*alt_site_homepage_image*
en

WIPO conventions

WIPO conventions

 1. Konvencija, kuria įsteigiama Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacija
  Convention Establishing the World Intellectual Property Organization
  Stokholmas 1967.07.14, pakeista 1979.09.28
  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. sausio 23 d. potvarkis Nr. 61p dėl prisijungimo.
  Lietuvos Respublikai įsigaliojo 1992.04.30
  Skelbta TAR, 2016-01-21, i. k. 2016-01334.

 2. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo, 1883
  Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1883
  Įsigaliojo 1994.05.22
  ("VŽ" - 1996 Nr.75)
 3. Patentinės kooperacijos sutartis (PCT), Vašingtonas 1970
  Patent Cooperation Treaty, Washington 1970
  Įsigaliojo 1994.07.05
  ("VŽ" - 1996 Nr.75)
 4. Konvencija dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos, Bernas 1886
  Berne Convention for the protection of literary and artistic works, 1886
  Įsigaliojo 1994.12.14 d.
  ("VŽ" - 1995 Nr.40)
 5. Nicos sutartis dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos (1957)
  Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (1957)
  Įsigaliojo 1997.02.22
  ("VŽ" - 1997 Nr.14)
 6. Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolas, 1989.06.27
  Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the international registration of Marks, 1989
  Įsigaliojo 1997.11.15
  ("VŽ" - 1997 Nr.50)
 7. Budapešto sutartis dėl tarptautinio mikroorganizmų deponavimo pripažinimo patentavimo procedūros reikmėms, 1977
  Budapest Treaty on the international recognition of the deposit of microorganisms for the purposes of patent procedure, 1977
  Įsigaliojo 1998.05.09
  ("VŽ" - 1997 Nr.109)
 8. Sutartis dėl prekių ženklų įstatymų, 1994
  Trademark Law Treaty,1994
  Įsigaliojo 1998.04.27
  ("VŽ" - 1997 Nr.109)
 9. Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos atlikimų ir fonogramų sutartis, sudaryta 1996 m. gruodžio 20 d. Ženevoje
  World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty
  Įsigaliojo 2002.05.20
  ("VŽ" - 2000 Nr.95)
 10. Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos autorių teisių sutartis, sudaryta 1996 m. gruodžio 20 d. Ženevoje
  World Intellectual Property Organization Copyright Treaty
  Įsigaliojo 2002.03.06
  ("V.Ž." - 2001 Nr.32)
 11. Hagos susitarimas dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos akto
  Ženeva Act of the Hague Agreement concerning the international registration of industrial designs
  Ženeva, 1999-07-02.
  Ratifikuota 2008-01-18 įstatymu Nr. X-1431(su pareiškimu dėl 17 str. 3 d. c punkto).
  Įsigalioja 2008-09-26.
  Skelbta Ofic.leidinyje L 386, 29/12/2006 p.0028-0043.
 12. Singapūro sutartis dėl prekių ženklų įstatymų
  Singapore Treaty on the Law of Trademarks
  Singapūras, 2006-03-28.
  Įsigalioja 2013-08-14.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2012 m. lapkričio 8 d. įstatymu Nr. XI-2403.
  Skelbta „Valstybės žiniose“- 2013 m. Nr. 58-2927.
 13. Nairobio sutartis dėl olimpinio simbolio apsaugos
  Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol
  Nairobis, 1981-09-26.
  Lietuvos Respublikai įsigalioja 2021-03-09.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2020 m. gruodžio 15 d. įstatymu Nr. XIV-76.