*alt_site_homepage_image*
lt

Naujienos

RSS

G. Landsbergis Strasbūre: Kremliaus režimui mūsų pasmerkimai ir grasinimai nedaro jokio poveikio, privalome aktyviai veikti, nekaustomi baimės

Šiandien, birželio 25 dieną, Strasbūre Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis, pirmininkaujantis Europos Tarybos Ministrų Komitetui, pasisakė šios organizacijos Parlamentinės Asamblėjos sesijoje ir atsakė į Asamblėjos narių klausimus.

„Lietuvos pirmininkavimas sutampa su Europos Tarybos 75-osiomis metinėmis. Ši organizacija suvaidino svarbų vaidmenį Lietuvai kylant iš sovietinės okupacijos griuvėsių ir transformuojantis  į stiprią demokratiją, grindžiamą teisinės valstybės principais ir pagarba žmogaus orumui“, – sakė G. Landsbergis.

Pirmininkavimo Ministrų Komitetui metu Lietuva siekia sustiprinti organizacijos veiksmus sprendžiant  paramos Ukrainai,  taip pat Rusijos bei jos bendrininkų atsakomybės užtikrinimo bei pagalbos Baltarusijos demokratinėms  jėgoms klausimus.

Kreipdamasis į Parlamentinę Asamblėją, Lietuvos diplomatijos vadovas pažymėjo: „Kremliaus režimui mūsų pasmerkimai ir grasinimai nedaro jokio poveikio. Vienintelis teisingas atsakas – realūs veiksmai, todėl privalome aktyviai veikti, nekaustomi baimės“.

Ministras atkreipė Europos Tarybos Ministrų Komiteto ir Parlamentinės Asamblėjos dėmesį, kad  Rusija privalo atlyginti visą Ukrainai padarytą žalą.

„Kaip pirmininkaujanti valstybė narė skatinsime veiksmus, kuriais bus siekiama sukurti visapusišką kompensavimo mechanizmą, kartu sutelkdami dėmesį į žalos registro narių skaičiaus išplėtimą“, – sakė G. Landsbergis.

Ministras taip pat priminė būtinybę siekti Rusijos ir jos bendrininkės Baltarusijos politinės ir karinės vadovybės atsakomybės už agresiją prieš Ukrainą.

„Specialusis tarptautinis tribunolas, galintis realiai nubausti tuos, kurie suplanavo ir inicijavo agresiją,  turėtų pradėti veikti kuo greičiau. Europos Tarybos indėlis gali paspartinti procesą ir kartu užtikrinti būsimo tribunolo efektyvumą“, – akcentavo Lietuvos diplomatijos vadovas.

Ministras dar kartą paragino visas Europos Tarybos nares dar aktyviau veikti, kad Ukrainos vaikai, kurie patiria karo žiaurumus, yra priversti mokytis metro stotyse ir požeminiuose bunkeriuose, ir ypač tie, kurie buvo priverstinai deportuoti ir neteisėtai įvaikinti, būtų apsaugoti ir kuo greičiau grąžinti atgal į Ukrainą.

Strasbūre G. Landsbergis taip pat susitiko su Europos Tarybos Generaline sekretore Marija Pejčinovič-Burič, su kuria aptarė Lietuvos pirmininkavimo aktualijas, pažangą stiprinant paramą Ukrainai, Rusijos atsakomybės dėl agresijos prieš Ukrainą užtikrinimą.

„Nepaprastai svarbu, kad šiais neramiais laikais Europos Taryba demonstruoja aukštą moralinį standartą. Esame bendraminčiai ne tik siekdami Rusijos atsakomybės už agresiją, pagrobtų Ukrainos vaikų sugrąžinimo, bet ir  spręsdami visai tarptautinei bendruomenei aktualius sąžiningų rinkimų, pagarbos žmogaus teisių ir laisvių principams ir kitus klausimus“, – susitikime su Europos Tarybos Generaline sekretore sakė G. Landsbergis.

Lietuvos diplomatijos vadovas taip pat susitiko su Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos prezidentu  Theodoru Rousopoulu ir aptarė tarptautinės bendruomenės svarbą užtikrinant pagarbą taisyklėmis grįstai pasaulio tvarkai.

Lietuva pirmininkavimą Europos Tarybos Ministrų Komitetui perėmė šių metų gegužės 17 dieną. Europos Tarybai priklauso 46 šalys. Tai viena iš nedaugelio tarptautinių organizacijų, kuri, Rusijai pradėjus plataus masto karinę invaziją į Ukrainą, pašalino agresorę iš organizacijos.

Visas ministro G. Landsbergio pasisakymas Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje sesijoje

Ministro pasisakymo vaizdo įrašas

Europos Tarybos nuotraukos (daugiau)