*alt_site_homepage_image*
lt

Naujienos

RSS

G. Landsbergis: Rusija privalo atsakyti už agresiją prieš Ukrainą ir atlyginti padarytą žalą

Birželio 18 dieną Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis, šiuo metu pirmininkaujantis Europos Tarybos Ministrų Komitetui (ET MK), susitiko su į Lietuvą atvykusia Europos Tarybos generaline sekretore Marija Pejčinović Burić.

Susitikime aptartos Lietuvos pirmininkavimo aktualijos, pažanga stiprinant paramą Ukrainai, Rusijos atsakomybės dėl agresijos prieš Ukrainą užtikrinimas. Lietuvos užsienio reikalų ministras ragino Europos Tarybą imtis aktyvesnio vaidmens parengiant Specialiojo tarptautinio tribunolo Statuto projektą, kuris atitiktų Ukrainos lūkesčius ir leistų patraukti atsakomybėn aukščiausią politinę ir karinę Rusijos bei Baltarusijos vadovybę.

„Vertiname sklandžią Žalos registro veiklos pradžią, kartu su bendramintėmis valstybėmis siekiame, kad prie registro prisijungtų daugiau narių.  Svarbu, kad prasideda diskusija dėl skundų komisijos steigimo modalumų, tai yra, judame link antrojo kompensacijų mechanizmo etapo. Taigi, mažais žingsniais artėjame prie siekiamybės, kad Rusijai nepavyktų išsisukti nei nuo atsakomybės už agresiją prieš Ukrainą, nei nuo žalos atlyginimo“, – pabrėžė ministras G. Landsbergis.

Pokalbyje su Europos Tarybos generaline sekretore ministras taip pat siūlė toliau stiprinti tarptautines pastangas siekiant Rusijos pagrobtų Ukrainos vaikų grąžinimo. Jis paragino Europos Tarybą tapti Tarptautinės Ukrainos vaikų grąžinimo koalicijos nare, kad Organizacija dar aktyviau įsitrauktų į pastangas sugrąžinti Rusijos pagrobtus Ukrainos vaikus.

Europos Tarybos generalinė sekretorė Marija Pejčinović Burić Lietuvoje lankosi Lietuvos užsienio reikalų ministro kvietimu. Ji dalyvauja Tarptautinėje kovos su korupcija konferencijoje bei Europos dialoge dėl interneto valdymo (EuroDIG). Generalinė sekretorė Lietuvos delegacijos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje kvietimu taip pat pasisakė Europos Tarybos 75-mečiui ir Lietuvos narystės Europos Taryboje 30-mečiui paminėti skirtame iškilmingame Seimo posėdyje.