*alt_site_homepage_image*
en

UNESCO conventions

UNESCO conventions

 1. Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos konstitucija
  Constitution of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
  Priimta 1945 m. lapkričio 16 d. Londone.
  Įsigaliojo 1991-10-07.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ 2013 m., Nr. 66-3297 (su pakeitimais, priimtais Generalinės konferencijos 2-oje, 3-ioje, 4-oje, 5-oje, 6-oje, 7-oje, 8-oje, 9-oje, 10-oje, 12-oje, 15-oje, 17-oje, 19-oje, 20-oje, 21-oje, 24-oje, 25-oje, 26-oje, 27-oje, 28-oje, 29-oje ir 31-oje sesijose)

 2. Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija
  Paryžius, 1972
  Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage
  Įsigaliojo 1992-06-30.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2006 m. Nr. 73-2766.
  Patikslintas Konvencijos vertimas paskelbtas TAR, 2017-04-28, i. k. 2017-07165.
 3. Profesinio mokymo konvencija (UNEVOC)
  Paryžius, 1989
  Convention on Technical and Vocational Education
  Įsigaliojo 1993-04-28.
 4. Konvencija dėl oficialių publikacijų ir vyriausybės dokumentų tarpvalstybinių mainų
  Paryžius, 1958
  Convention concerning the Exchange of Official Publications and Government Documents between States
  Įsigaliojo 1994-03-10.
 5. Konvencija dėl tarptautinės reikšmės šlapžemių, ypač vandens paukščių buveinių
  Ramsaras, 1971
  Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat of 2 February 1971 as amended by the Protocol of 3 December 1982 and by the Conference of the Parties on 28 May 1987
  Įsigaliojo 1993-12-20.
 6. Konvencija dėl Aukštojo mokslo studijų, diplomų ir laipsnių pripažinimo Europos regiono šalyse
  Paryžius, 1979
  Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees concerning Higher Education in the States belonging to the Europe Region
  Įsigaliojo 1994-12-16.
 7. UNESCO nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencija
  Paryžius,1970
  Convention on the means of prohibiting and preventing the illicit import, export and transfer of ownership of cultural property 
  Įsigaliojo 1998-10-27.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1998 m. Nr.102-2807.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1998 m. kovo 17 d. įstatymu Nr.VIII-665.
 8. UNESCO kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencija ir jos protokolas
  Haga, 1954
  Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict and its Protocol, Hague 1954
  Įsigaliojo 1998-10-27.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1998 m. kovo 17 d. įstatymu Nr.VIII-664.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1998 m. Nr.102-2806.
 9. 1954 metų Hagos konvencijos dėl kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu 1999 metų Antrasis protokolas
  Second Protocol to the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its Protocol, Hague 1954
  Įsigaliojo 2004-03-09.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 13 d. įstatymu Nr. IX-594.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2002 m.Nr.13-478.
 10. Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija
  Paryžius, 2003
  Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage
  Įsigaliojo 2006.04.20
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2004 m. gruodžio 9 d. įstatymu Nr. X-37.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr.188-7006.
  Patikslintas vertimas paskelbtas "Valstybės žiniose" - 2013 m. Nr. 115-5734.
 11. Konvencija dėl kultūrų raiškos įvairovės ir apsaugos skatinimo
  Paryžius, 2005 m. spalio 20 d.
  Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions
  Įsigaliojo 2007-03-18.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2006 m. gruodžio 14 d. įstatymu Nr. X-983.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2007 m. Nr.1-4.
  Patikslintas Konvencijos dėl kultūros raiškos įvairovės ir apsaugos skatinimo vertimas paskelbtas TAR, 2016-12-19, i. k. 2016-29120.
 12. Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencija
  Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage
  Paryžius, 2001 m. lapkričio 6 d.
  Įsigalioja 2009-01-02.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2006 m. kovo 30 d. įstatymu Nr. X-539.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2006 m. Nr.65-2389.
 13. Tarptautinė konvencija prieš dopingo vartojimą sporte
  International Convention Against Doping in Sport
  Paryžius, 2005 m. spalio 19 d.
  Įsigalioja 2006-08-02
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2006 m. gegužės 2 d. įstatymu Nr. X-591
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2006 m. Nr. 65-2390
               Skelbtas „Valstybės žiniose“ 2013 m. Nr. 37-1790.
 
               Įsigaliojo nuo 2014-01-01.
               Skelbtas TAR, 2014-02-06, Nr. 1145.
 
     13.3. Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte priedas „2014 m. Draudžiamasis sąrašas. Tarptautinis standartas“.
              Priimtas 2014-05-17.
              Įsigalioja 2014-09-01.
              Skelbtas TAR, 2014-08-13, i. k. 2014-11036.

     13.4. Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte II priedas „Leidimų vartoti gydymui išdavimo tarptautiniai standartai“
             Priimtas 2013-11-15.
             Įsigaliojo 2015-01-01.
             Skelbtas TAR, 2015-01-22, i. k. 2015-00934.

     13.5. Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte priedas „Pasaulinis antidopingo kodeksas. Tarptautinis standartas. Draudžiamasis sąrašas“
             Priimtas 2015-11-06.
             Įsigaliojo 2016-01-01.
              Skelbtas TAR, 2016-01-21, i. k. 2016-01332.

     13.6. Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte priedas „Pasaulinis antidopingo kodeksas. Tarptautinis standartas. Draudžiamasis sąrašas“
             Priimtas 2016-10-14.
             Įsigalioja 2017-01-01.
             Skelbtas TAR, 2016-12-05, i. k. 2016-28229.

      13.7. Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte priedas „Pasaulinis antidopingo kodeksas. Tarptautinis standartas. Draudžiamasis sąrašas“
             Priimtas 2017-09-24.
             Įsigalioja 2018-01-01.
             Skelbtas TAR, 2017-12-20, i. k. 2017-20395 .

     13.8. Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte II priedas „Pasaulinio antidopingo kodekso Leidimų vartoti gydymui išdavimo tarptautiniai standartai“
            Priimtas 2018-09-20.
            Įsigaliojo 2019-01-01.
            Skelbtas TAR, 2019-01-30, i. k. 2019-01373.

     13.9. Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte I priedas „Pasaulinis antidopingo kodeksas. Tarptautinis standartas. 2019 m. draudžiamasis sąrašas“
            Priimtas 2019-01-01.
            Įsigalioja 2019-01-01.
            Skelbtas TAR, 2019-01-31, i. k. 2019-01389.

     13.10. Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte I priedas „Pasaulinis antidopingo kodeksas. Tarptautinis standartas. 2020 m. draudžiamasis sąrašas“
           Priimtas 2019-09-23.
           Įsigaliojo 2020-01-01.
           Skelbtas TAR, 2020-01-03, i. k. 2020-00054.

     13.11. Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte I priedas „Pasaulinis antidopingo kodeksas. Tarptautinis standartas. 2021 m. draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąrašas“
           Priimtas 2020-09-15.
           Įsigaliojo 2021-01-01.
           Skelbtas TAR, 2021-01-04, i. k. 2021-00038.
     13.12. Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte II priedas „Pasaulinio antidopingo kodekso Leidimų vartoti gydymui išdavimo tarptautinis standartas 2021“
           Priimtas 2019-11-07.
           Įsigaliojo 2021-01-01.
           Skelbtas TAR, 2021-01-04, i. k. 2021-00039.
    13.13. Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte I priedas „Pasaulinis antidopingo kodeksas. Tarptautinis standartas. 2022 m. draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąrašas“
           Priimtas 2021-09-14.
           Įsigalioja 2022-01-01.
           Skelbtas TAR, 2021-12-13, i. k. 2021-25700.
    13.14. Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte I priedas „Pasaulinio antidopingo kodekso tarptautinis standartas. 2023 m. draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąrašas“
           Priimtas 2022-09-23.
           Įsigalioja 2023-01-01.
           Skelbtas TAR, 2023-01-02, i. k. 2023-00056.
    13.15. Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte II priedas „Pasaulinio antidopingo kodekso Leidimų vartoti gydymui išdavimo tarptautinis standartas 2023“
           Priimtas 2022-09-23.
           Įsigaliojo 2023-01-01.
           Skelbtas TAR, 2023-01-02, i. k. 2023-00055.
    13.16. Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte I priedas „Pasaulinio antidopingo kodekso tarptautinis standartas. 2024 m. draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąrašas“
           Priimtas 2023-09-22.
           Įsigalioja 2024-01-01.
           Skelbtas TAR, 2023-12-19, i. k. 2023-24513.

14. Sutartis dėl švietimo, mokslo ir kultūros priemonių importo
      Agreement on the Importation of Educational, Scientific and Cultural Materials
      Florencija, 1950
      Įsigalioja 1998-08-21
      Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1998 m. gegužės 14 d. įstatymu Nr. VIII-736
      Skelbta "Valstybės žiniose" - 1998 m. Nr. 74
 
15. Sutarties dėl švietimo, mokslo ir kultūros priemonių importo protokolas
      Protocol to the Agreement on the Importation of Educational, Scientific and Cultural Materials
      Nairobis, 1976
      Įsigalioja 1999-02-21
      Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1998 m. gegužės 14 d. įstatymu Nr. VIII-736 su išlyga
      Skelbta "Valstybės žiniose" - 1998 m. Nr. 74
 
16. Tarptautinė Romos konvencija dėl atlikėjų, fonogramų gamintojų ir transliuojančiųjų organizacijų apsaugos
International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations
Roma, 1961
Įsigaliojo 1999-07-22
Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1998 m. gruodžio 22 d. įstatymu Nr. VIII-1001
Skelbta "Valstybės žiniose" - 1999 m. Nr. 11.
 
17. Konvencija dėl fonogramų gamintojų apsaugos nuo neteisėto jų fonogramų kopijavimo
Convention for the Protection of Producers of Phonograms against Unauthorized Duplication of their Phonograms
Ženeva, 1971
Įsigaliojo 2000-01-27
Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1999 m. balandžio 13 d. įstatymu Nr. VIII-1140
Skelbta "Valstybės žiniose" - 1999 m. Nr. 82
 
18. Europos Tarybos ir UNESCO Konvencija dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo Europos regiono valstybėse
Council of Europe/UNESCO Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region
Lisabona, 1997 balandžio 11 d.
Įsigaliojo 1999-02-01
Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1998 m. spalio 15 d. įstatymu Nr. VIII-891
Skelbta "Valstybės žiniose" - 1998 m. Nr. 110-3025

19. Globali su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų pripažinimo konvencija
Global Convention on the Recognition of Qualifications Concerning Higher Education
2019-11-25, Paryžius.
Įsigaliojo 2023-03-05.
Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2021 m. lapkričio 4 d. įstatymu Nr. XIV-593.
Skelbta TAR, 2021-11-30, i. k. 2021-24728.