*alt_site_homepage_image*
lt

Užsienio reikalų ministerija 2024 m. rems 50 Lietuvos diasporos organizacijų projektų

Užsienio reikalų ministerija 2024 m. rems 50 Lietuvos diasporos organizacijų projektų

Užsienio reikalų ministerija 2024 m. rems 50 Lietuvos diasporos organizacijų projektų

Užsienio reikalų ministerijos Lietuvos diasporos organizacijų projektų atrankos komisijos sprendimu paskirstyta parama diasporos organizacijų ir įstaigų 2024 metų veiklos projektams.

Lietuvos diasporos organizacijų projektų atrankos konkursas vykdomas įgyvendinant Lietuvos diasporos politikos strateginėse gairėse „Globali Lietuva“ 2022 ‒ 2030 m. numatytus tikslus, kuriais siekiama stiprinti Lietuvos diasporos pilietinį aktyvumą ir įsitraukimą į gerovės ir saugumo Lietuvoje kūrimą, skatinti grįžimą į Lietuvą, puoselėti tautiškumą ir bendruomeniškumą, išlaikyti lietuvišką tapatybę, stiprinti organizacinius gebėjimus.

Komisiją sudaro Užsienio reikalų ministerijos, Kultūros ministerijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Vyriausybės kanceliarijos atstovai. Komisija svarstė 68 projektų paraiškas. Nutarta visiškai arba iš dalies finansuoti 50 projektų 18 pasaulio šalių.

Lietuvos diasporos organizacijų projektai, kuriems skirtas finansavimas 2024.