*alt_site_homepage_image*
lt

Naujienos

RSS

Baltijos šalių užsienio reikalų ministrai kreipėsi į G7 šalis: Rusijos turtas turi būti panaudotas atstatyti Ukrainą

Šiandien Lietuvos užsienio reikalų ministras bendru laišku su Estijos ir Latvijos užsienio reikalų ministrais kreipėsi į G7 šalis, ragindami panaudoti visą Rusijos valstybės turtą Rusijos agresijos Ukrainoje padarytai žalai kompensuoti.

Laiške Baltijos valstybių ministrai palankiai įvertina Europos Sąjungoje ir G7 jau atliktą darbą nagrinėjant galimybes panaudoti imobilizuotą Rusijos valstybės turtą tiek Ukrainai remti, tiek ir jos atstatymui ir kviečia G7 toliau, glaudžiai bendradarbiaujant su Europos Sąjunga, tarptautiniais partneriais ir sąjungininkais ieškoti teisinių sprendimų, kaip panaudoti visą Rusijos valstybės turtą Ukrainoje padarytai žalai kompensuoti.

„Rusijos agresija prieš Ukrainą yra brutalus ir akivaizdus Jungtinių Tautų Chartijos ir tarptautinės tvarkos grindžiamos teisės viršenybe ir tarptautine teise pažeidimas. Tai ne tik karas prieš Ukrainą. Jei agresorius liks nenubaustas ir agresoriui nereikės atlyginti padarytos žalos, tokiu būdu bus pasiųsta klaidinant žinia, kad agresija lieka nenubausta“, – laiške teigia Baltijos valstybių ministrai.

Trys ministrai pabrėžia  bendrą ryžtą kelti kaštus už agresiją, padėti Ukrainai laimėti karą ir atstatyti šalį. Pasak ministrų, „Parama Ukrainai – tai investicija į tarptautinę taiką ir saugumą. Palaikome Rusijos valstybės turto panaudojimą užtikrinant, kad Rusija kompensuos Ukrainai sukeltą žalą“.

Pasaulio banko duomenimis, Ukrainos atstatymui ir rekonstrukcijai per ateinantį dešimtmetį reikės mažiausiai 486 mlrd. dolerių, o visa rekonstrukcija gali siekti iki 1 trln. dolerių.

Baltijos šalių užsienio reikalų ministrų bendras laiškas G7 šalims