Peru

Data utworzenia 2015.11.24

5 lutego 1923 r. Peru uznało Litwę de iure.

7 września 1991 r. Peru uznało odrodzone niepodległe państwo litewskie de iure.

9 czerwca 1997 r. nawiązano stosunki dyplomatyczne.

W latach 1997-1999 pierwszym ambasadorem Peru na Litwie był José Emilio Romero Cevallos (rezydował w Szwecji).

Prenumerata wiadomości