*alt_site_homepage_image*
lt

Praktika ir savanorystė Lietuvos institucijose ir organizacijose

Praktika ir savanorystė Lietuvos institucijose ir organizacijose


Lietuvos diasporos jaunų asmenų, atliekančių ar ketinančių atlikti profesinę praktiką Lietuvoje, stipendijų skyrimo konkursas

Stipendijos skyrimo tikslas – skatinti Lietuvos diasporos jaunus asmenis, atliekančius arba ketinančius atlikti praktiką Lietuvoje, užmegzti ir stiprinti ryšius su Lietuvoje veikiančiomis organizacijomis, institucijomis ir įmonėmis.

KAM SKIRTA?

 • Norintys gauti stipendiją turi atitikti visas šias sąlygas:
  • būti Lietuvos Respublikos pilietis arba lietuvių kilmės asmuo;
  • paraiškos teikimo metu (arba praktikos pradžios dieną, jeigu praktikos atlikimo data yra ankstesnė negu paraiškos teikimo data) būti 18–29 metų amžiaus;
  • paraiškos teikimo metu faktiškai negyventi Lietuvoje.

KADA? KAIP? KUR?

 • Konkursas stipendijoms gauti yra skelbiamas vieną kartą arba kelis kartus per metus.
 • Stipendija yra vienkartinė, jos dydis 500 EUR.
 • Paraiškas kviečiama teikti el. paštu projektai@jra.lt  

SUSIDOMĖJOTE?


Pasirinkite sritį >Prezidento kanceliarija


Praktika Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija kviečia atlikti praktiką Prezidento kanceliarijos skyriuose.

Praktikos metu detaliau susipažinsite su Prezidento kanceliarijos veikla, tikslais, funkcijomis, pagilinsite bendrąsias žinias apie Prezidento kanceliarijos struktūrą, vietą ir vaidmenį valstybės institucijų sistemoje, įgysite praktinių žinių ir įgūdžių, reikalingų darbui valstybės institucijose.

KAM SKIRTA?

 • Lietuvos aukštųjų mokyklų vientisųjų studijų ir pirmosios pakopos (bakalauro) studijų bei antrosios pakopos (magistrantūros) studijų studentams, užsienyje studijuojantiems asmenims.
 • Tiems, kurių šiuo metu studijuojamų studijų pobūdis, praktinė ar darbo veikla atitinka Prezidento institucijos funkcijas.
 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.

KADA? KAIP? KUR?

 • Praktika atliekama Prezidento kanceliarijos skyriuose.
 • Praktikos trukmė nuo 2 iki 6 mėnesių.

SUSIDOMĖJOTE?

 • El. paštu jurga.saltiene@prezidentas.lt siųskite:  CV; dokumentą, patvirtinantį, kad mokotės aukštojoje mokykloje; motyvuotą prašymą atlikti praktiką; sutikimą, kad asmens duomenys studijų praktikos įgyvendinimo tikslu būtų tvarkomi Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Personalo skyriaus.
 • Motyvuotame prašyme nurodykite vardą, pavardę, praktikos tikslą, uždavinius, praktikos atlikimo laiką ir trukmę bei padalinį, kuriame norite atlikti praktiką.

Grįžti į srities pasirinkimą >


Vyriausybės kanceliarijoje


Praktika „Lietuva 2050” komandoje 

Vyriausybės kanceliarija kviečia studentus išsibandyti valstybės tarnautojo batus ir atlikti praktiką prisijungiant prie Lietuvos ateities vizijos „Lietuva 2050” rengimo komandos. Per 2-3 mėnesius susipažinsite su aukščiausio lygmens valstybės strateginio dokumento kūrimo užkulisiais ir įgysite naudingų praktinių įgūdžių.

SUSIDOMĖJOTE?


Praktika Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Tarptautinių santykių ir Europos Sąjungos grupėje

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija kviečia atlikti praktiką Tarptautinių santykių ir Europos Sąjungos grupėje.

KAM SKIRTA?

 • Aukštųjų mokyklų vientisųjų studijų ir pirmosios pakopos (bakalauro) studijų bei antrosios pakopos (magistrantūros) studijų studentams, studijuojantiems tarptautinę teisę, tarptautinius santykius arba viešąjį administravimą.
 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.

KADA? KAIP? KUR?

 • Minimali praktikos trukmė – 1 mėnuo.

SUSIDOMĖJOTE?

Grįžti į srities pasirinkimą > 


Seimo kanceliarija


Praktika įvairiuose Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos padaliniuose

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija kviečia atlikti praktiką įvairiuose padaliniuose.

KAM SKIRTA?

 • Vyresniam nei 18 metų amžiaus jaunimui.
 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.

SUSIDOMĖJOTE?

 • Kilus klausimų, kviečiame kreiptis el. paštu laura.gerve@lrs.lt arba tel. + 370 5 239 6007

Grįžti į srities pasirinkimą > Aplinkos srityje


Praktika Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija kviečia atlikti mokymosi praktiką įvairiuose padaliniuose.

KAM SKIRTA?

 • Aukštųjų mokyklų vientisųjų studijų ir pirmosios pakopos (bakalauro) studijų bei antrosios pakopos (magistrantūros) studijų studentams.
 • Mokantiems lietuvių kalbą ne žemesniu nei A2 lygiu.
 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.

KADA? KAIP? KUR?

 • Praktikos trukmė galima pagal dalyvio pageidavimus (nuo 1 mėn.);
 • Sudaroma galimybė dalyvauti atrankoje nuotoliniu būdu.

SUSIDOMĖJOTE?


Praktika arba savanorystė Lietuvos zoologijos sode

Praktikos ir savanorystės metu suteikiama galimybė susipažinti su Lietuvos zoologijos sodo veikla, tikslais, funkcijomis, įgyti daugiau bendrųjų žinių apie pasaulio ir Lietuvos gyvūnijos įvairovę.

Veiklos sritys:

 1. Laukinių gyvūnų priežiūra ir veterinarijos ypatumai.
 2. Gyvūnų stebėjimas, duomenų projektams, susijusiems su gyvūnų gerove, rinkimas ir kt.
 3. Visuomenės švietimas apie tinkamą elgesį su laukiniais gyvūnais, siekiant prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo. 
 4. Lietuvos zoologijos sodo teritorijos priežiūros ir tvarkymo darbų organizavimas, galimybė prisidėti prie fiziškai sunkių, bet labai naudingų projektų (invazinių augalų šalinimas, teritorijos valymas ir pan.).

Programos tikslas – suteikti alternatyvių (neformalių) galimybių tobulėti ir mokytis atliekant praktiką ar dalyvaujant savanoriškoje veikloje.

KAM SKIRTA?

 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.
 • Mokantiems lietuvių kalbą pilnamečiams asmenims, turintiems vidurinį, aukštesnįjį ar aukštąjį  išsilavinimą, taip pat studentams ir moksleiviams.

KADA? KAIP? KUR?

 • Praktikos ar savanorystės trukmė nustatoma pagal dalyvio pageidavimus.
 • Paraiškos priimamos nuolat.
 • Suteikiama galimybė dalyvauti atrankoje nuotoliniu būdu.

SUSIDOMĖJOTE?


Praktika Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kviečia atlikti praktiką Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje.

Praktiką galima atlikti šiose srityse:

 1. meteorologinių ir hidrologinių matavimų, duomenų analizės;
 2. orų prognozių ir perspėjimų;
 3. skaitmeninių orų prognozių;
 4. klimato tyrimų;
 5. informacinių technologijų taikymo hidrometeorologijoje.

KAM SKIRTA?

 • Aukštųjų mokyklų vientisųjų studijų ir pirmosios pakopos (bakalauro) studijų bei antrosios pakopos (magistrantūros) studijų studentams.
 • Mokantiems lietuvių kalbą ne žemesniu nei A2 lygiu.
 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.

KADA? KAIP? KUR?

 • Praktikos trukmė parenkama pagal dalyvio pageidavimus (nuo 1 mėn.).
 • Sudaroma galimybė dalyvauti atrankoje nuotoliniu būdu.

SUSIDOMĖJOTE?


Profesinė gamybinė praktika Lietuvos geologijos tarnyboje

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kviečia atlikti profesinę gamybinę praktiką Lietuvos geologijos tarnyboje.

KAM SKIRTA?

 • Turintiems aukštąjį geologijos srities išsilavinimą (bakalauro ar magistro laipsnis).
 • Mokantiems lietuvių kalbą.

KADA? KAIP? KUR?

 • Praktikos trukmė – nuo 1 iki 3 mėn.

SUSIDOMĖJOTE?


Praktika Vaclovo Into akmenų muziejuje

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kviečia atlikti praktiką respublikiniame Vaclovo Into akmenų muziejuje, įgyjant ekspozicijų vadovo (-ės) gido (-ės) patirties.

Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus – vienintelis Europoje, turintis ledynmečio suneštų riedulių vidaus kamerinę ir po atviru dangumi esančią ekspozicijas. Ekspozicijose aptinkama per 150 tūkst. įvairiausios formos, kilmės, struktūros, spalvos akmenų. Kasmet muziejus sulaukia lankytojų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš viso pasaulio.

KAM SKIRTA?

 • Turintiems aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą. Privalumu laikomas išsilavinimas ekologijos, aplinkotyros, geologijos srityse ar jam prilygstantis.
 • Mokantiems lietuvių, anglų arba rusų kalbas.
 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.

KADA? KAIP? KUR?

 • Trukmė – 3 mėn. (birželis, liepa, rugpjūtis).
 • Atranka vykdoma gegužės mėn. pradžioje.
 • Sudaroma galimybė atrankoje dalyvauti nuotoliniu būdu.

SUSIDOMĖJOTE?


Praktika Valstybinėje miškų urėdijoje

Valstybinė miškų urėdija kviečia atlikti praktiką šiose srityse:

 1. Miško sėklinės bazės objektų plėtra ir priežiūra.
 2. Miško sodmenų auginimo technologijos (galima dirbti ir nuotoliu, ir gamtoje, pastaruoju atveju praktika galima tik augalų vegetacijos laikotarpiu).
 3. Gamtotvarkos darbų vykdymas.
 4. Rekracinės miško infrastruktūros įrengimo ir priežiūros darbų organizavimas.
 5. Miško priešgaisrinės apsaugos darbų organizavimas.
 6. Miško sanitarinės apsaugos darbų organizavimas.
 7. Miško įveisimo ir atkūrimo darbų organizavimas.
 8. Miško priežiūros ir tvarkymo darbų organizavimas.

KAM SKIRTA?

 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.
 • Mokantiems lietuvių, anglų arba rusų kalbas.

SUSIDOMĖJOTE?


Valstybinė miškų urėdija kviečia atlikti praktiką, kurios metu įgysite medienos tūrio nustatymo, kokybės vertinimo ir apskaitos patirties.

SUSIDOMĖJOTE?


Valstybinė miškų urėdija kviečia atlikti praktiką, kurios metu įgysite miško kelių priežiūros, remonto ir tiesimo (statybos) darbų organizavimo ir vykdymo patirties.

SUSIDOMĖJOTE?


Valstybinė miškų urėdija kviečia atlikti praktiką, kurios metu įgysite medienos ruošos darbų organizavimo patirties.

SUSIDOMĖJOTE?


Valstybinė miškų urėdija kviečia atlikti praktiką, kurios metu įgysite mechanizuoto miško kirtimo bei pagamintos žaliavinės medienos išvežimo patirties.

SUSIDOMĖJOTE?


Praktika Žuvinto biosferos rezervate

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kviečia atlikti praktiką Žuvinto biosferos rezervate Alytaus rajone.

KAM SKIRTA?              

 • Turintiems ne žemesnį nei bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba šiuo metu tęsiantiems bakalauro studijas. Pageidautinos studijų kryptys – geografija, ekologija arba turizmas.
 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.
 • Mokantiems lietuvių kalbą.

KADA? KAIP? KUR?

 • Praktika vyksta gegužės–rugsėjo mėnesiais.
 • Atranka vykdoma prieš praktiką.
 • Sudaroma galimybė dalyvauti atrankoje nuotoliniu būdu.
 • Praktikos metu bus suteikiama nakvynė.

SUSIDOMĖJOTE?


Praktika Varnių regioniniame parke

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kviečia atlikti praktiką Varnių regioniniame parke Ožtakiuose.

KADA? KAIP? KUR?

 • Praktika vyksta gegužės–spalio mėnesiais.
 • Atranka vykdoma prieš praktiką.
 • Sudaroma galimybė dalyvauti atrankoje nuotoliniu būdu.
 • Praktikos metu gali būti suteikta nakvynė.

SUSIDOMĖJOTE?


Praktika Kamanų rezervato lankytojų centre

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kviečia atlikti praktiką Kamanų rezervato lankytojų centre Akmenės rajone.

KAM SKIRTA?

 • Turintiems bakalauro išsilavinimą biologijos, ekologijos, miškininkystės, geografijos, turizmo ir kitose susijusiose srityse.
 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.
 • Lietuvių kalbos mokėjimas būtų privalumas.

KADA? KAIP? KUR?

 • Praktika vyksta gegužės–spalio mėnesiais.
 • Sudaroma galimybė dalyvauti atrankoje nuotoliniu būdu.
 • Praktikos metu gali būti suteikta nakvynė.

SUSIDOMĖJOTE?


Praktika Rambyno regioninio parko lankytojų centre

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kviečia atlikti praktiką Rambyno regioninio parko lankytojų centre Bitėnuose.

KAM SKIRTA?

 • Turintiems ekologijos, turizmo, edukologijos ir kitų susijusių krypčių bakalauro laipsnį.
 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.
 • Lietuvių kalbos mokėjimas yra privalomas.

KADA? KAIP? KUR?

 • Praktika vyksta gegužės–rugsėjo mėnesiais.
 • Sudaroma galimybė dalyvauti atrankoje nuotoliniu būdu.

SUSIDOMĖJOTE?


Praktika Kauno marių regioniniame parke

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kviečia vasarą atlikti praktiką arba savanoriauti Kauno marių regioniniame parke.

KAM SKIRTA?              

 • Pilnamečiams asmenims.
 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.
 • Turintiems gamtos mokslų srities bakalauro laipsnį.
 • Mokantiems anglų ir (ar) lietuvių kalbą.

KADA? KAIP? KUR?

 • Praktika vyksta 2 mėnesius, nuo birželio 1 d. iki liepos 31 d.
 • Galimybė gauti stipendiją, kelionės kompensaciją ir apgyvendinimą praktikos ar savanorystės laikotarpiu.

SUSIDOMĖJOTE?


Praktika vaikų vasaros stovykloje Kauno marių regioniniame parke

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kviečia atlikti praktiką arba savanoriauti vaikų vasaros stovykloje Kauno marių regioniniame parke.

KAM SKIRTA?              

 • Pilnametystės sulaukusiems asmenims;
 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.
 • Mokantiems lietuvių ar (ir) anglų kalbą.

KADA? KAIP? KUR?

 • Praktika (vasaros stovykla) vyksta liepos mėnesį.
 • Praktikos trukmė – 1 savaitė.
 • Praktikos (vasaros stovyklos) metu suteikiama nakvynė Kauno marių regioninio parko Gamtos mokykloje.

SUSIDOMĖJOTE?


Praktika Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijoje

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kviečia atlikti praktiką arba savanoriauti Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijoje.

KAM SKIRTA?              

 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.
 • Turintiems ne žemesnį nei bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba šiuo metu tęsiantiems bakalauro studijas. Pageidautinos studijų kryptys – ekologija arba botanika.

KADA? KAIP? KUR?

 • Praktika vyksta balandžio–spalio mėnesiais.
 • Sudaroma galimybė dalyvauti atrankoje nuotoliniu būdu.
 • Praktikos metu suteikiama nakvynė.

SUSIDOMĖJOTE?


Praktika Anykščių regioninio parko lankytojų centre

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kviečia atlikti praktiką Anykščių regioninio parko lankytojų centre.

KAM SKIRTA?

 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.
 • Turintiems ne žemesnį nei bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba šiuo metu tęsiantiems bakalauro studijas. Pageidautinos studijų kryptys – ekologija, biologija, miškininkystė, geografija arba turizmas.
 • Mokantiems lietuvių kalbą.

KADA? KAIP? KUR?

 • Praktika vyksta gegužės–spalio mėnesiais.
 • Sudaroma galimybė dalyvauti atrankoje nuotoliniu būdu.

SUSIDOMĖJOTE?


Programa „Asvejos regioninis parkas mano akimis“

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kviečia dalyvauti programoje „Asvejos regioninis parkas mano akimis“.

Programos metu būtų filmuojami trumpi videofilmai apie saugomą teritoriją, joje vykdomą veiklą – apie Asvejos regioninį parką (išskirtinumas, kraštovaizdis, gamtos ir kultūros paveldo objektai, gyvoji gamta ir kt.), apie specialistų, dirbančių šioje saugomoje teritorijoje, darbą (pagrindinės veiklos, bendravimas su bendruomenėmis, vykdoma stebėsena (bendri išvykimai į pelkes, miškus ir kt.), apie lankytojus (kokie jie, kodėl čia lankosi, kas jiems Asvejos regioniniame parke patinka ir kt.), apie tai, kaip pats filmo kūrėjas jautėsi kurdamas filmus ir būdamas šioje aplinkoje.

KAM SKIRTA?

 • 18–35 metų amžiaus jaunimui.
 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.
 • Būsimiems filmų režisieriams, operatoriams, ekologams arba tiesiog gamtos mylėtojams.
 • Lietuvių kalbos mokėjimas būtų laikomas privalumu.

KADA? KAIP? KUR?

 • Atranka į programą vykdoma ištisus metus.
 • Sudaroma galimybė dalyvauti atrankoje nuotoliniu būdu.
 • Programai geriausias laikas yra gegužės–rugsėjo mėn., bet ji gali vykti visus metus.
 • Programos metu suteikiami pietūs.

SUSIDOMĖJOTE?


Retų, saugomų paukščių rūšių fotografavimas Vilniuje, Švenčionyse ir Molėtuose esančiame Asvejos regioniniame parke

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kviečia kartu su Asvejos regioninio parko specialistais vykdyti gyvosios gamtos stebėseną, paukščių skaičiavimą ir fotofiksavimą.

KAM SKIRTA?

 • 18–35 metų amžiaus jaunimui, studijuojančiam gamtos mokslus.
 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.
 • Lietuvių kalbos mokėjimas būtų laikomas privalumu.

KADA? KAIP? KUR?

 • Atranka į programą vykdoma ištisus metus.
 • Sudaroma galimybė dalyvauti atrankoje nuotoliniu būdu.
 • Programa vykdoma gegužės–rugpjūčio mėn.

SUSIDOMĖJOTE?


Gamtos paveldo objektų paieška ir registravimas Asvejos regioniniame parke

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kviečia kartu su Asvejos regioninio parko specialistais dalyvauti išvykose siekiant įvertinti, ar Asvejos regioninio parko teritorijoje dar yra neregistruotų gamtos objektų, atitinkančių gamtos paveldo objekto kriterijus.

Tokių objektų radus, būtų vykdomas jų vertinimas, rengiami aprašai.

KAM SKIRTA?

 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.
 • Turintiems ne žemesnį nei bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba šiuo metu tęsiantiems bakalauro studijas. Pageidautinos studijų kryptys – ekologija, biologija, miškininkystė arba turizmas.
 • Mokantiems lietuvių kalbą.

KADA? KAIP? KUR?

 • Praktika vyksta gegužės–rugpjūčio mėnesiais.
 • Atranka vykdoma visus metus.
 • Sudaroma galimybė dalyvauti atrankoje nuotoliniu būdu.

SUSIDOMĖJOTE?

Grįžti į srities pasirinkimą > Ekonomikos ir inovacijų srityje


Praktika Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijoje

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija kviečia atlikti praktiką ministerijos padaliniuose.

KAM SKIRTA?

 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.
 • Aukštųjų mokyklų vientisųjų studijų ir pirmosios pakopos (bakalauro) studentams, baigusiems bent antrąjį studijų kursą (gali būti akademinėse atostogose).
 • Aukštųjų mokyklų antrosios pakopos (magistrantūros) studentams (gali būti akademinėse atostogose).
 • Mokantiems lietuvių kalbą ne žemesniu nei A2 lygiu.

KADA? KAIP? KUR?

 • Praktikos trukmė 1–4 mėnesiai. Praktikos laikotarpis įprastai yra neapmokamas.
 • Sudaroma galimybė dalyvauti atrankoje nuotoliniu būdu.
 • Suteikiamos socialinės garantijos trišalių sutarčių atvejais (darbdavys–studentas–mokymo įstaiga).

SUSIDOMĖJOTE?

 • Kviečiame kreiptis el. paštu kanc@eimin.lt. Laiško temoje nurodyti „Ieškau praktikos“, pridėti CV ir trumpą motyvacinį laišką.

Grįžti į srities pasirinkimą > Finansų ir statistikos srityje


Praktika Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje

Lietuvos Respublikos finansų ministerija kviečia atlikti praktiką Finansų ministerijos administracijos padaliniuose.

KAM SKIRTA?

 • Lietuvos Respublikos piliečiams.
 • Aukštųjų mokyklų vientisųjų studijų ir pirmosios pakopos (bakalauro) ekonomikos, finansų ir teisės krypčių studentams, baigusiems ne mažiau kaip antrąjį studijų kursą.
 • Aukštųjų mokyklų antrosios pakopos (magistrantūros) ekonomikos, finansų ir teisės krypčių studentams.
 • Mokantiems lietuvių kalbą.

KADA? KAIP? KUR?

 • Praktikos trukmė 2-3 mėn.
 • Sudaroma galimybė atrankoje dalyvauti nuotoliniu būdu.

SUSIDOMĖJOTE?


Praktika Valstybinėje mokesčių inspekcijoje

Lietuvos Respublikos finansų ministerija kviečia atlikti praktiką Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI).

Praktiką siūloma atlikti šiose srityse:

 1. Mokesčių teisė. Kviečiame praktikantus susipažinti ir pasigilinti tiesioginių ir netiesioginių mokesčių srityje.
 2. Informacinės technologijos. Kviečiami praktikantai, gebantys ne tik dirbti su duomenų masyvais, juos formuoti iš įvairių VMI IS ir kitų šaltinių, bet ir sugebantys įžvelgti tendencijas, ypatybes, mokestinę riziką bei pateikti analitines išvadas.
 3. Elektronika ir informatika. Kviečiami praktikantai, galintys įsisavinti ir analizuoti duomenis (pateiktus raštu, žodžiu ar skaitmenine išraiška), aptikti problemas, numatyti formas, tendencijas ir kryptis, priežastis ir sąsajas.
 4. Ekonominė analizė. Kviečiami praktikantai, turintys itin gerų analitinio mąstymo gebėjimų, gebantys atlikti detalią ekonominę analizę ir pateikti išvadas.
 5. Žmogiškieji ištekliai. Kviečiami praktikantai, turintys žmogiškųjų išteklių valdymo pagrindus, gebantys lengvai komunikuoti, iniciatyvūs, smalsūs ir imlūs naujovėms.

KAM SKIRTA?

 • Turintiems bent pirmosios pakopos atitinkamos studijų krypties aukštesniojo ar aukštojo išsilavinimo laipsnį (bakalauro) pagal pasirinktą praktikos sritį.
 • Mokantiems lietuvių kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu.

KADA? KAIP? KUR?

 • Praktikos trukmė – pagal dvišalį susitarimą.

SUSIDOMĖJOTE?


Praktika Valstybės duomenų agentūroje

Kviečiame atlikti praktiką Valstybės duomenų agentūroje.

Galimos praktikų temos:

 1. Statistika, matematika. Šios praktikos metu atliekamos įvairios užduotys, susijusios su statistikos rengimu. Tam reikia statistikos, matematikos žinių, gebėti dirbti Excel skaičiuokle ir (ar) su R programa.
 2. Duomenų inžinerija. Šios praktikos metu vykdomas programų kūrimas ar analizė duomenims iš interneto nuskaityti ir apdoroti. Tam reikia būti susipažinus su didžiųjų duomenų sąvoka. Mokėti programuoti Java, R, Python, Scala ar kitomis programavimo kalbomis.

KAM SKIRTA?

 • Mokantiems anglų ar lietuvių kalbą.
 • Atitinkantiems aprašyme pateiktus reikalavimus.

KADA? KAIP? KUR?

 • Praktikos trukmė 2 mėn.
 • Kandidatų atranka vykdoma nuotoliniu būdu.

SUSIDOMĖJOTE?


Praktika Lietuvos banke

Lietuvos bankas kviečia atlikti praktiką įvairiuose struktūriniuose padaliniuose.

KAM SKIRTA?

 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.
 • Aukštųjų mokyklų vientisųjų studijų ir pirmosios pakopos (bakalauro) studijų bei antrosios pakopos (magistrantūros) studijų studentams, taip pat užsienyje studijuojantiems asmenims.
 • Tiems, kurių studijų pobūdis, praktinė ar darbinė veikla šiuo metu atitinka Lietuvos banko funkcijas.

KADA? KAIP? KUR?

 • Tinklalapyje www.lb.lt skelbiamos temos, į kurias kviečiame gilintis studentus skirtinguose Lietuvos banko padaliniuose.
 • Praktikos trukmė nuo 2 iki 6 mėnesių.

SUSIDOMĖJOTE?

 • El. paštu karjera@lb.lt siųskite savo CV ir motyvacinį laišką.

Grįžti į srities pasirinkimą > Krašto apsaugos srityje


Savanoriška arba mokomoji praktika Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijoje ar kitose krašto apsaugos sistemos institucijose

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija kviečia atlikti savanorišką arba mokomąją praktiką Krašto apsaugos ministerijoje ar kitose krašto apsaugos sistemos institucijose.

KAM SKIRTA?

 • Lietuvos Respublikos piliečiams.
 • Studijuojantiems aukštojoje mokykloje ir baigusiems bent pirmuosius studijų metus.
 • Mokantiems lietuvių kalbą.
 • Atitinkantiems teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

KADA? KAIP? KUR?

 • Praktikos trukmė 2-3 mėn.

SUSIDOMĖJOTE?

Grįžti į srities pasirinkimą > Kultūros srityje


Praktika Lietuvos kultūros institute

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija kviečia atlikti praktiką Lietuvos kultūros institute kultūros vadybos ir komunikacijos srityse.

KAM SKIRTA?

 • Universitetų III ir IV kurso studentams arba jau baigusiems studijas, įgijusiems kultūros vadybos ir (arba) komunikacijos darbo patirties dirbant, stažuojant, atliekant praktiką, savanoriaujant.
 • Mokantiems lietuvių ir anglų kalbas ne žemesniu nei B2 lygiu.
 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.

KADA? KAIP? KUR?

 • Praktikos trukmė 2–6 mėn.
 • Atrankos laikas – lapkričio mėn.
 • Sudaroma galimybė atrankoje dalyvauti nuotoliniu būdu.

SUSIDOMĖJOTE?


Praktika Lietuvos nacionalinio muziejaus Istorijos rinkinių skyriuje

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija kviečia atlikti praktiką Lietuvos nacionalinio muziejaus Istorijos rinkinių skyriuje – kurti Lietuvos migracijai skirtą parodą.

KAM SKIRTA?

 • Turintiems vidurinį išsilavinimą.
 • Mokantiems lietuvių ir anglų, lenkų ar rusų kalbą.
 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.

KADA? KAIP? KUR?

 • Praktikos trukmė 1–4 mėnesiai.
 • Galima atranka nuotoliniu būdu.

SUSIDOMĖJOTE?


Pedagoginės pakraipos praktika Lietuvos nacionaliniame muziejuje

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija kviečia atlikti pedagoginės pakraipos praktiką Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Praktikos metu bus rengiami edukaciniai užsiėmimai vaikams.

KAM SKIRTA?

 • Turintiems vidurinį išsilavinimą.
 • Mokantiems lietuvių kalbą.
 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.

KADA? KAIP? KUR?

 • Galima atranka nuotoliniu būdu.

SUSIDOMĖJOTE?


Praktika Lietuvos nacionaliniame muziejuje. XX a. 7 ir 8 dešimtmečių moderniojo meno kontekstas Čikagoje: K. Varnelio atvejis

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija kviečia atlikti praktiką Lietuvos nacionaliniame muziejuje.

Siūlomos praktikos tema: XX a. 7 ir 8 dešimtmečių moderniojo meno kontekstas Čikagoje: K. Varnelio atvejis.

Šiuo metu pradėtas tvarkyti K. Varnelio archyvas kelia naujų klausimų apie šio menininko kūrybos ir gyvenimo Čikagoje kontekstus: bendravimą su Čikagos ir JAV menininkais (ne tik lietuvių bendruomenės nariais), išlikusią parodų, kuriose dalyvavo K. Varnelis, medžiagą, susirašinėjimą su muziejais, galerijomis ir pan.

KAM SKIRTA?

 • Gebantiems dirbti archyvuose (dailės istorijos, istorijos studijos).
 • Lietuvių kalbos mokėjimas būtų privalumas.
 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.

KADA? KAIP? KUR?

 • Galima atranka nuotoliniu būdu.

SUSIDOMĖJOTE?


Stažuotė Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Auditorijų plėtros procesai

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija kviečia atlikti stažuotę Lietuvos nacionaliniame muziejuje.

Stažuotės metu būsite atsakingi už auditorijų plėtros procesus.

KAM SKIRTA?

 • Turintiems pirmosios pakopos aukštąjį išsilavinimą (bakalauro).
 • Mokantiems lietuvių kalbą.
 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.

KADA? KAIP? KUR?

 • Minimalus praktikos laikotarpis – 3 mėnesiai. 
 • Galima atranka nuotoliniu būdu.

SUSIDOMĖJOTE?


Praktika Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Grafikos dizainas, iliustracijos, maketavimas

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija kviečia atlikti praktiką Lietuvos nacionaliniame muziejuje.

Praktikos metu būsite atsakingi už grafinio dizaino ir iliustracijų apipavidalinimą, gausite maketavimo užduočių.

KAM SKIRTA?

 • Mokantiems lietuvių ir anglų kalbą.
 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.

KADA? KAIP? KUR?

 • Galima atranka nuotoliniu būdu.

SUSIDOMĖJOTE?


Praktika Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Darbas su XIV–XVIII amžiaus  archeologijos radiniais

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija kviečia atlikti praktiką Lietuvos nacionaliniame muziejuje.

Praktikos metu bus dirbama su XIV–XVIII amžiaus  archeologijos radiniais.

KAM SKIRTA?

 • Turintiems archeologijos pagrindų.
 • Mokantiems lietuvių kalbą.
 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.

KADA? KAIP? KUR?

 • Galima atranka nuotoliniu būdu.

SUSIDOMĖJOTE?


Praktika Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Darbas su priešistoriniais archeologijos radiniais

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija kviečia atlikti praktiką Lietuvos nacionaliniame muziejuje.

Praktikos metu bus dirbama su priešistoriniais archeologijos radiniais.

KAM SKIRTA?

 • Turintiems archeologijos pagrindų.
 • Mokantiems lietuvių kalbą.
 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.

KADA? KAIP? KUR?

 • Galima atranka nuotoliniu būdu.

SUSIDOMĖJOTE?


 

Praktika Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija kviečia atlikti praktiką Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje.

Praktika įgyjant komunikacijos, reklamos specialistų ir vadybininkų patirties.

Praktika įgyjant žurnalistų muzikologų darbo patirties.

KAM SKIRTA?

 • Aukštųjų mokyklų vientisųjų studijų ir pirmosios pakopos (bakalauro) studijų studentams, baigusiems ne mažiau kaip antrąjį studijų kursą.
 • Mokantiems lietuvių ir anglų kalbas.
 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.

KADA? KAIP? KUR?

 • Praktika bet kuriuo metų laiku, pageidaujamas ne trumpesnis nei 3 mėn. laikotarpis. Galima ilgesnė praktikos trukmė – iki 1 metų.
 • Sudaroma galimybė atrankoje dalyvauti nuotoliniu būdu, atrankos laikas derinamas individualiai (ne vėliau nei mėnuo iki stažuotės ar praktikos pradžios).

SUSIDOMĖJOTE?


Praktika įgyjant koncertų skyriaus vadybininkų darbo patirties.

KAM SKIRTA?

 • Aukštųjų mokyklų vientisųjų studijų ir pirmosios pakopos (bakalauro) studijų studentams, baigusiems ne mažiau kaip antrąjį studijų kursą.
 • Mokantiems lietuvių ir anglų kalbas.
 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.

KADA? KAIP? KUR?

 • Stažuotė galima koncertinio sezono metu rugsėjo–birželio mėn.
 • Galima dalyvauti atrankoje nuotoliniu būdu.

SUSIDOMĖJOTE?


Praktika įgyjant lankytojų aptarnavimo skyriaus rūbininkų – kontrolierių darbo patirties.

KAM SKIRTA?

 • Aukštųjų mokyklų vientisųjų studijų ir pirmosios pakopos (bakalauro) studijų studentams, baigusiems ne mažiau kaip antrąjį studijų kursą.
 • Mokantiems lietuvių ir anglų kalbas.
 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.

KADA? KAIP? KUR?

 • Stažuotė galima koncertinio sezono metu rugsėjo–birželio mėn.
 • Sudaroma galimybė dalyvauti atrankoje nuotoliniu būdu.

SUSIDOMĖJOTE?


Praktika Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje saugomuose lietuvių išeivijos archyviniuose fonduose

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija kviečia atlikti praktiką Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje saugomuose lietuvių išeivijos archyviniuose fonduose. Praktikos metu bus vykdomas fondų tyrimas ir rezultatų sklaida.

KAM SKIRTA?

 • Gebantiems bendrauti anglų kalba.
 • Turintiems pagrindinių žinių apie lietuvių diasporos istoriją.
 • Turintiems motyvacijos pagilinti savo žinias apie bibliotekos archyvuose saugomą dokumentinę medžiagą apie lietuvių diasporą.
 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.
 • Pageidautinas, bet nebūtinas, lietuvių kalbos mokėjimas.

KADA? KAIP? KUR?

 • Stažuotės organizuojamos pagal individualų susitarimą.
 • Stažuotės trukmė – 1 mėn.
 • Paraiškos priimamos nuolat.

SUSIDOMĖJOTE?

Grįžti į srities pasirinkimą > Susisiekimo srityje


Praktika Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija kviečia atlikti praktiką pasirinktame administraciniame padalinyje.

Praktikos metu susipažinsite su ministerijos misija ir vizija, struktūra, veiklos tikslais ir uždaviniais, funkcijomis; pagilinsite žinias apie ministerijos veiklą, ministerijai pavestas valdymo sritis ir vaidmenį valstybės institucijų sistemoje; įgysite teorinių ir praktinių žinių ir įgūdžių, kurių reikia darbui valstybės tarnyboje.

KAM SKIRTA?

 • Asmenims iki 29 metų.
 • Aukštųjų mokyklų vientisųjų studijų ir pirmosios pakopos (bakalauro) studijų, užsienyje ar Lietuvoje studijuojantiems studentams baigusiems ne mažiau kaip antrąjį studijų kursą.
 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.
 • Mokantiems lietuvių kalbą.

KADA? KAIP? KUR?

 • Praktikos trukmė ne ilgesnė nei 2 mėn.

SUSIDOMĖJOTE?

 • Pageidaujantys atlikti praktiką iš anksto, ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki praktikos pradžios, turi pateikti motyvuotą prašymą el. paštu dalia.januleviciene@sumin.lt

Grįžti į srities pasirinkimą > Švietimo, mokslo ir sporto srityje


Praktika Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija kviečia atlikti praktiką Strateginių programų skyriuje.

Praktikos metu vykdomas strateginis planavimas ir veiklos analizavimas, atliekami švietimo, mokslo ir sporto modeliavimo, perspektyvinių krypčių paieškos, srities būklės analitiniai darbai, naudingi vykdomai politikai tobulinti, perspektyvioms priemonėms vykdyti.

KAM SKIRTA?

 • Turintiems aukštąjį išsilavinimą.
 • Privalumas turintiems šių gebėjimų: skaičiuoti ir analizuoti srities rodiklių dinamiką, tendencijas; rašyti lietuvių ir anglų kalbomis; pateikti informaciją patrauklia forma (pvz., infografika).
 • Norintiems lankstaus, savarankiško, kūrybiško darbo.

KADA? KAIP? KUR?

 • Praktikos trukmė 3-6 mėn.

SUSIDOMĖJOTE?

Grįžti į srities pasirinkimą > Teisingumo srityje


Praktika Marijampolės pataisos namuose

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija kviečia atlikti praktiką Marijampolės pataisos namuose. Galimi praktikos tipai:

 1. psichologo praktika;
 2. socialinio darbo praktika;
 3. praktika informacinių sistemų, techninių priemonių taikymo srityje.

KAM SKIRTA?

 • Turintiems vidurinį išsilavinimą.
 • Pilnamečiams asmenims.
 • Mokantiems lietuvių kalbą.

KADA? KAIP? KUR?

 • Galima praktikos trukmė iki 3 mėn.
 • Sudaroma galimybė atrankoje dalyvauti nuotoliniu būdu.

SUSIDOMĖJOTE?


Praktika Alytaus pataisos namuose

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija kviečia atlikti praktiką Alytaus pataisos namuose. Galimi praktikų tipai:

 1. psichologo praktika;
 2. socialinio darbo praktika;
 3. praktika informacinių sistemų, techninių priemonių taikymo srityje.

KAM SKIRTA?

 • Studijuojantiems pasirinktos praktikos (psichologija, socialinis darbas, IT) sritį.
 • Mokantiems lietuvių ar anglų kalbą.

KADA? KAIP? KUR?

 • Praktikos trukmė 1-4 mėn.

SUSIDOMĖJOTE?


Praktika Vilniaus pataisos namuose

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija kviečia atlikti praktiką Vilniaus pataisos namuose. Galimi praktikų tipai:

 1. psichologo praktika;
 2. socialinio darbo praktika;
 3. praktika informacinių sistemų, techninių priemonių taikymo srityje.

KAM SKIRTA?

 • Pilnamečiams asmenims.
 • Mokantiems lietuvių kalbą.

SUSIDOMĖJOTE?


Praktika arba stažuotė Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija kviečia atlikti praktiką Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje.

Praktiką galima atlikti šiose srityse:

 1. Valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos paslaugų administravimas.
 2. Valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose, kai gynėjas privalo dalyvauti bylos nagrinėjime, paslaugų administravimas.
 3. Valstybės užtikrinamos neteisminės mediacijos, privalomosios mediacijos ir teisminės mediacijos paslaugų administravimas.
 4. Centrinės institucijos funkcijų vykdymas dėl vyresnių nei 21 metų asmenų išlaikymo prievolių išieškojimo ES (privalomas anglų kalbos mokėjimas B1 lygiu).
 5. Teisinė pagalba kitoje ES valstybėje narėje pagal 2003 m. sausio 27 d. Europos Sąjungos direktyvą Nr. 2003/8/EB (privalomas anglų kalbos mokėjimas B1 lygiu).

KAM SKIRTA?

 • Studijuojantiems aukštojo mokslo įstaigoje (praktikai).
 • Įgijusiems ne žemesnį kaip aukštąjį socialinių mokslų teisės krypties išsilavinimą (stažuotei).

KADA? KAIP? KUR?

 • Trukmė pagal susitarimą.
 • Sudaroma galimybė dalyvauti atrankoje nuotoliniu būdu.
 • Po įvadinio mokymo galimybė atlikti praktiką ir stažuotę nuotoliniu būdu.
 • Įvadinis mokymas gali būti vykdomas skirtinguose Lietuvos miestuose pagal pasirinktą sritį.

SUSIDOMĖJOTE?


Praktika Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija kviečia atlikti praktiką Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje.

Praktiką galima atlikti šiose srityse:

 1. Vartotojų (verslininkų) švietimas vartotojų teisių apsaugos klausimais (pasiūlymų teikimas, priemonių rengimas ir pan.).
 2. Užsienio praktikos vartotojų teisių apsaugos klausimais rinkimas bei analizė. Privalomas anglų kalbos mokėjimas bei socialinių mokslų srities išsilavinimas (gali būti nebaigtas).

KAM SKIRTA?

 • Mokantiems lietuvių kalbą.

KADA? KAIP? KUR?

 • Praktikos trukmė 2–3 savaitės.

SUSIDOMĖJOTE?

Grįžti į srities pasirinkimą > Užimtumo srityje


Savanorystė Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kviečia savanoriauti Tarptautinio bendradarbiavimo skyriuje.

Savanorystės metu Užimtumo tarnyba sudaro galimybę diasporos jaunimui iš arčiau susipažinti su skyriaus veiklomis demografijos, migracijos ir integracijos kryptimis. Jaunimui suteikiama galimybė įgyti vertingos patirties prisidedant prie grįžtamosios migracijos veiklų organizavimo ir grįžtamosios migracijos skatinimui skirto projekto „Gal į Lietuvą“ koordinavimo.

KAM SKIRTA?

 • Lietuvos diasporos jaunimui nuo 18 iki 29 m.
 • Mokantiems lietuvių kalbą ne žemesniu nei A2 lygiu.

KADA? KAIP? KUR?

 • Savanorystės trukmė – ne mažiau nei 1 mėnuo, 40 val. per savaitę.
 • Paraiškos priimamos nuolat.

SUSIDOMĖJOTE?


Savanorystė Regioniniame karjeros centre ar Jaunimo darbo centre

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kviečia savanoriauti Regioniniuose karjeros centruose arba Jaunimo darbo centruose skirtinguose Lietuvos regionuose:

 • Alytaus regioniniame karjeros centre;
 • Anykščių jaunimo darbo centre;
 • Kauno regioniniame centre;
 • Kėdainių regioniniame centre;
 • Kelmės jaunimo darbo centre;
 • Klaipėdos regioniniame karjeros centre;
 • Marijampolės regioniniame karjeros centre;
 • Mažeikių regioniniame karjeros centre;
 • Panevėžio regioniniame karjeros centre;
 • Plungės jaunimo darbo centre;
 • Raseinių jaunimo darbo centre;
 • Šiaulių regioniniame karjeros centre;
 • Šilalės jaunimo darbo centre;
 • Tauragės regioniniame karjeros centre;
 • Telšių jaunimo darbo centre;
 • Vilniaus regioniniame karjeros centre;
 • Visagino jaunimo darbo centre;
 • Zarasų jaunimo darbo centre.

Savanorystės metu jaunimui sudaroma galimybė iš arčiau susipažinti su įstaigos veikla, teikiamomis paslaugomis, darbo su dokumentacija specifika. Jaunimui suteikiama galimybė įgyti žinių apie tai, kaip bendraujama su klientais, vertingos patirties padedant organizuoti renginius, prisidedant prie įvairių projektų įgyvendinimo. Suteikiama erdvė jauniems žmonėms  išbandyti save įvairiose veiklose, padėti atrasti ir suprasti savo stiprybes, padėti atrasti profesinį kelią ateityje.

KAM SKIRTA?

 • Lietuvos diasporos jaunimui nuo 18 iki 29 m.
 • Mokantiems lietuvių kalbą ne žemesniu nei A2 lygiu.

KADA? KAIP? KUR?

 • Savanorystės trukmė – ne mažiau nei 1 mėnuo, 40 val. per savaitę (atskirai derinama pagal pasirinktą regioną).
 • Paraiškos priimamos nuolat.

SUSIDOMĖJOTE?

Grįžti į srities pasirinkimą > Užsienio reikalų srityje


Praktika Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia atlikti praktiką ministerijos padaliniuose, diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose visame pasaulyje.

Praktikos tikslai – supažindinti jaunimą su Lietuvos Respublikos diplomatine ir valstybės tarnyba, formuoti objektyvų jaunimo požiūrį į ją, paskatinti siekti karjeros valstybės ar diplomatinėje tarnyboje, skatinti domėtis užsienio politika.

KAM SKIRTA?

 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir lietuvių kalbą mokantiems Europos Sąjungos ir NATO šalių piliečiams, kurių kandidatūrai neprieštarauja ministerijos Saugos kontrolės ir koordinavimo skyrius.
 • Aukštųjų mokyklų pagrindinių ar vientisųjų studijų studentams, baigusiems ne mažiau kaip antrąjį studijų kursą, magistrantūros ir doktorantūros studentams, taip pat aukštųjų mokyklų absolventams, baigusiems aukštąsias mokyklas ne anksčiau kaip prieš dvejus metus iki praktikos ministerijoje pradžios.

KADA? KAIP? KUR?

 • Praktikos trukmė turi būti ne trumpesnė nei keturios savaitės, bet ne ilgesnė nei šeši mėnesiai.
 • Užsienio reikalų ministerijos Saugos kontrolės ir koordinavimo skyrius atlieka pretendento atlikti praktiką kandidatūros patikrą, vertindamas pateiktą užpildytą klausimyną, skirtą asmenims, kurie pretenduoja atlikti praktiką ministerijoje arba diplomatinėse atstovybėse, ir pasirašytą Pasižadėjimą. Patikra trunka apie 4–5 savaites.

SUSIDOMĖJOTE?

Grįžti į srities pasirinkimą > Vidaus reikalų ministerija


Praktika Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija kviečia atlikti praktiką ministerijos padaliniuose.

KAM SKIRTA?

 • Mokantiems lietuvių kalbą.
 • Turintiems aukštąjį išsilavinimą arba studijuojantiems aukštojoje mokykloje.
 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.

KADA? KAIP? KUR?

 • Praktikos trukmė 1–2 mėn.
 • Sudaroma galimybė dalyvauti atrankoje nuotoliniu būdu.

SUSIDOMĖJOTE?


Praktika Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyboje

Jaunimas kviečiamas atlikti praktiką Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Daugiausia dėmesio Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba skiria nusikalstamų veikų, susijusių su pinigų plovimu, PVM grobstymu, Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų neteisėtu gavimu ir panaudojimu, atskleidimui, tyrimui ir prevencijai.

KAM SKIRTA?

 • Jaunuoliams, sulaukusiems 18 metų amžiaus.
 • Mokantiems anglų ir (arba) lietuvių kalbas.

KADA? KAIP? KUR?

 • Sudaroma galimybė dalyvauti atrankoje nuotoliniu būdu.
 • Praktikos trukmė derinama individualiai.

SUSIDOMĖJOTE?


Praktika Informatikos ir ryšių departamente

Jaunimas kviečiamas atlikti praktiką Informatikos ir ryšių departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Praktikos sritys:

 1. radijo ryšio inžinerija;
 2. telekomunikacijų inžinerija;
 3. informacinių sistemų analizė.

KAM SKIRTA?

 • Turintiems Lietuvos Respublikos pilietybę.
 • Turintiems aukštesnįjį ar aukštąjį telekomunikacijų, informacinių technologijų ar elektronikos inžinerijos pakraipos išsilavinimą.
 • Vyresniems nei 20 metų amžiaus.
 • Mokantiems lietuvių kalbą.

KADA? KAIP? KUR?

 • Praktikos trukmė 1–3 mėn.
 • Sudaroma galimybė atrankoje dalyvauti nuotoliniu būdu.

SUSIDOMĖJOTE?


Praktika Viešojo valdymo agentūroje

Jaunimas kviečiamas atlikti praktiką Viešojo valdymo agentūroje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Praktikos metu sudaroma galimybė susipažinti su valstybės tarnautojų atrankos procesu.

KAM SKIRTA?

 • Mokantiems lietuvių kalbą.
 • Studijuojantiems žmogiškųjų išteklių vadybą, viešąjį administravimą, psichologiją ar teisę.
 • Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybės pilietybę turintiems lietuvių kilmės asmenims.

KADA? KAIP? KUR?

 • Praktikos trukmė 4 savaitės.
 • Sudaroma galimybė dalyvauti atrankoje nuotoliniu būdu.

SUSIDOMĖJOTE?

Grįžti į srities pasirinkimą > Žemės ūkio srityje


Praktika Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija kviečia atlikti praktiką prisidedant prie tarptautinio bendradarbiavimo ir eksporto skatinimo.

Praktikos metu įgysite žinių ir patirties šiose srityse:

 • tarptautinis bendradarbiavimas su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse;
 • žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimas ir prekyba;
 • atstovavimas tarptautinėse organizacijose.

KAM SKIRTA?

 • Mokantiems lietuvių ir anglų kalbas.

SUSIDOMĖJOTE?


Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija kviečia atlikti praktiką prisidedant prie ES reikalų koordinavimo.

Praktikos metu susipažinsite ir prisidėsite prie veiklos, susijusios su nacionalinių pozicijų rengimo ir atstovavimo ES posėdžiuose koordinavimu.

KAM SKIRTA?

 • Turintiems aukštąjį išsilavinimą.
 • Mokantiems anglų kalbą C1 lygiu.

SUSIDOMĖJOTE?


Praktika Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija kviečia atlikti praktiką Valstybinėje maisto veterinarijos tarnyboje.

Praktikos metu susipažinsite su:

 • valstybine maisto ir veterinarinė kontrole;
 • ūkinių gyvūnų veislininkystės priežiūra ir kontrole;
 • gyvūnų sveikata ir gerove;
 • gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrole;
 • maisto saugos ir kokybės kontrole;
 • veterinarinių vaistų, veterinarinių priemonių, pašarų ir jų priedų gamybos, prekybos, naudojimo ir kitų reikalavimų laikymosi kontrole;
 • pasienio maisto ir veterinarinė kontrole;
 • informacinių sistemų administravimu;
 • konsultavimu.

KAM SKIRTA?

 • Mokantiems lietuvių kalbą.

KADA? KAIP? KUR?

 • Praktikos trukmė iki 6 mėn.

SUSIDOMĖJOTE?


Praktika Valstybinėje augalininkystės tarnyboje

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija kviečia atlikti praktiką regioniniuose (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Marijampolės, Vilniaus) Valstybinės augalininkystės tarnybos skyriuose. Praktikos metu sudaroma galimybė gilintis į augalų sveikatos priežiūrą, augalų veislių tyrimus.

KAM SKIRTA?

 • Pageidautina turintiems aukštąjį biologijos, ekologijos, žemės ūkio, miškininkystės krypties išsilavinimą.

KADA? KAIP? KUR?

 • Praktikos trukmė – 1 mėn.
 • Sudaroma galimybė dalyvauti atrankoje nuotoliniu būdu.

SUSIDOMĖJOTE?


Praktika Nacionalinėje žemės tarnyboje

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kviečia atlikti praktiką Nacionalinėje žemės tarnyboje.

Praktikos metu įgausite žemėtvarkos ir geodezijos darbo patirties.

Galimos šios veiklos sritys:

 • žemės tvarkymas;
 • žemės administravimas;
 • žemėtvarkos planavimas;
 • nekilnojamojo turto kadastras.

KAM SKIRTA?

 • Turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
 • Mokantiems lietuvių kalbą (žodžiu ir raštu).
 • Išmanantiems specialybės specifikaciją pagal pasirinktą praktikos (stažuotės) veiklos sritį.

SUSIDOMĖJOTE?

 • Daugiau informacijos galima rasti www.nzt.lt
 • Kilus klausimų, kviečiame susisiekti el. paštu nzt@nzt.lt, tel. +370 706 86666

Grįžti į srities pasirinkimą > Skaidrumo srityje


Praktika „Transparency International“ Lietuvos skyriuje

Transparency International“ yra nevyriausybinė viešosios politikos organizacija, kuri savo veikla siekia skaidresnės ir sąžiningesnės Lietuvos.

„Transparency International“ kviečia atlikti savanorišką praktiką Lietuvos skyriuje (TILS).

Prie komandos kviečiami prisijungti tie, kurie nori:

 • prisidėti prie inovatyvių antikorupcinių iniciatyvų įgyvendinimo;
 • geriau suvokti valstybėje vykstančius procesus ir priimamus sprendimus;
 • susipažinti ne tik su šios srities profesionalais, bet ir kitais bendraminčiais;
 • tapti TILS bendruomenės dalimi.

KAM SKIRTA?

 • Lietuvių ir (ar) anglų kalba kalbantiems bakalauro ar magistro studentams.

KADA? KAIP? KUR?

 • Teikti paraiškas kviečiama visus metus.
 • Atrankos atliekamos nuotoliniu ir tiesioginiu būdu.
 • Praktika atliekama mišriuoju būdu - tiek nuotoliu, tiek tiesiogiai.

SUSIDOMĖJOTE?


Savanorystė „Transparency International“ Skaidrumo mokykloje

„Transparency International“ Skaidrumo mokykla (angl. Transparency International School on Integrity - TISI) yra savaitės trukmės paskaitų, seminarų ir praktinių užsiėmimų ciklas, kurio metu analizuojama korupcija įvairiuose sektoriuose bei srityse, korupcijos priežastys ir pasekmės, skaidrumas ir kitos su korupcija susijusios temos.

Pagrindiniai mokyklos tikslai yra įvairių regionų studentams bei jauniesiems lyderiams suteikti galimybę mokytis iš žymių antikorupcijos srities ekspertų, suteikti dalyviams tarpusavio mokymosi ir sąžiningumo kūrimo platformą, kuri sietų tarptautines skaidrumo patirtis. Vasaros mokyklos dalyviai analizuoja korupcijos atsiradimo priežastis ir susipažįsta su praktiniais metodais, ieško būdų, kaip padėti visuomenei tapti skaidresnei ir atskaitingesnei.

Savanoriai turi galimybę ne tik prisidėti prie mokyklos organizavimo bei sklandaus įgyvendinimo, bet ir klausytis paskaitų, dalyvauti seminaruose.

KAM SKIRTA?

 • Lietuvių ir (ar) anglų kalba kalbantiems Lietuvos diasporos atstovams.

KADA? KAIP? KUR?

 • Sudaromos galimybės savanoriauti:
  • TISI savaitės metu;
  • birželio ir liepos mėn. prisidedant ne tik prie TISI savaitės veiklų, bet ir prie TISI bendro organizavimo.
 • Teikti paraiškas kandidatai gali visus metus.
 • Atrankos atliekamos nuotoliniu ir tiesioginiu būdu.
 • Vasaros mokykla 2023 m. numatyta liepos mėnesį.

SUSIDOMĖJOTE?

Grįžti į srities pasirinkimą >