Notariniai veiksmai

Sukurta 2014.03.31 / Atnaujinta 2014.04.24 13:56

Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigūnai Lietuvos Respublikos piliečiams (asmeniškai atvykus į ambasadą) atlieka šiuos notarinius veiksmus:

  • tvirtina įgaliojimus, testamentus ir kitus sandorius, išskyrus sutartis dėl Lietuvos Respublikoje esančių nekilnojamųjų daiktų perleidimo, perdavimo naudotis, įkeitimo ar kitų daiktinių teisių ar jų suvaržymo;
  • liudija dokumentų nuorašų (kopijų) tikrumą,
  • liudija parašo dokumentuose tikrumą,
  • tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje,
  • atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

SVARBU:

Ambasada neatlieka vertimų, tačiau gali patvirtinti ambasadai žinomo vertėjo parašą.

Notarinių veiksmų atlikimo tvarka

Už notarinių veiksmų atlikimą imamas nustatytas konsulinis mokestis.

Ambasadoje  notariniai veiksmai atliekami tik Lietuvos Respublikos piliečiams (būtina turėti galiojantį Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę) asmeniškai atvykus į ambasadą. Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigūnai neatlieka notarinių veiksmų užsieniečiams, asmenims be pilietybės ar juridiniams asmenims.

Prieš atvykdami į ambasadą dėl įgaliojimo surašymo ir tvirtinimo, pasitikslinkite įgaliojamo asmens vardą, pavardę, asmens kodą ir gyvenamąją vietą. Taip pat turėkite tikslią informaciją apie įgaliojime minimas bankų sąskaitas (banko pavadinimą, sąskaitos numerį), nekilnojamąjį turtą (žinoti jo unikalų numerį, adresą), įgaliojimo palikimo priėmimo atveju – mirusio asmens duomenis (asmens kodą, mirties datą), transporto priemonių registracijos duomenis ir kt.

Generaliniai įgaliojimai nėra tvirtinami, tačiau įgaliojime galima numatyti daugelį veiksmų, juos tiksliai išvardijant. Pažymėtina, kad bankai Lietuvoje pagal įgaliojimą atlieka tik tas operacijas, kurios yra tikslai nurodytos įgaliojimo tekste.

Lietuvos Respublikos piliečiams prašant, už nustatytą konsulinį mokestį  (50 eurų), konsuliniai pareigūnai gali parengti įgaliojimų, sandorių, testamentų ir pareiškimų projektus.

Pareiškimai priimti palikimą ambasadoje netvirtinami. Jei pilietis negali asmeniškai Lietuvoje pateikti tokio pareiškimo, jis gali įgalioti tai atlikti kitą asmenį Lietuvoje.

Ambasadoje sudarant sutartis (tame tarpe ir dovanojimo sutartis), turi dalyvauti visos sutartį pasirašančios šalys.

Notarinis dokumentas turi būti tikslus, aiškus, surašytas taisyklinga lietuvių kalba ant kokybiško popieriaus. Dokumente nurodyti terminai, datos ir skaičiai turi būti parašyti nors vieną kartą žodžiais. Negali būti patvirtinti ir paliudyti dokumentai, kuriuose yra ištaisymų, prirašymų, užbrauktų žodžių ir kitų neaptartų taisymų, taip pat pieštuku surašyti dokumentai.

Jeigu negalite atvykti į ambasadą asmeniškai, Jūs galite savo dokumentą notariškai patvirtinti pas Prancūzijos notarą, o Prancūzijos notaro parašą patvirtinti pažyma Apostille apeliaciniame teisme (pranc. Cour d’appel) pagal notaro buvimo vietą.

Dėl notarinių veiksmų atlikimo ambasadoje prašome susitarti iš anksto tel. +33 1 40545051. Atvykdami į ambasadą turėkite savo pasą arba asmens tapatybės kortelę.

Naudingos nuorodos

Naujienlaiškio prenumerata