Artimiausi renginiai

Konferencija dėl Europos ateities

Sukurta 2020.05.21 / Atnaujinta 2021.11.15 14:38

2019 m. gegužės mėn. vykusiuose Europos Parlamento rinkimuose balsavo daugiau kaip 200 mln. Europos piliečių. Tai didžiausias rinkėjų aktyvumas per dvidešimt metų. Akivaizdu, kad ES piliečiai vis aktyviau dalyvauja ir domisi Europos politikos procesais. Europiečiai tikisi, kad ES aktyviai spręs dabartinius ir būsimus savo uždavinius. Pasaulyje, kuriame vis daugiau nežinomybės, kuris darosi vis sudėtingesnis ir vis sparčiau kinta, Europos Sąjunga (ES) turi strategiškai veikti saugodama savo narių interesus, puoselėdama bendrąsias vertybes ir prisidėdama prie pasaulio ateities kūrimo.

Gerbdama europiečių lūkesčius, ES Komisijos pirmininkė U. von der Leyen savo politinėse gairėse pabrėžė vieną iš šios Komisijos kadencijos prioritetų – ketinimą įsteigti Konferenciją dėl Europos ateities (Konferencija), kurioje piliečiai, pilietinė visuomenė, ES ir valstybių narių institucijos kaip lygūs partneriai dalyvautų sprendžiant ES ateities klausimus. Daugiau informacijos apie Konferenciją galite rasti čia.

ES stiprybė – dialogas su piliečiais

Konferencija dėl Europos ateities yra unikali ir laiku suteikta galimybė Europos piliečiams aptarti bendrus naujai kylančius uždavinius. Nesvarbu, iš kur esate ar kuo užsiimate, kaip tik čia galite pareikšti, kokios Europos Sąjungos ateities norite, ir prisidėti prie jos kūrimo.

Konferenciją sudarys vietos, nacionaliniai ir ES lygmens renginiai ir diskusijos. Ji grindžiama principu „iš apačios į viršų“. Piliečiai skatinami dalyvauti ar patys inicijuoti diskusijas apie Europos ateitį bendroje deklaracijoje nurodytomis temomis: sveikata, klimato kaita, stipresnė ekonomika, socialinis teisingumas ir darbo vietos, skaitmeninė transformacija, teisės ir vertybės, teisinė valstybė, švietimas, kultūra ir jaunimo reikalai, ES vaidmuo pasaulyje ir demokratinių procesų, kuriais grindžiama ES, rėmimo būdai. Piliečiai taip pat kviečiami siūlyti ir kitų jiems svarbių diskusijų temų.

Europos Parlamentas, Taryba ir Europos Komisija įsipareigojo įsiklausyti į europiečių nuomonę ir savo kompetencijos srityse atsižvelgti į teikiamas rekomendacijas. Tikimasi, kad ne vėliau kaip 2022 m. pavasarį Konferencijoje bus susitarta dėl išvadų ir pateikta gairių dėl Europos ateities. Konferencijos rezultatai bus apibendrinti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams skirtoje ataskaitoje. Visos trys institucijos išnagrinės, kaip pagal savo kompetenciją ir laikantis Sutarčių veiksmingai įgyvendinti ataskaitoje numatytas tolesnės veiklos užduotis.

Konferencijoje kviečiami dalyvauti Europos piliečiai iš visų visuomenės sluoksnių ir Sąjungos vietų, o pagrindinis vaidmuo formuojant Europos projekto ateitį teks jauniems europiečiams. Dalyvauti gali taip pat ir Europos, nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos, pilietinė visuomenė ir kitos organizacijos, norinčios organizuoti renginius ir pasiūlyti idėjų. Dalyviai turi gerbti Konferencijos Chartijoje įtvirtintas vertybes.

Konferencijos skaitmeninė platforma

Kad jūsų balsas būtų išgirstas, jau dabar prisijunkite prie Konferencijos dėl Europos ateities platformos. Ši platforma – Konferencijos dėl Europos ateities šerdis ir centras: tai unikali galimybė piliečiams pareikšti nuomonę dėl Europos ateities ir tokiu būdu prisidėti kuriant tokią ateities Europą, kokią ją įsivaizduoja jie – patys europiečiai. Platformoje galite pasidalyti savo mintimis, susipažinti su kitų europiečių  idėjomis, sekti netoliese vykstančius renginius, organizuoti savo renginį ir stebėti Konferencijos raidą bei rezultatus.

Konferencija dėl Europos ateities Lietuvoje

Lietuva sveikina Konferencijos iniciatyvą suprasdama, kad reikia ieškoti būdų, kaip užtikrinti geresnį ES veikimą. Europos politika turi būti konkreti ir orientuota į rezultatus.

2019 m. birželio mėn. Europos vadovai patvirtino ambicingą ES strateginę darbotvarkę 2019–2024 metams. Joje daugiausia dėmesio skiriama keturiems pagrindiniams prioritetams: piliečių ir laisvių apsaugai; stiprios ir gyvybingos ekonominės bazės plėtrai; poveikį klimatui neutralizuojančios, žalios ir socialiai teisingos Europos kūrimui; Europos interesų ir vertybių propagavimui pasaulyje. 

Lietuva yra identifikavusi keletą esminių prioritetų: 

  • skaitmeninė darbotvarkė ir inovacijos (baigti kurti visa apimančią Europos tyrimų ir inovacijų erdvę);
  • įtraukioji Europa (gilinti sanglaudą, plėtoti vidaus rinką, investuoti į transporto ir energetikos tinklus) ir itin svarbus tvarusis augimas (ES Žaliasis kursas, klimato kaitos stabdymas, socialinės atskirties mažinimas);
  • užtikrintas saugumas (bendrasis ES ir valstybių narių atsparumas hibridinėms grėsmėms, kova su dezinformacija, energetinio saugumo užtikrinimas, atvirumas šalims kaimynėms, pasirinkusioms europinę orientaciją).

Itin svarbu užtikrinti visų ES institucijų, valstybių narių ir jų piliečių lygiavertį dalyvavimą konferencijos organizavimo ir valdymo veikloje. Labai svarbus ir nacionalinių parlamentų įsitraukimas.

Konferencijos dėl Europos ateities iniciatyvos Lietuvoje

2020 m.

Rugsėjo 18 d. jungtiniame Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto ir Užsienio reikalų komiteto posėdyje patvirtinta Nuomonė dėl pasiūlymų dėl ES ateities vertinimo ir LR interesų.

Lapkričio 10 d. oficialią Lietuvos pasirengimo Konferencijos procesui pradžią davė įvykęs virtualus politinis dialogas apie Konferenciją dėl Europos ateities. Įžanginį sveikinimą tarė LR Prezidentas G. Nausėda, vyko dviejų dalių diskusija. Pirmoje dalyje diskutavo politikai, akademikai, aukšto rango Lietuvos institucijų pareigūnai, o antroje dalyje vyko visuomenininkų, kultūros ir verslo pasaulio atstovų pokalbis. Renginį organizavo Užsienio reikalų ministerija kartu su Rytų Europos studijų centru. Informacinis partneris – LRT.

  • Kviečiame žiūrėti renginio įrašą.
  • Įsibėgėjusi diskusija sulaukė ir intelektualų refleksijų. Kviečiame susipažinti su Vilniaus universiteto rektoriaus Rimvydo Petrausko bei Vilniaus politikos analizės instituto Medijų ir demokratijos programos vadovo Donato Puslio mintimis.

Lapkričio ir gruodžio mėnesiais vyko moksleivių diskusijos ES tematika. Užsienio reikalų ministerija kartu su naujienlaiškiu ,,Aš manau“ organizavo konkursą „ES ateitis: ką Lietuva gali pasiūlyti Europai?“ Konkursui Lietuvos moksleiviai siuntė virtualiai įrašytas kalbas, kuriose dalijosi savo ES ateities vizija aptardami įvairiausias temas – nuo aplinkosaugos iki tolerancijos.

Gruodžio 2 d. vyko Europiečių judėjimo Lietuvoje ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) organizuota konferencija ,,Ateities konferencija: jaunimo balsas“.

Šia konferencija buvo užbaigtas tinklalaidžių projektas ,,Europa per 30 minučių“, kuriam vykstant jaunimo politikos lyderiai ir nuomonės formuotojai kartu su institucijų atstovais, politologais, NVO atstovais diskutavo apie jaunimo požiūrį į ES ateitį, atsiveriančias galimybes ir prioritetus. Konferencijos metu Lietuvos jaunimo atstovai kalbėjosi apie savo Lietuvos viziją, atstovaujamą Konferencijoje dėl Europos ateities. Diskusijų pagrindu parengta jaunimo rezoliucija buvo įteikta Užsienio reikalų ministerijai. Tinklalaidę ,,Europa per 30 minučių“ rasite čia.

Europos ateitis – Jūsų rankose  |    #TheFutureIsYours

2021-aisiais planuojame nemažai renginių ir iniciatyvų, skirtų Konferencijai dėl Europos ateities. Kad jūsų balsas būtų išgirstas, prisijunkite prie Konferencijos dėl Europos ateities skaitmeninės platformos.

Sekite renginius, siūlykite idėjas, dalyvaukite.

Daugiau informacijos