*alt_site_homepage_image*
en

European Community

European Community

 1. Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijų Komisijos, atstovaujančios Europos Bendrijai, daugiametė finansavo sutartis dėl specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos programos (SAPARD)
  Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development in the Republic of Lithuania Multiannual Financing Agreement between The Commission of the European Communities on behalf of the European Community and the Republic of Lithuania
  Briuselis, 2001.03.05
  Įsigaliojo 2001.08.29
  "V.Ž." - 2001 Nr.74
 2. Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijos susitarimo memorandumas dėl Lietuvos dalyvavimo Bendrijos programoje “Muitinė 2007"
  Memorandum of Understanding between the European Community and the Republic of Lithuania on Lithuania’s participation in Community programme Customs 2007
  Briuselis, 2003.04.15 Vilnius, 2003.05.12
  Įsigaliojo 2003.05.12
  "V.Ž." - 2003 Nr.54 5.
 3. Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos susitarimo memorandumas dėl Lietuvos dalyvavimo Daugiametėje Bendrijos programoje Europos skaitmeniniam turiniui kurti ir naudoti globaliuose tinkluose bei lingvistinei įvairovei informacinėje visuomenėje skatinti (elektroninis turinys)
  Memorandum of Understanding between the European Community and the Republic of Lithuania on Lithuania’s participation in the Multiannual Community programme to stimulate the development and use of European digital content on the global networks and to promote linguistic diversity in the Information Society (eContent)
  Briuselis, 2003.05.16 (Vilnius, 2003.02.)
  Įsigaliojo 2003.05.16
  "V.Ž." - 2003 Nr. 74 6.
 4. Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos susitarimo memorandumas dėl Lietuvos dalyvavimo Bendrijos elektroninio keitimosi duomenimis tarp administracijų programoje (IDA)
  Memorandum of Understanding between the European Community and the Republic of Lithuania on Lithuania’s Participation in the Community Programme in the field of Electronic Interchange of Data between Administrations (IDA)
  Briuselis, 2003 11 20
  Įsigaliojo 2003 01 01
 5. Europos Bendrijų Komisijos, atstovaujančios Europos Bendrijai, ir Lietuvos Respublikos metinė finansavimo sutartis 2003 metams dėl Specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos programos (SAPARD) Lietuvos Respublikoje
  Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development in the Republic of Lithuania Annual Financing Agreement 2003 between The Commission of the European Communities on behalf of the European Community and the Republic of Lithuania
  Briuselis, Vilnius 2003.09.26
  Įsigaliojo 2004.01.05
  Skelbta „V.Ž.“ – 2004 m. Nr. 30
 6. Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės supratimo memorandumas dėl pereinamojo laikotarpio priemonės įgyvendinimo
  Memorandum of Understanding between the European Commission and the Government of the Republic of Lithuania on the Implementation of Transition Facility
  Vilnius 2004.11.03, Briuselis 2004.11.12
  Įsigaliojo 2004.11.12
  Vyriausybės 2004.10.28 nutarimu Nr. 1349 suteikti įgaliojimai A. Butkevičiui ir E. Žilevičiui
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 188
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos Bendrijų Komisijos susitarimas dėl Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Commission of the European Communities on the implementation of the Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities in the Republic of Lithuania
  2004.08.30, 2004.09.28
  Vyriausybės 2004.08.19 nutarimas Nr. 1030 dėl įgaliojimų suteikimo
  Įsigaliojo ir taikomas nuo 2004.05.01
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 188