grįžti į puslapio viršų >Profesinio tobulinimo galimybės


Profesinio tobulinimo ir šalies konkurencingumo didinimo programa „Kurk Lietuvai“

„Kurk Lietuvai“ – programa kūrybingiems ir veržliems profesionalams, norintiems prisidėti prie modernios ateities Lietuvos kūrimo. Programos metu dalyviams, turintiems tarptautinės patirties, suteikiama galimybė pritaikyti užsienyje įgytas žinias ar inovatyvias idėjas ir gerinti Lietuvos viešąjį sektorių.

Programa trunka 12 mėnesių ir susideda iš dviejų šešis mėnesius trunkančių projektų, vykdomų skirtingose nacionalinio ar regioninio lygmens viešojo sektoriaus institucijose. Įvairių interesų ir įgūdžių turintys dalyviai ir dalyvės gali vykdyti proveržį skatinančius projektus švietimo, ekonomikos, inovacijų, saugumo, aplinkosaugos, socialinės politikos ar kitose srityse, gaudami motyvuojantį atlyginimą.

„Kurk Lietuvai“ siūlo unikalią galimybę įsilieti į Lietuvos viešojo sektoriaus darbą ir prisidėti prie strateginių sprendimų priėmimo.

KAM SKIRTA?

 • Įgijusiems bakalauro ar aukštesnį akademinį laipsnį.
 • Turintiems tarptautinės studijų ir (ar) darbo patirties (ne mažiau nei 1 metai profesinio darbo patirties).
 • Gerai mokantiems lietuvių ir bent vieną užsienio kalbą.
 • Aktyviai įsitraukusiems į socialines, pilietines ir (ar) NVO veiklas.

SUSIDOMĖJOTE?


LT BIG BROTHER iniciatyva

„LT Big Brother“ – savanoriška profesinės mentorystės programa lietuviams visame pasaulyje. Jos tikslas – į tandemus suburti ir neformaliai asmeniškai bendraujant perduoti įvairiose profesinėse srityse įsitvirtinusių lietuvių profesionalų („Big Brothers / Sisters“) žinias ir patirtį dar kopiantiems karjeros laiptais ar keičiantiems profesines sritis jaunuoliams („Small Brothers / Sisters“) įvairiuose pasaulio regionuose.

KAM SKIRTA?

 • Paskutinio kurso studentams, jauniems profesionalams, karjeros sritis keičiantiems profesionalams, gyvenantiems Lietuvoje ar svetur.

KADA? KAIP? KUR?

 • Paraiškų priėmimas prasideda kovo mėnesį, „LT Big Brother“ interneto svetainėje. Projektas startuoja gegužės mėnesį ir vyksta iki gruodžio. Atrankos vykdomos vieną kartą per metus.
 • Mentoriai yra suskirstyti į aštuonias regionines grupes pagal tai, kur šiuo metu gyvena ir dirba: Jungtinė Karalystė, JAV, Beniliukso, Skandinavijos valstybės, Lietuva, Airija, Vokietija ir Globalus regionas, apimantis visas kitas pasaulio valstybes.
 • Studentai ir jaunieji profesionalai iki nurodyto termino siunčia motyvacinius laiškus, gyvenimo aprašymus ir prioriteto tvarka pasirenka iki dviejų pageidaujamų mentorių iš interneto puslapyje pateiktų sąrašų. Būsimieji dalyviai gali rinktis mentorius iš bet kurio regiono.

SUSIDOMĖJOTE?


Užsienio reikalų ministerijos mentorystės programa

Neatlygintina mentorystė studentams Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje ir diplomatinėse atstovybėse.

Neatlygintinos mentorystės tikslai – sudaryti palankesnes sąlygas dalintis įgyta profesine patirtimi ir žiniomis, taip prisidedant prie profesinio tobulėjimo ir diplomatinės tarnybos atvirumo bei patrauklumo didinimo.

KAM SKIRTA?

 • Asmenims, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose pagal studijų programą arba doktorantūroje.
 • Lietuvos Respublikos piliečiams, studijuojantiems užsienio valstybių aukštosiose mokyklose.

 KADA? KAIP? KUR?

 • Mentorystė trunka nuo 2 iki 6 mėnesių. Mentorius ir ugdytinis susitinka ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį.
 • Studentas, pageidaujantis tapti ugdytiniu, ne vėliau kaip 4 savaitės iki neatlygintinos mentorystės pradžios el. paštu pateikia Užsienio reikalų ministerijos Personalo vadybos ir delegavimo departamentui laisvos formos motyvuotą prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, pageidaujamą neatlygintinos mentorystės sritį ir tikslą. Kartu su prašymu studentas pateikia aukštosios mokyklos pažymą, patvirtinančią jo studijas aukštojoje mokykloje. Atsakymas bei kita aktuali informacija kandidatui išsiunčiami el. paštu per 10 darbo dienų.

 SUSIDOMĖJOTE?

 • Skelbimai apie mentorystę pateikiami Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos svetainėje www.urm.lt
 • Kilus klausimų, prašome kreiptis el. paštu mentoryste@urm.lt

Diplomatinės tarnybos talentų programa

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia magistro studijų programų studentus ar baigusius studijas ne vėliau kaip prieš 1 metus dalyvauti Diplomatinės tarnybos talentų programoje ir, bendradarbiaujant su patyrusiais diplomatais, susipažinti su diplomatinės tarnybos veiklos įvairiapusiškumu ir užduotimis, geriau pažinti diplomato profesiją, dalyvauti tarptautinėje tinklaveikoje, konferencijose ir susitikimuose, prisidėti prie globalių problemų sprendimo, tobulėti, pagilinti žinias pasirinktose temose ir tuo pat metu įgyti naudingą darbinę patirtį.

KAM SKIRTA?

 • Lietuvos Respublikos piliečiams;
 • mokantiems valstybinę lietuvių kalbą;
 • šiuo metu studijuojantiems magistro studijų programoje (atrankoje gali dalyvauti ir tie pretendentai, kuriems po bakalauro ar magistro studijų baigimo yra praėję ne daugiau kaip 1 metai);
 • turintiems aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • mokantiems anglų kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B2 lygiu;
 • atitinkantiems Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.

SUSIDOMĖJOTE?


Darbo mobilumo programa EURES Targeted Mobility Scheme (TMS)

EURES yra Europos darbo institucijos (ELA) įsteigto Europos koordinavimo centro koordinuojamas valstybinių užimtumo tarnybų bendradarbiavimo tinklas. Jo paskirtis – užtikrinti laisvą darbuotojų judėjimą Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyse narėse bei Šveicarijoje.

 • Ieškantys darbo asmenys gali gauti tiesioginę finansinę paramą, kuri gali apimti:
 • išmoką kelionei į pokalbį dėl darbo (kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms, atsižvelgiant į atstumą iki darbdavio);
 • kalbos kursų išlaidas;
 • persikraustymo išmoką (dydis nustatomas atsižvelgiant į tikslo šalį);
 • kvalifikacijų pripažinimą;
 • išmoką šeimos persikėlimui (dydis nustatomas atsižvelgiant į tikslo šalį);
 • papildomą išmoką kelionei kandidatams, kurie turi specialiųjų poreikių ir (arba) yra iš ES atokiausių regionų.

KAM SKIRTA?

 • asmenims nuo 18 metų;
 • asmenims, persikeliantiems iš Europos Sąjungos šalies narės, Islandijos arba Norvegijos (jų piliečiams arba teisėtai gyvenantiems bet kurioje iš šių šalių) ir norintiems įsidarbinti kitoje iš minėtų šalių, išskyrus šalį, kurioje gyvena;
 • turintiems bet kokią kvalifikaciją ar darbo patirtį.

SUSIDOMĖJOTE?

 Grįžti į puslapio viršų >Pažintinės programos


Moksleiviai – į Vyriausybę

Aktyvūs, iniciatyvūs ir smalsūs moksleiviai iš Lietuvos ir užsienio lietuvių mokyklų kviečiami dalyvauti projekte „Moksleiviai – į Vyriausybę“.

Projekto tikslas – supažindinti baigiamųjų klasių moksleivius su Lietuvos Respublikos Vyriausybės veikla. Projekto dalyviai turi galimybę iš arti pamatyti Lietuvos institucijų ir politikų kasdienį darbą ir savaitę patys dalyvauti šioje veikloje.

KAM SKIRTA?

 • Paskutinę ir priešpaskutinę klases (11 ir 12 arba 3 ir 4 gimnazijos) baigusiems moksleiviams iš Lietuvos ir užsienio lietuvių mokyklų .

SUSIDOMĖJOTE?


Šaulių sąjungos vasaros stovyklos

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija kviečia dalyvauti sukarintoje Lietuvos šaulių sąjungos organizuojamoje stovykloje, kurioje dalyviai supažindinami su topografija, žemėlapiais, istorija, rikiuote ir medicina.

KAM SKIRTA?

 • Jaunimui nuo 11 iki 19 metų.
 • Mokantiems lietuvių ir (ar) anglų kalbą.

KADA? KAIP? KUR?

 • Stovyklos trukmė 5–7 dienos, atsižvelgiant į tai, kuriame mieste ji organizuojama.
 • Registracija į vasarą organizuojamas stovyklas prasideda gegužės mėnesį.
 • Stovykla vyksta vasarą, nuo birželio vidurio iki rugpjūčio, visoje Lietuvoje.
 • Stovyklos metu suteikiamas apgyvendinimas ir maitinimas.

SUSIDOMĖJOTE?


Ekskursijos ir susitikimai krašto apsaugos sistemos institucijose 

Pagal poreikį ir galimybes gali būti surengtos ekskursijos ar susitikimai Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos institucijose į Lietuvą atvykusiam diasporos jaunimui.

KAM SKIRTA?

 • Visiems norintiems. Reikalinga išankstinė registracija.

SUSIDOMĖJOTE?


Pažintinė - edukacinė programa apie pasieniečių veiklą

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija kviečia susipažinti su pasieniečių veikla.

Siūloma programa, kurios metu supažindinama su Pasieniečių mokyklos infrastruktūra, muziejaus eksponatais, kursantų kasdienybe; vykdomos edukacinės pamokos: šaudymo lazeriais, savigynos, dokumentų patikros ir kt.

Jei programa trunka ilgiau nei vieną dieną, galimas apgyvendinimas pasieniečių mokyklos bendrabutyje.

SUSIDOMĖJOTE?


Pažintinė programa Neries regioninio parko teritorijoje Dūkštose

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kviečia susipažinti su Neries regioniniu parku, galima rinktis iš keleto programų parko teritorijoje. Norintiems yra savanorystės galimybė lankytojų centre.

KAM SKIRTA?

 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.
 • Visiems, besidomintiems ekologija.
 • Mokantiems lietuvių arba anglų kalbą.

SUSIDOMĖJOTE?


Pažintinė vienos dienos ekskursija po Lietuvos teismo ekspertizės centrą

Lietuvos teismo ekspertizės centras kviečia susipažinti su teismo ekspertų veikla, sužinoti, kokie profesiniai įgūdžiai ir gebėjimai tam reikalingi. Galimas įsidarbinimo Lietuvos teismo ekspertizės centre proceso aptarimas. Norintys kviečiami atlikti Centre vieno mėnesio stažuotę.

KAM SKIRTA?

KADA? KAIP? KUR?

 • Su Lietuvos teismo ekspertizės centro veikla galima susipažinti Vilniaus, Šiaulių ir Klaipėdos padaliniuose, iš anksto suderinus vizito arba stažuotės datą ir vietą.

SUSIDOMĖJOTE?

  Grįžti į puslapio viršų >