Boliwia

Data utworzenia 2015.11.24

14 czerwca 1922 r. Boliwia uznała Litwę de iure.

9 września 1991 r. Boliwia uznała odrodzone niepodległe państwo litewskie de iure.

12 stycznia 1994 r. nawiązano stosunki dyplomatyczne.

Prenumerata wiadomości