*alt_site_homepage_image*
lt

Naujienos

RSS

G. Landsbergis įteikė diplomatijos žvaigždes ES diplomatams: „Šiandien kaip niekad svarbu kalbėti bendra – geopolitikos – kalba“

Briuselyje Lietuvos diplomatijos vadovas įteikė garbės ženklus „Lietuvos Diplomatijos žvaigždė“ Europos Sąjungos išorinių veiksmų tarnybos (EIVT)  Generalinio sekretoriaus kabineto vadovui Mario Massimo Santoro ir Civilinio planavimo ir vykdymo pajėgumų (CPCC)  vykdančiajam direktoriui Stefano Tomat.

„Šiandien, kaip niekad svarbu kalbėti bendra geopolitikos kalba. Esu dėkingas jums ir jūsų kolegoms EIVT, kad gebame susitelkti bendram pagalbos Ukrainaitikslui bei kitiems sprendimams, kurių iš geopolitinės Europos tikisi mūsų piliečiai ir pasaulis“, įteikdamas apdovanojimus sakė G. Landsbergis.

Mario Massimo Santoro  asmeninėmis pastangomis prisidėjo prie to, kad pagalbos Ukrainai klausimas ir toliau lieka prioritetiniu ES Užsienio reikalų tarybos darbotvarkėje, o ES savo sprendimais ir griežtomis sankcijomis stiprintų atsaką į Rusijos agresiją prieš Ukrainą.

Nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios, Stefano Tomat asmeniškai prisidėjo prie siekio užtikrinti sėkmingą  ES patariamosios misijos (EUAM) Ukrainoje darbą. Nuo 2023 metų EUAM pradėjo teikti paramą Ukrainos institucijoms užtikrinant stabilumą ir saugumą išlaisvintose teritorijose, o taip pat stiprinant dėmesį kitoms Rytų partnerystės šalims.

Ministras G. Landsbergis vizito Briuselyje metu taip pat susitiko su Europos Sąjungos diplomatinės akademijos dalyviais ir Europos kolegijos rektore Federica Mogherini. Susitikimo metu Lietuvos diplomatijos vadovas pasidalino apie aktualiausius Lietuvai ES darbotvarkės  klausimus, ES bendradarbiavimą saugumo ir gynybos srityje, ES plėtros klausimus, vertybėmis grįstą Lietuvos užsienio politiką ir Lietuvos pokyčius per 20 metų narystės ES.

Šiuo metu 5 mėn. trunkančioje EUDA programoje dalyvauja 29 dalyviai iš ES institucijų bei 24 ES valstybių narių, įskaitant ir vieną diplomatę iš Lietuvos.