Tematy Zaznacz wszystkoZaznaczyć wszystko

Wiadomości Drukować RSS

W sprawie kompleksowego ataku cybernetycznego

Data utworzenia 2020.12.10 / Aktualizacja 2020.12.11 10:01

Informujemy, ię wieczorem 9 grudnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wydawaùo komunikatu prasowego o rzekomo zatrzymanym na granicy litewsko-polskiej dyplomacie Ambasady RP na Litwie, który przewoziù narkotyki, broń i pieniàdze. Raport o rzekomo przekazanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RL nocie w tej sprawie Ambasadzie RP na Litwie nie odpowiada rzeczywistoúci. Wspóùpracujàc z innymi odpowiedzialnymi instytucjami litewskimi, dochodzimy do wniosku, ęe jest to kompleksowy atak cybernetyczny.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwraca uwagæ na intensyfikacjæ ataków cybernetycznych w ostatnim czasie, których celem jest osùabienie przyjaznych stosunków litewsko-polskich i prowadzenie do konfliktów miædzy litewskim i polskim narodami.

Prenumerata wiadomości

Captcha