*alt_site_homepage_image*
en

NATO

NATO

 1. Tolesnis papildomas protokolas prie NATO valstybių ir „Partnerystė taikos labui“ programoje dalyvaujančių kitų valstybių susitarimo dėl jų karinių pajėgų statuso
  Further Additional Protocol to the Agreement among the State Parties to the North Atlantic Treaty and Other States participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces
  Briuselis, 1997-12-19.
  Įsigaliojo 2001-12-06.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2000 m. balandžio 13 d. įstatymu Nr. VIII-1622.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2000 m. Nr. 48-1372.
 2. Šiaurės Atlanto sutartis
  North Atlantic Treaty
  Vašingtonas, 1949-04-04.
  Įsigaliojo 2004-03-29.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2004 m. kovo 10 d. įstatymu Nr. IX-2054.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 40-1299.
 3. Šiaurės Atlanto Sutarties Šalių susitarimas dėl jų karinių pajėgų statuso
  Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty Regarding the Status of their Forces
  Londonas, 1951-06-19.
  Įsigaliojo 2004-08-20.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2004 m. gegužės 6 d. įstatymu Nr. IX-2225.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 112-4173.
 4. Protokolas dėl tarptautinių karinių vadaviečių, įsteigtų įgyvendinant Šiaurės Atlanto sutartį, statuso
  Protocol on the Status of International Military Headquarters Set up Pursuant to the North Atlantic Treaty
  Paryžius, 1952-08-28.
  Įsigaliojo 2004-08-20
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2004 m. gegužės 6 d. įstatymu Nr. IX-2225
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 112-4173.
 5. Susitarimas dėl trečiųjų valstybių atstovybių ir atstovų Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijoje statuso (Briuselio susitarimas)
  Agreement on the Status of Missions and Representatives of Third States to the North Atlantic Treaty Organization
  Briuselis, 1994-09-14.
  Įsigaliojo 2004-12-13.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2004 m. spalio 19 d. įstatymu Nr. IX-2496.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 170-6241.
 6. Šiaurės Atlanto Sutarties Šalių susitarimas dėl informacijos saugumo
  Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty for the Security of Information
  Briuselis, 1997-03-06.
  Įsigaliojo 2004-10-22.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2004 m. liepos 15 d. įstatymu Nr. IX-2369.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 127-4558.
 7. NATO susitarimas dėl su gynyba susijusių išradimų, dėl kurių paduotos patento paraiškos, abipusės slaptumo apsaugos
  Agreement for the Mutual Safeguarding of Secrecy of Inventions Relating to Defence and for which Application for Patents Have Been Made
  Paryžius, 1960-09-21.
  Įsigaliojo 2004-10-22.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2004 m. liepos 15 d. įstatymu Nr. IX-2369.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 127-4559.
 8. NATO susitarimas dėl techninės informacijos perdavimo gynybos tikslais
  NATO Agreement on the Communication of Technical Information for Defence Purposes
  Briuselis, 1970-10-19.
  Įsigaliojo 2004-10-22.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2004 m. liepos 15 d. įstatymu Nr. IX-2369
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 127-4560.
 9. Susitarimas dėl Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos, valstybių atstovų ir tarptautinio personalo statuso
  Agreement on the Status of the North Atlantic Treaty Organization, National Representatives and International Staff
  Otava, 1951-09-20.
  Įsigaliojo 2005-01-03.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2004 m. lapkričio 11 d. įstatymu Nr. IX-2579.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 174-6438.
 10. Šiaurės Atlanto Sutarties Šalių susitarimas dėl bendradarbiavimo, susijusio su atomine informacija (ATOMAL)
  Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty for Co-operation Regarding Atomic Information (with annexes)
  Paryžius, 1964-06-18.
  Įsigaliojo 2005-01-03.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2004 m. lapkričio 11 d. įstatymu Nr. IX-2577.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 174-6436.
 11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Sąjungininkų pajėgų Europoje vyriausiosios vadavietės bei Sąjungininkų pajėgų transformacijos vyriausiojo vado vadavietės susitarimo memorandumas dėl priimančios valstybės paramos NATO vykdomoms operacijoms
  Memorandumo of Understanding (MoU) between the Government of the Republic of Lithuania and supreme Headquarters Allied Powers Europe and Headquarters, Supreme Allied Commander Transformation Regarding the Provisions of Host Nation Support for the Execution of NATO Operations
  Monsas, 2005-03-15, Vilnius, 2005-04-05.
  Įsigaliojo 2005-04-05.
  Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimas Nr. 1598.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2005 m. Nr. 94-3497.
 12. Lietuvos Respublikos prisijungimo prie Šiaurės Atlanto sutarties protokolas
  Protocol to the North Atlantic Treaty on the Accession of the Republic of Lithuania
  Briuselis, 2003.03.26
  Įsigaliojo 2004.02.27
 13. Šiaurės Atlanto sutarties protokolas dėl Albanijos Respublikos prisijungimo
  Protocol to the North Atlantic Treaty on the Accession of the Republic of Albania
  Briuselis, 2008-07-09.
  Įsigaliojo 2009-03-27.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2008 m. spalio 6 d. įstatymu Nr. X-1738.
  Skelbta ,,Valstybės žiniose“ – 2008 m. Nr. 126-4793.
 14. Šiaurės Atlanto sutarties protokolas dėl Kroatijos Respublikos prisijungimo
  Protocol to the North Atlantic Treaty on the Accession of the Republic of Croatia
  Briuselis, 2008-07-09.
  Įsigaliojo 2009-03-30.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2008 m. spalio 6 d. įstatymu Nr. X-1739.
  Skelbta ,,Valstybės žiniose“ – 2008 m. Nr. 126-4792.
 15. Lietuvos Respublikos ir Sąjungininkų pajėgų Europoje vyriausiosios vadavietės ir Sąjungininkų pajėgų transformacijos vado vyriausiosios vadavietės susitarimas, kuriuo papildomas Paryžiaus protokolas
  Agreement Supplementing the Paris Protocol between the Republic of Lithuania and the Supreme Headquarters Allied Powers Europe and Headquarters, Supreme Allied Commander Transformation
  Pasirašytas 2015-03-19.
  Laikinai taikomas nuo pasirašymo dienos: 2015-03-19.
  Skelbtas TAR, 2015-03-31, i. k. 2015-04813.

 16. Šiaurės Atlanto sutarties protokolas dėl Juodkalnijos prisijungimo
  Protocol to the North Atlantic Treaty on the Accession of Montenegro
  Brussels, 19/05/2016.
  Entered into force on 01/06/2017.
  Published in TAR on 24/11/2016, i. c. 2016-27396.

 17. Šiaurės Atlanto Sutarties protokolas dėl Šiaurės Makedonijos Respublikos prisijungimo
  Protocol to the North Atlantic Treaty on the Accession of the Republic of North Macedonia
  Brussels, 06/02/2019.
  Entered into force on 19/03/2020.
  Published in TAR on 20/05/2019, i. c. 2019-08003.

 18. Šiaurės Atlanto sutarties protokolas dėl Švedijos Karalystės prisijungimo
  Protocol to the North Atlantic Treaty on the Accession of the Kingdom of Sweden
  Brussels, 05/07/2022.
  Entered into force on 07/03/2024.
  Published in TAR on 03/08/2022, i. c. 2022-16560.

 19. Šiaurės Atlanto sutarties protokolas dėl Suomijos Respublikos prisijungimo
  Protocol to the North Atlantic Treaty on the Accession of the Republic of Finland
  Brussels, 05/07/2022. , 2022-07-05.
  Entered into force on 04/04/2023.
  Published in TAR on 03/08/2022, i. c. 2022-16559.