Gyvenamosios vietos deklaravimas

Sukurta 2014.03.31 / Atnaujinta 2016.02.29 07:49

2003 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Gyvenamosios vietos deklaravimo  įstatymas ir Lietuvos Respublikos Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo įstatymas.

Pagal šiuos įstatymus, Lietuvos Respublikos piliečiai, užsienio valstybių piliečiai, turintys leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos daugiau nei šešiems mėnesiams, turi deklaruoti savo gyvenamąją vietą užsienio valstybėje.

Užsienio valstybėje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai, užsienio valstybių piliečiai, turintys leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, gyvenamosios vietos pakeitimą turi deklaruoti Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose.

Asmuo deklaruojantis gyvenamąją vietą užsienio valstybėje ambasadai turi pateikti:

Asmenys iš Lietuvos Respublikos išvykstantys ilgiau negu šešiems mėnesiams privalo deklaruoti kartu užsienyje gyvenančių nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą užpildydami atskiras gyvenamosios vietos deklaracijas. Deklaraciją nepilnamečio vaiko vardu turi užpildyti ir 11 skirsnyje pasirašyti vienas iš tėvų (įtėvių). Taip pat reikia pateikti nepilnamečių  vaikų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus – Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, pasą, vaiko kelionės dokumentą ar leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje. Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, pasas ar vaiko kelionės dokumentas vaikui nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas. Jei nepilnametis vaikas yra likęs Lietuvoje, vienas iš užsienyje gyvenančių vaiko tėvų turi pateikti raštišką paaiškinimą apie tai, kur vaikas gyvena ir kas jį globoja.

Gyvenamosios vietos e-deklaracija: Lietuvos Respublikos gyventojams, kurie yra vieno iš Lietuvos komercinių bankų internetinės bankininkystės sistemos vartotojai, prieinama gyvenamosios vietos deklaravimo asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui paslauga, kuria galima naudotis „Elektorininės valdžios vartų" portale.

DĖMESIO:

Asmenys, nedeklaravę savo išvykimo iš Lietuvos, laikomi gyvenančiais Lietuvoje, todėl, vadovaujantis Lietuvos teisės aktais, kai kurios konsulinės paslaugos (pasų išdavimas ar pakeitimas, užsienyje sudarytos santuokos ar užsienyje gimusio vaiko gimimo įregistravimas, pažymų apie šeiminę padėtį išdavimas ir pan.) Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose jiems neteikiamos.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha