2019 metų IV ketvirtis

Sukurta 2019.12.31
Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų 2019 metų III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius  Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (EUR)
Statutiniai ir karjeros valstybės tarnautojai
Ministras 1             5 226  
Ministro patarėjas 3             2 453  
Viceministras 3             4 839  
Ambasadorius ypatingiems pavedimams 32             3 417  
Patarėjas 9             2 392  
Ministerijos kancleris 1             4 879   
Generalinis inspektorius 1             3 086   
Departamento direktorius 16             3 594  
Departamento direktoriaus pavaduotojas 16             2 789  
Departamento patarėjas 17             2 577  
Skyriaus vedėjas 53             2 467  
Skyriaus vedėjas ne departamento sudėtyje 1             2 079  
Skyriaus patarėjas 13             2 390  
Pirmasis sekretorius 14             2 132  
Antrasis sekretorius 45             1 933  
Trečiasis sekretorius 20             1 710  
Atašė 33             1 493  
Vyriausiasis specialistas 97             1 810  
Vyresnysis specialistas 3             1 288 
     
Dirbantys pagal darbo sutartis
Vyriausiasis specialistas 8             1 313  
Finansininkas 6             1 792  
Kompiuterinių sistemų specialistas 4             1 408  
Kalbininkas 1             1 622   
Personalo specialistas 1 1 216  
Teisininkas 1 1 934  
Raštinės specialistas 1 1 439   
Viešojo administravimo specialistas 12 1 289  
Piliečių aptarnavimo specialistas 5 1 067  
Sekretorius 8 1 265  
Vairuotojas 9 981  
Ūkio skyriaus darbuotojas 3 1 060