Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2014.03.31 / Atnaujinta 2021.06.14 13:38

SVARBU:

Prašymą išduoti asmens grįžimo pažymėjimą rasite čia.

Asmens grįžimo pažymėjimas – asmens kelionės dokumentas, išduodamas laikinai užsienio valstybėje esantiems asmenims, neturintiems tinkančio kelionėms kelionės dokumento, ir yra skirtas grįžti į Lietuvos Respubliką, t.y., su šiuo pažymėjimu tęsti kelionės ir vykti į kitas valstybes negalima.

Atvejai, kada išduodamas asmens grįžimo pažymėjimas

Asmens grįžimo pažymėjimas išduodamas:

  • Lietuvos Respublikos piliečiams, jeigu jiems esant užsienio valstybėje pasas arba asmens tapatybės kortelė prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jų galiojimo laikas ir jei jie užsienio valstybėje neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento;
  • asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, grįžti į Lietuvos Respubliką, jiems užsienio valstybėje praradus kelionės dokumentą, jam tapus netinkamu naudoti ar pasibaigus jo galiojimo laikui ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento;
  • užsienio valstybėje gimusiems nepilnamečiams vaikams, kurių tėvai arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, jeigu jiems nebuvo išduoti Lietuvos Respublikos pasai ar asmens tapatybės kortelės ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento.

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo vieta

Asmens grįžimo pažymėjimus gali išduoti Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse dirbantys konsuliniai pareigūnai, kuriems pavesta atlikti konsulines funkcijas.

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo tvarka 

Dokumentai asmens grįžimo pažymėjimui gauti yra pateikiami asmeniškai atvykstant į konsulinę įstaigą arba paštu (per kurjerį) arba nuskenuoti elektroniniu paštu. Pateikus dokumentų kopijas, iki asmens grįžimo pažymėjimo atsiėmimo turi būti pateikti ir dokumentų originalai.

Nepilnamečio iki 1 metų amžiaus prašymą dėl AGP teikia vienas iš tėvų arba globėjas, šiuo atveju nepilnamečio dalyvavimas nėra privalomas.  Nepilnamečio nuo 1 iki 16 metų amžiaus prašymą dėl AGP teikia vienas iš tėvų arba globėjas, šiuo atveju vaikas privalo dalyvauti. Nuo 16 metų amžiaus prašymą dėl AGP asmuo teikia pats. Tuo atveju, nepilnamečiui anksčiau nebuvo išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas – jo asmens tapatybę turi patvirtinti  vienas iš tėvų arba globėjas.

Prašant išduoti asmens grįžimo pažymėjimą, konsuliniam pareigūnui turi būti pateikti šie dokumentai:

Kai AGP prašoma išduoti užsienio valstybėje gimusiam vaikui, kurio bent vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis, dar reikia pateikti:

  • vaiko tėvų arba vieno iš tėvų tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančius asmens dokumentus;
  • Lietuvos Respublikos institucijų išduotą vaiko gimimo liudijimą arba užsienio valstybės institucijų išduotą vaiko gimimo liudijimą, jei Lietuvos duomenų bazėse nėra asmens duomenų apie vaiką.

Konsulinis mokestis 

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo konsulinis mokestis yra 25 eurai.

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir galiojimo terminai 

Sprendimas dėl pažymėjimo išdavimo priimamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos ir asmens, kuriam prašoma išduoti asmens grįžimo pažymėjimą, tapatybės nustatymo.

Asmens grįžimo pažymėjimo galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgesnis kaip 15 dienų. Pažymėjime įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha