*alt_site_homepage_image*
lt

Artimiausia lituanistinė mokykla

Artimiausia lituanistinė mokykla

Šiuo metu pasaulyje veikia daugiau kaip 240 lituanistinio švietimo mokyklų, kuriose mokosi apie 11 000 vaikų.

Lituanistinio švietimo mokyklų užsienyje tikslai – puoselėti lietuvių kalbą, saugoti tautinę tapatybę, pažindinti su Lietuvos valstybės istorija, kultūra, paveldu ir sudaryti sąlygas saviraiškai lietuvių kalba.

Neformaliojo švietimo mokyklas steigia lietuvybės puoselėtojai, mokinių tėvai, entuziastai, kurie atlieka didžiulį darbą – suranda tinkamas patalpas, mokytojų, užtikrina sklandžią mokyklos veiklą.

Lituanistinio ugdymo plėtra ir galimybių diasporos vaikams mokytis lietuvių kalbos teikimas yra vienas iš Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės diasporos politikos prioritetų. Vienas iš esminių pokyčių – nuo 2023 m. sausio 1 d. įtvirtintas nuolatinės finansinės paramos lituanistinėms mokykloms skyrimas iš valstybės biudžeto. Skiriamos lėšos gali būti naudojamos lituanistinių mokyklų patalpų nuomai ir išlaikymui, mokytojų atlyginimams, ugdymo priemonėms įsigyti, banko mokesčiams padengti. Dėl finansavimo gali kreiptis Švietimo ir mokslo institucijų registre registruotos lituanistinio švietimo įstaigos, o skiriamų lėšų dydis priklauso nuo mokinių skaičiaus ir vykdomos lituanistinio švietimo programos apimties. Veiksmai ir terminai, kuriuos turi atlikti ir atitikti užsienyje veikianti lituanistinė mokykla, siekdama gauti tiesioginį finansavimą, yra nustatyti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų lituanistinio švietimo įstaigoms užsienyje lituanistinio švietimo programoms vykdyti, apskaičiavimo, skyrimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2022 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 972. Išlieka ir projektinis finansavimas, – lituanistinės mokyklos ir toliau gali teikti paraiškas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai neformaliojo lituanistinio švietimo projektams finansuoti.

Pagrindinis vaidmuo lituanistinio švietimo stiprinimo srityje tenka Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Užsienio reikalų ministerija aktyviai prisideda didinant lituanistinio švietimo užsienyje žinomumą ir populiarumą: vykdo ilgalaikę informacinę lituanistinio švietimo užsienyje viešinimo kampaniją, į šią veiklą įtraukia ir Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes bei konsulines įstaigas užsienyje.

Duomenų apie artimiausią lituanistinę mokyklą rasite Lituanistinio švietimo įstaigų registre.