*alt_site_homepage_image*
en

International atomic energy agency

International atomic energy agency

 1. Agreement on the Privileges and Immunities of the International Atomic Energy Agency, 1959
  1959 metų sutartis dėl Tarptautinės atominės energijos agentūros privilegijų ir imunitetų
  Įsigaliojo 2001.02.28
  Ratifikuota 2000.12.14 (Nr.IX-78)
  Skelbta „V.Ž.” - 2001 Nr. 4
 2. Airijos, Belgijos Karalystės, danijos Karalystės, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės Vokietijos Federacinės Respublikos, Europos atominės energijos bendrijos ir Tarptautinės atominės energijos agentūros susitarimas, įgyvendinantis Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo III str. 1 ir 4 dalis
  Pasirašyta 1973-04-05 d. Briuselyje
  Ratifikuotas 2007-03-13 d. Nr. X-1051
  Įsigalioja 2008 m. sausio 1 d. 

  4.1. Airijos, Austrijos Respublikos, Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės,  Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Portugalijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės,   Vokietijos Federacinės Respublikos, Europos atominės energijos bendrijos ir Tarptautinės atominės energijos agentūros susitarimo, įgyvendinančio Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo III str. 1 ir 4 dalis, papildomas Protokolas
  Viena, 1998-09-22d.
  Ratifikuotas 2007-03-13 d. Nr. X-1051
  Įsigalioja 2008 m. sausio 1 d.