Pilietybė

Sukurta 2014.03.31 / Atnaujinta 2022.07.13 12:19

DĖMESIO:

Nuo 2021 m. lapkričio 15 d. visi prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir pranešimai apie kitos valstybės pilietybės įgijimą pateikiami tik internetu per Lietuvos migracijos informacinę sistemą MIGRIS adresu www.migracija.lt. Dokumentų originalus reikės pristatyti Migracijos departamentui arba į konsulinę įstaigą kaip nurodoma žemiau.

MIGRIS sistemoje pildant prašymą dėl:

 • Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo,
 • Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka,
 • Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo (asmuo, kuris Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo gimdamas arba kuriam Lietuvos Respublikos pilietybė buvo atkurta arba suteikta supaprastinta tvarka ir kuris po to jos neteko),
 • leidimo prisiekti Lietuvos Respublikai,
 • teisės atkurti pilietybę pažymėjimo išdavimo ar pakeitimo,
 • lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo išdavimo ar pakeitimo,  

ir nurodžius, kad dokumentų originalai bus pateikti konsulinėje įstaigoje, Migracijos departamentas atliks išankstinį dokumentų vertinimą ir per sistemą MIGRIS išsiųs Jums pranešimą. Gavę tokį pranešimą galėsite užsiregistruoti vizitui konsulinėje įstaigoje (spauskite čia) dėl dokumentų originalų pateikimo. Dokumentų originalus reikia pateikti konsulinei įstaigai arba Migracijos departamentui per 4 mėnesius nuo Migracijos departamento pranešimo dienos.

 MIGRIS sistemoje pildant:

 • prašymą dėl vaiko, gim. iki 2011-04-01, Lietuvos Respublikos pilietybės konstatavimo,
 • pranešimą apie kitos valstybės pilietybės įgijimą,
 • prašymą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo,

Migracijos departamentas išankstinio dokumentų vertinimo nevykdys, todėl galima iš karto registruotis priėmimui konsulinėje įstaigoje (spauskite čia) dėl dokumentų originalų pateikimo. Dokumentų originalus reikia pateikti konsulinei įstaigai arba Migracijos departamentui per 4 mėnesius nuo dokumentų įkėlimo į sistemą MIGRIS dienos.

Kada Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis?

Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, jeigu jis atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

 1. Lietuvos Respublikos pilietybę ir kitos valstybės pilietybę įgijo gimdamas;
 2. yra asmuo, ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d.;
 3. yra asmuo, išvykęs iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d.; 
 4. yra 2 ar 3 punkte nurodyto asmens palikuonis;
 5. sudarydamas santuoką su kitos valstybės piliečiu dėl to savaime (ipso facto) įgijo tos valstybės pilietybę;
 6. yra asmuo, įvaikintas Lietuvos Respublikos piliečių (piliečio) iki tol, kol jam sukako 18 metų, ir dėl to įgijęs Lietuvos Respublikos pilietybę pagal Pilietybės įstatymo 17 straipsnio 1 dalį;
 7. yra asmuo, jeigu jį, Lietuvos Respublikos pilietį, iki kol jam sukako 18 metų, įvaikino kitos valstybės piliečiai (pilietis) ir dėl to jis įgijo kitos valstybės pilietybę;
 8. Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo išimties tvarka, būdamas kitos valstybės pilietis;
 9. yra asmuo, kuris išsaugojo Lietuvos Respublikos pilietybę arba kuriam Lietuvos Respublikos pilietybė buvo grąžinta dėl to, kad jis turi ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei;
 10. Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo turėdamas pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje.
 11. yra asmuo, kuris gimdamas įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę, o kitos valstybės pilietybę, iki jam sukako 18 metų, įgijo ne gimdamas.

Ką daryti įgijus kitos valstybės pilietybę?

Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs kitos valstybės pilietybę, netenka Lietuvos Respublikos pilietybės nuo kitos valstybės pilietybės įgijimo dienos, išskyrus asmenis, kurie pagal Pilietybės įstatymą gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiai.

Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs kitos valstybės pilietybę, privalo per 2 mėnesius nuo kitos valstybės pilietybės įgijimo dienos MIGRIS sistemoje pranešti apie tai ir pateikti tai įrodančių dokumentų originalus Migracijos departamentui arba Lietuvos Respublikos konsulinei įstaigai.

Lietuvos Respublikos pilietybė užsienio valstybėje gimusiems vaikams

Vaikai, gimę po 2011-04-01, kurių abu tėvai arba vienas iš jų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimdami įgyja Lietuvos Respublikos pilietybę, nesvarbu, ar jie gimė Lietuvos Respublikos teritorijoje, ar už jos ribų. Šių vaikų Lietuvos Respublikos pilietybė automatiškai įrašoma į vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą įtraukiant vaiko gimimą į apskaitą Lietuvoje.

Vaikai, gimę užsienio valstybėje iki 2011-04-01, kurių abu tėvai arba vienas iš jų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat laikomi įgijusiais Lietuvos Respublikos pilietybę gimimu, tačiau po šių vaikų gimimo įtraukimo į apskaitą Lietuvoje papildomai reikia pateikti prašymą laikyti vaiką Lietuvos Respublikos piliečiu per MIGRIS informacinę sistemą.

Daugiau informacijos apie Lietuvos Respublikos pilietybę rasite Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos tinklapyje.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha