Jordania

Data utworzenia 2015.11.24

5 lipca 1994 r. Jordania uznała Litwę de iure.

5 lipca 1994 r. Jordania uznała odrodzone niepodległe państwo litewskie de iure. Tego samego dnia nawiązano stosunki dyplomatyczne.

W latach 2006-2010 pierwszym ambasadorem Litwy w Jordanii po przywróceniu niepodległości został Dainius Ginutis Voveris (rezydował w Egipcie).

W latach 1994-1998 pierwszym ambasadorem Jordanii w Litwie był Khaldoun Ahmad Al-Dhaher (rezydował w Rosji).

Prenumerata wiadomości