Izrael

Data utworzenia 2015.11.24

8 stycznia 1992 r. Izrael uznał Litwę de iure.

8 stycznia 1992 r. Izrael uznał odrodzone niepodległe państwo litewskie de iure. Tego samego dnia nawiązano stosunki dyplomatyczne.

W latach 1996-2001 pierwszym ambasadorem Litwy akredytowanym w Izraelu po przywróceniu niepodległości był Romas Jonas Misiūnas.

W latach 1992-1993 obowiązki pierwszego przedstawiciela Państwa Izrael na Litwie pełniła chargé d'affaires Naomi Ben-Ami (rezydowała na Łotwie).

Prenumerata wiadomości