Civilinė metrikacija

Sukurta 2014.03.31 / Atnaujinta 2023.09.21 13:44

Gimimo, santuokos, ištuokos apskaita

Lietuvos Respublikos piliečiams užsienio valstybėje gimus vaikui, užsienio valstybėje sudarius arba nutraukus santuoką, šie civilinės būklės akto įrašai turi būti įtraukiami į apskaitą Lietuvoje.

Tai atliekama asmeniškai atvykus į ambasadą arba kreipiantis į civilinės metrikacijos įstaigą Lietuvoje pagal gyvenamąją vietą. Civilinės būklės akto įrašai taip pat gali būti įtraukiami į apskaitą Lietuvoje ir elektroniniu būdu dokumentus pateikiant portale „Elektroniniai valdžios vartai“ arba per Valstybės įmonės Registrų centro (toliau - Registrų centras) savitarną.

Jeigu asmuo neturi gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, civilinės būklės akto įrašas apskaitomas paskutinės gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje arba Vilniaus miesto civilinės metrikacijos įstaigoje. Ambasadai pateikti dokumentai yra persiunčiami į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių (vidutinė dokumentų tvarkymo trukmė yra apie 2 mėnesius).  

Norint įtraukti į apskaitą vaiko gimimą ar sudarytą santuoką, būtina pateikti tai patvirtinantį užsienio valstybės institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį gimimo ar santuokos įregistravimą. Dokumentas turi būti patvirtintas pažyma Apostille arba legalizuotas ir išverstas į lietuvių kalbą, išskyrus atvejus, kai pateikiamas daugiakalbis išrašas iš civilinės būklės akto įrašo (pranc. extrait de l’acte de naissance/mariage plurilingue), atitinkantis 1976-09-08 Vienos Konvenciją. Prancūzijoje išduoti  dokumentai pažyma Apostille tvirtinami apeliaciniame teisme (pranc. Cour d’appel) pagal dokumento išdavimo vietą.

Lietuvoje apskaičius vaiko gimimą, sudarytą arba nutrauktą santuoką, civilinės metrikacijos įstaiga ar konsulinė įstaiga asmeniui pareikalavus, išduoda atitinkamą civilinės būklės akto įrašo išrašą. Už civilinės būklės akto įrašo išrašo išdavimą konsulinėje įstaigoje mokamas 5 EUR konsulinis mokestis.

Gimimo įtraukimas į apskaitą

Ambasadai reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • užpildytą prašymą įtraukti į apskaitą vaiko, gimusio užsienio valstybėje, gimimą;
 • vaiko tėvų tapatybę liudijančius dokumentus - Lietuvos Respublikos pasą, užsienio šalies piliečio pasą, asmens be pilietybės dokumentą arba atitinkamą asmens tapatybės kortelę;
 • užsienio valstybės institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį gimimo įregistravimą (vaiko gimimo liudijimą, patvirtintą pažyma Apostille arba legalizuotą bei išverstą į lietuvių kalbą arba  daugiakalbį išrašą iš gimimo akto įrašo (l'acte de naissance plurilingue, formule A), pastarojo tvirtinti Apostille ir versti į lietuvių kalbą nereikia); 
 • Vaiko užsienio valstybės asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento kopiją (jei išduotas);
 • Konsulinis mokestis už užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų įtraukimą į apskaitą - 30 Eurų.

Santuokos įtraukimas į apskaitą

Ambasadai reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • užpildytą prašymą įtraukti santuoką į apskaitą;
 • Lietuvos Respublikos piliečio pasą  arba asmens tapatybės kortelę;
 • sutuoktinio pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 • užsienio valstybės institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį santuokos įregistravimą (santuokos liudijimą, patvirtintą pažyma Apostille su vertimu į lietuvių kalbą arba daugiakalbį išrašą iš santuokos sudarymo akto įrašo (l'acte de mariage plurilingue, formule B), pastarojo tvirtinti Apostille ir versti į lietuvių kalbą nereikia);
 • jei sutuoktinis (sutuoktiniai) anksčiau buvo sudaręs santuoką, Lietuvos Respublikos pilietis pateikia ištuokos liudijimo kopiją, o užsienio valstybės pilietis  - dokumentą, liudijantį  santuokos nutraukimą arba atitinkamą daugiakalbį išrašą iš civilinės būklės akto įrašo su įrašu apie ištuoką;
 • jei po santuokos keičiama pavardė, užpildytą prašymą pakeisti 16 m. sulaukusio asmens vardą ir (ar) pavardę.
 • Konsulinis mokestis už užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų įtraukimą į apskaitą - 30 Eurų, jei kartu teikiamas prašymas dėl pavardės keitimo - 60 eurų.

Ištuokos įtraukimas į apskaitą

Ambasadai reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • užpildytą  prašymą įtraukti ištuoką į apskaitą;
 • Lietuvos Respublikos piliečio pasą  arba asmens tapatybės kortelę;
 • Buvusio sutuoktinio pasą  arba asmens tapatybės kortelę (jei gali pateikti);
 • Įsiteisėjusį užsienio valstybės teismo sprendimą dėl santuokos nutraukimo (kuris turi būti patvirtintas pažyma Apostille arba legalizuotas ir išverstas į lietuvių  kalbą) arba kitą užsienio valstybės institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį santuokos nutraukimo užsienio valstybėje procedūros užbaigimą;
 • Jei LR gyventojų registre nėra duomenų apie santuoką, kuri buvo nutraukta užsienio valstybėje, šios santuokos nutraukimas į apskaitą įtraukiamas tik po to, kai į apskaitą įtraukiama santuoka, kuri buvo nutraukta užsienio valstybėje;
 • Konsulinis mokestis už užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų įtraukimą į apskaitą - 30 Eurų.

Naudingos nuorodos

SVARBU:

Lietuvos Respublikos piliečiai prašymus dėl civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos skyriams gali teikti internetu. Ši paslauga pasiekiama prisijungus prie elektroninės valdžios interneto portalo arba arba per Valstybės įmonės Registrų centras savitarną.

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha