*alt_site_homepage_image*
lt

Naujienos

RSS

Nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo komisijos pirmininkas viceministras S. Šatūnas: Rusijos karas Ukrainoje privertė mus sukurti naują paramos Ukrainai ekosistemą

Birželio 20 dieną įvyko Nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo komisijos posėdis, kuriame daugiausia dėmesio skirta Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ekosistemos stiprinimui, verslo įtraukimo į vystomąjį bendradarbiavimą klausimams, svarbiausių 2023 metų rezultatų ir oficialios paramos vystymuisi duomenų aptarimui. Komisijos nariams taip pat buvo pristatyti Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo finansuojami projektai Ukrainoje ir kitose šalyse partnerėse.

Kalbėdamas apie pagrindinius praėjusių metų veiklos akcentus, užsienio reikalų viceministras ir komisijos pirmininkas Simonas Šatūnas pažymėjo, jog sėkminga Lietuvos patirtis atstatant sugriautas švietimo įstaigas Ukrainoje, statant slėptuves nuo raketų antpuolių, kuriant karo veteranų reabilitacijos programas ir centrus, sudaro galimybes į šiuos projektus pritraukti naujų donorų, tarptautinių lėšų, įtraukti Lietuvos privatų sektorių ir tokiu būdu didinti projektų apimtį bei poveikį.

„Karas Ukrainoje pastaraisiais metais lėmė pokyčius ir vystomojo bendradarbiavimo politikoje bei įgyvendinamuose projektuose. Atitinkamai ženkliai išaugo ir mūsų paramos srautai, naujų partnerių įsitraukimas. Didėjant paramos apimtims, svarbu dar labiau koordinuoti mūsų veiksmus. Be to, vien viešojo sektoriaus pastangų nepakanka, tad turime ieškoti būdų mobilizuoti kitus finansavimo šaltinius – nauji partneriai gali atnešti papildomų resursų ir tokiu būdu užtikrinti, jog mūsų veiklos rezultatai pasieks kuo daugiau žmonių“, – teigė viceministras.

Nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo komisijos nariams buvo pristatytas 2023 m. rugsėjo mėnesį startavusio Užsienio reikalų ministerijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) bei Europos Komisijos Struktūrinių reformų rėmimo generalinio direktorato (DG REFORM) projekto „Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ekosistemos stiprinimas: suderinamumas, partnerystės, poveikis” įgyvendinimo metu rengiamas veiksmų planas.

Diskusijų apie veiksmų planą metu viceministras S. Šatūnas akcentavo poreikį stiprinti vystomojo bendradarbiavimo sistemą:

„Turime tobulinti vystomojo bendradarbiavimo sistemą, kad galėtume atliepti kylančius naujus iššūkius. Kartu su EBPO ekspertais įgyvendinamas projektas suteikia papildomą impulsą kritiškai įvertinti, kas veikia, o kas ne, identifikuoti tobulintinas vystomojo bendradarbiavimo sritis ir imtis atitinkamų veiksmų“, – pažymėjo S. Šatūnas.

Komisijos nariams buvo pristatytas Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo departamento ir programos „Kurk Lietuvai“ įgyvendinamas projektas, skirtas privataus sektoriaus įtraukimui į vystomąjį bendradarbiavimą žaliųjų inovacijų srityje.  Projekto metu siekiama įvertinti žaliųjų verslo sprendimų potencialą Lietuvos verslo plėtrai į naujas rinkas besivystančiose šalyse partnerėse. Taip pat, posėdžio metu ilgamete patirtimi remiant verslo dalyvavimą tarptautiniuose projektuose pasidalino VšĮ Lietuvos inovacijų centro atstovas.

Nacionalinė vystomojo bendradarbiavimo komisija sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymu. Ją sudaro Lietuvos valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir asocijuotų verslo struktūrų atstovai. Komisijos tikslas – koordinuoti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos formavimą ir įgyvendinimą.