Gruzja

Data utworzenia 2015.11.24

27 sierpnia 1991 r. Gruzja uznała Litwę de iure.

16 września 1994 r. nawiązano stosunki dyplomatyczne.

W latach 2000-2001 pierwszym ambasadorem Litwy w Gruzji był Vytautas Plečkaitis (rezydował na Ukrainie).

W latach 2004-2008 pierwszym ambasadorem Gruzji w Litwie był David Aptsiauri.  

Prenumerata wiadomości