Włochy

Data utworzenia 2015.11.24

13 lipca 1922 r. Włochy uznały Litwę de iure.

30 sierpnia 1991 r. odnowiono stosunki dyplomatyczne.

Pierwszym ambasadorem niepodległej Litwy we Włoszech w latach 1993-1994 był Stasys Lozoraitis.

W latach 1991-1996 pierwszym ambasadorem Włoch w Litwie był Franco Tempesta.

Prenumerata wiadomości