*alt_site_homepage_image*
lt

Naujienos

RSS

Rusijos atstovas iškviestas pateikti paaiškinimą dėl žiniasklaidos pranešimų apie planuojamus Rusijos teisės aktų pakeitimus, susijusius su jūros siena

Gegužės 22 dieną į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją iškviesto Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje atstovo pareikalauta pateikti išsamų atsakymą dėl žiniasklaidos pranešimų apie planuojamus Rusijos teisės aktų pakeitimus, susijusius su jūros siena.

Remiantis žiniasklaidos pranešimais ir Rusijos Federacijos valstybiniu teisės aktų portalu www.regulation.gov.ru, Rusijos Federacija planuoja keisti geografinių koordinačių taškus, nustatančius kranto bazinę liniją. Susitikimo metu Rusijos atstovo paprašyta pateikti paaiškinimą dėl šios viešosios informacijos.

Užsienio reikalų ministerija priminė ir pabrėžė, kad Rusijos Federacija laikytųsi savo tarptautinių įsipareigojimų, kylančių iš tarptautinės teisės, ir savo veiksmus derintų su Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos, kurios šalis yra ir Rusijos Federacija, nuostatomis.

Užsienio reikalų ministerija taip pat priminė visuotinai pripažintus tarptautinės teisės principus ir normas, taip pat tarptautinius ir dvišalius susitarimus dėl sienų neliečiamumo – 1991 m.  sutartį dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų, 1997 m. sutartį dėl valstybės sienos, 1997 m. sutartį dėl išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo atribojimo Baltijos jūroje, 2005 m. susitarimą dėl išskirtinių ekonominių zonų ir kontinentinio šelfo ribų sankirtos Baltijos jūroje, ir paragino Rusiją gerbti šiuos bei kitus susitarimus ir jų laikytis.