*alt_site_homepage_image*
lt

Naujienos

RSS

Užsienio reikalų ministerijoje diskutuota, kaip pagerinti lyčių balansą ir lygias galimybes

Užbaigiant gegužės, kaip įvairovės mėnesio, renginių ciklą, Užsienio reikalų ministerijoje vyko panelio diskusija, kurioje su verslo ir nevyriausybinio sektoriaus atstovais aptartos gerosios praktikos ir visuomeninės iniciatyvos skatinant įvairovę organizacijose, šalinant kliūtis moterų ir vyrų galimybėms siekti karjeros, mažinant lyčių stereotipus organizacijose.

Renginio dalyvius pasveikinusi ministerijos kanclerė Inga Černiuk akcentavo, kad lyčių balanso, įvairovės klausimai spręstini ne tik institucinėmis priemonėmis, bet pirmiausia minkštosiomis priemonėmis ugdyme, kultūroje, šeimos modelyje. „Darbo aplinkoje efektyviau veiktų ne kvotų sistema, o geresnės sąlygos, praktiniai sprendimai, leidžiantys  derinti darbą ir šeimos įsipareigojimus“, – sakė I. Černiuk.

Renginyje sociologė dr. Jolanta Reingardė, EIGE tyrimų ir statistikos komandos vadovė,  pristatė Lietuvos rodiklius lyčių lygybės srityje, palygino pirmaujančių ES šalių ekonominio augimo ir gerovės tiesiogines sąsajas su aukštais rodikliais lyčių balanso srityje tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje. Pasak J. Reingardės, lyčių lygybė yra svarbi BVP augimo prielaida, ji skatina socialinę įtrauktį ir netoleruoja smurto, o vyrai ir moterys laimingesni visuomenėse, kuriose daugiau lyčių lygybės.

Agneta Skardžiuvienė, asociacijos „Lyderė“ vadovė,  aptarė, kaip verslo moterys lyderės prisideda prie visuomenės be lyčių stereotipų kūrimo ir kaip siekia vizijos, kad Lietuva taptų pirmąja ES pagal lyčių lygybę. Donatas Paulauskas, Ignitis grupės žmonių gerovės, įvairovės ir įtraukties vadovas, pristatė socialinius eksperimentus, kuriuos atlieka Ignitis grupė siekdama lyčių balanso ir didesnio moterų karjeros augimo grupės įmonėse. Alina Spiridonova, Moody‘s komercinių produktų valdymo vyresnioji specialistė, Įtraukties Komiteto bendrapirmininkė pristatė Moodys indėlį dirbant su LGBT+ bendruomene – kuo šis įvairovės aspektas aktualus darbuotojams ir kaip atviros ir tolerantiškos kultūros puoselėjimas pagerina darbuotojų įsitraukimą, bendrystę.

Diskusiją moderavo  Rugilė Trumpytė, Lietuvos Įvairovės Chartijos vadovė, ji kėlė klausimus, kaip darbdavys gali padėti siekti darbuotojams geresnio darbo ir šeimos balanso, ar reikalingos moterų ir vyrų kvotos siekiant lyčių balanso. 

Pagal lyčių lygybės indeksą Lietuva užima 17 vietą tarp ES šalių.