Civilinė metrikacija

Sukurta 2014.03.31 / Atnaujinta 2021.05.25 14:11

Gimimo, santuokos, ištuokos apskaita

Lietuvos Respublikos piliečiams užsienio valstybėje gimus vaikui, užsienio valstybėje sudarius arba nutraukus santuoką, šie civilinės būklės akto įrašai turi būti įtraukiami į apskaitą Lietuvoje.

Tai atliekama kreipiantis į ambasadą arba Lietuvoje civilinės metrikacijos įstaigoje pagal gyvenamąją vietą. Jeigu asmuo neturi gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje,  civilinės būklės akto įrašas apskaitomas paskutinės gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje arba Vilniaus miesto civilinės metrikacijos įstaigoje. Ambasadai pateikti dokumentai  yra persiunčiami apskaitymui į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrių (vidutinė dokumentų tvarkymo trukmė yra apie 1,5 mėnesio).  

Norint įtraukti į apskaitą vaiko gimimą, sudarytą santuoką, būtina pateikti tai patvirtinantį užsienio valstybės institucijos išduotą liudijimą arba atitinkamą išrašą. Dokumentas turi būti patvirtintas pažyma Apostille arba legalizuotas ir išverstas į lietuvių kalbą, išskyrus atvejus, kai pateikiamas daugiakalbis išrašas iš civilinės būklės akto įrašo (pranc. extrait de l’acte de naissance/mariage plurilingue), atitinkantis 1976-09-08 Vienos Konvenciją. Prancūzijoje išduoti  dokumentai pažyma Apostille tvirtinami apeliaciniame teisme (pranc. Cour d’appel) pagal dokumento išdavimo vietą.

Lietuvoje apskaičius vaiko gimimą, sudarytą arba nutrauktą santuoką, civilinės metrikacijos įstaiga (nuolat negyvenantiems Lietuvoje – Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyrius), asmeniui pareikalavus, išduoda atitinkamą liudijimą. Jeigu pageidaujate liudijimą gauti paštu, kartu su dokumentais pateikite sau adresuotą voką su pašto ženklu. Dėl mokesčio už dokumento pareikalavimą teirautis el. paštu arba telefonu.

Gimimo įtraukimas į apskaitą

Ambasadai reikia pateikti šiuos dokumentus:

Santuokos įtraukimas į apskaitą

Ambasadai reikia pateikti šiuos dokumentus:

Ištuokos įtraukimas į apskaitą

Ambasadai reikia pateikti šiuos dokumentus:

  • Lietuvos Respublikos piliečio pasą  arba asmens tapatybės kortelę (arba notariškai patvirtintą kopiją);
  • Buvusio sutuoktinio pasą  arba asmens tapatybės kortelę (jei gali pateikti);
  • užpildytą  prašymą įtraukti ištuoką į apskaitą;
  • Ištuokos liudijimą arba įsiteisėjusį užsienio valstybės teismo sprendimą nutraukti santuoką, kuris turi būti patvirtintas pažyma Apostille arba legalizuotas ir išverstas į lietuvių  kalbą.

Naudingos nuorodos

SVARBU:

Įdiegus elektroninės metrikacijos paslaugų informacinę sistemą MEPIS, Lietuvos Respublikos piliečiai prašymus Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos skyriams gali teikti internetu. Ši paslauga pasiekiama prisijungus prie elektroninės valdžios interneto portalo arba metrikacijos paslaugų informacinės sistemos. Naująja informacine sistema MEPIS gali naudotis ir užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys galimybę asmeniškai ar per įgaliotą asmenį atsiimti pareikalautus dokumentus Lietuvoje – civilinės metrikacijos skyriuje, kuriam buvo siųsti prašymai su papildomais dokumentais. Atsiimant dokumentus Lietuvoje, būtina pateikti dokumentų, siųstų per MEPIS, originalus. Informacija apie šią paslaugą skelbiama interneto portale https://mepis.vrm.lt. Detalesnę informaciją apie dokumentų atsiėmimą galite gauti susisiekę su atitinkamu civilinės metrikacijos skyriumi Lietuvoje.

 

Naujienlaiškio prenumerata