Luksemburg

Data utworzenia 2015.11.24

27 sierpnia 1991 r. Luksemburg uznał Litwę de iure.

Formalne dokumenty nawiązania stosunków nie zostały podpisane, stosunki dyplomatyczne nawiązano 2 lipca 1992 r., gdy w kraju został akredytowany pierwszy ambasador Litwy.

W latach 1992-1994 pierwszym ambasadorem Litwy w Luksemburgu po przywróceniu niepodległości był Pranas Kūris (rezydował w Belgii).

Prenumerata wiadomości